Wettelijke betalingstermijn

Alles over de betalingstermijn

Ik bepaal zelf wel wanneer ik betaal – alles over de betalingstermijn

Discussie over de betalingstermijn is dagelijkse kost voor veel debiteurenbeheerders. Handig als je kort en duidelijk kunt uitleggen aan de klant wat de wettelijke regels zijn. Daarom hieronder een overzicht met links naar de diverse wetteksten. Print ze uit en hang ze op of leg ze in je la. Dan sta je niet met je mond vol tanden bij een discussie met een klant.

Bedrijven

“Wettelijk hoef ik pas 30 dagen na de factuurdatum te betalen”, zei een debiteur laatst tegen mij. Het correcte antwoord is dat ondernemers alleen op 30 dagen mogen betalen indien er verder niets over is opgenomen in de overeenkomst. In de overeenkomst mag dus ook 5 dagen staan, of 14 dagen. Als dat de afspraak is, dan mag de ondernemer daar ook aan worden gehouden. Afspraak is immers afspraak.

De termijn van 30 dagen is opgenomen in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek als regelend recht. Ondernemers mogen dus anders overeenkomen. Die overeengekomen termijn mag alleen langer zijn dan 60 dagen indien vastgesteld is dat dit niet nadelig is voor de crediteur. Dat gaat dan om gevallen waarin een leverancier aan zijn klant een langere betalingstermijn gunt omdat deze zijn bedrijf net is gestart of liquiditeitsproblemen heeft.

Sinds 1 juli 2017 geldt de “Wet tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen”. Daarin is de regel opgenomen dat grote ondernemingen een betalingstermijn van maximaal 60 dagen mogen overeenkomen met MKB bedrijven en ZZP-ers. Staat er toch een langere betalingstermijn in de overeenkomst, dan is de overeenkomst nietig en wordt de betalingstermijn van rechtswege omgezet in een betalingstermijn van 30 dagen. Bij betaling later dan 30 dagen is wettelijke handelsrente van momenteel 8% verschuldigd.

Wat is nu een ‘grote’ onderneming? Dat verwijst naar de indeling die de Kamer van Koophandel bepaalt voor de deponeringsverplichtingen van bedrijven. De criteria zijn in 2016 voor het laatst aangepast. Een bedrijf is ‘groot’ als deze minimaal 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de volgende voorwaarden: activa > 20 mln, netto-omzet > 40 mln en werknemers > 250 personen. Om dat te kunnen bepalen kan je de bij de KVK gedeponeerde jaarrekening bekijken of een kredietrapport kopen.

Overheid

Voor de overheid als debiteur geldt de betalingstermijn van 30 dagen als wettelijke termijn. Afwijking daarop is vrijwel niet mogelijk. De inkoopvoorwaarden van de overheid zijn te vinden via deze link.

Consument

De enige eis ten aanzien van de consument is dat de betalingstermijn redelijk moet zijn. 14 Dagen is in de praktijk een redelijke betalingstermijn. De leverancier mag zelf deze redelijke termijn bepalen en in zijn overeenkomst zetten. En uiteraard ook op zijn factuur. Een consument moet altijd ook nog een aanmaning ontvangen die voldoet aan de wettelijke vereisten, voordat er incassokosten in rekening kunnen worden gebracht.

De betalingstermijn staat toch op de factuur?

Inderdaad is het aan te raden om op iedere factuur een betalingstermijn/vervaldatum te zetten. Een factuur is echter iets anders dan de overeenkomst. De betalings- en leveringscondities zijn onderdeel van de overeenkomst. Zorg daarom dat de betalingstermijn duidelijk op offertes en/of in de algemene voorwaarden staat. Als een klant zegt pas op 60 dagen te betalen, dan is het antwoord: “wij zijn in de offerte/overeenkomst een andere termijn overeengekomen. Ik wil dat u zich aan deze afspraak houdt.” Je kunt dus niet refereren naar de betalingstermijn die op de factuur staat als deze niet tevens is opgenomen in de overeenkomst/algemene voorwaarden.

Wat hebben we nu aan al die wetgeving?

Slepen MKB bedrijven nu massaal hun traag betalende grote klanten voor het gerecht als ze toch op 90 dagen blijven betalen? Niet echt. Wetgeving is vaak een papieren tijger. Zeker als er geen handhavingsmechanisme is ingebouwd, zoals meestal het geval is. Je ziet echter wel beweging. De grote bedrijven weten dat ze niet compliant zijn aan wetgeving en worden gevoeliger voor het argument dat het niet eerlijk is als grote bedrijven de kleine in liquiditeitsproblemen brengen.

Het is van belang dat mensen die te maken hebben met contracten, facturatie en debiteurenbeheer op de hoogte zijn van de relevante wetgeving en dat kunnen uitleggen aan de klant. Voor de ondernemer is het van belang om te weten hoeveel krediet je kunt en wilt geven aan een klant. 60 of 90 dagen afgedwongen betalingstermijn door je grootste klant, als dat bijvoorbeeld een V&D of Imtech is, kan jouw bedrijf dan ook de kop kosten.

Eindeloze discussie over de rekening? Geef je vordering uit handen aan Straetus.

Doe 10 oktober mee met de workshop ‘Op krediet of niet’ in Amsterdam.

Vragen? Stuur ze naar info@debiteurenbeheer.amsterdam

Open chat
Chat direct !
Hallo,
Hoe kan ik u helpen?