facturen innen

Facturen innen na bedrijfsbeeindiging of overname

Innen na bedrijfsbeëindiging en overname. Ben je dan je geld kwijt?

We denken bij het risico op oninbare facturen meestal aan de kans op faillissementen. Daarmee kunnen bedrijven inderdaad hun jaarwinst -of erger- zien vervliegen. Die zijn momenteel zeldzaam door alle Corona maatregelen om bedrijven te steunen. Minstens zo vaak, wellicht veel vaker, is de reden van afboeking van een vordering dat het bedrijf niet meer bestaat of is overgenomen. Kordaat omgaan met alle situaties rond bedrijfsbeeindigingen en overnames vereist kennis en inzicht. Daarom deze informatie over innen na bedrijfsbeeindiging.

Facturen innen na bedrijfsbeeindiging

Wat zijn de mogelijkheden om je openstaande factuur alsnog betaald te krijgen als een debiteur zijn bedrijf heeft beëindigd of wordt overgenomen? Dat is onder meer afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming. In het geval van een eenmanszaak of VOF is het vrij eenvoudig om de personen achter de onderneming aan te spreken. In geval van bijvoorbeeld een BV is dat lastiger. We leggen het uit in dit artikel. Na het lezen ervan ben je veel beter in staat om de situaties te herkennen waar je in een later stadium (na levering) mee geconfronteerd kunt worden. Een gewaarschuwd man of vrouw telt voor twee. En kan dan beter anticiperen.

Turboliquidatie van B.V. terugdraaien

Stel, je doet zaken met een BV en van de één op andere dag is deze BV uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De zogeheten turboliquidatie komt nogal eens voor en betekent niet direct dat je vordering komt te vervallen. Wel wordt het betaald krijgen van je vordering heel wat lastiger. Je hebt in dat geval drie opties:

  1. Een advocaat de rechtbank laten verzoeken om de afwikkeling van de BV te heropenen. Er wordt een vereffenaar benoemd dit de verdeling van de baten moet afwikkelen. Als blijkt dat er niets is, wordt het faillissement alsnog aangevraagd;
  2. De rechtbank te vragen om het faillissement van de BV uit te spreken. Dit is de meest reële optie als de verwachting is dat de BV geen bezittingen meer heeft;
  1. Als blijkt dat de BV nog wel bezittingen had, kan de curator besluiten om de oud-bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld op grond van onrechtmatige daad. Wel moet de schuldeiser kunnen aantonen dat de BV ten onrechte niet-vereffend is en dat zij daardoor schade heeft geleden.

De hierboven geschetste route duurt lang en is kostbaar. Het is waarschijnlijk alleen de investering waard als er heel wat geld op het spel staat.  

We betalen niet want we zijn gestopt of opgeheven

Het overkomt debiteurenbewakers regelmatig als ze contact opnemen met een debiteur met de vraag wanneer er wordt betaald. Het antwoord: ‘ons bedrijf is opgeheven’ Punt. En dan?

Goed om eerst even na te gaan waar het nu precies over gaat. Deed je zaken met een eenmanszaak of met een BV? Dat is namelijk al een wereld van verschil. Een eenmanszaak is eigenlijk een privé persoon. De vordering blijft op de persoon staan die de overeenkomst met jou is aangegaan en die persoon blijft ook met zijn privé vermogen aansprakelijk. Indien een B.V. is opgeheven heb je als crediteur -met een kleine vordering- meestal het nakijken. De juridische entiteit is opgehouden te bestaan. Met een advocaat een gerechtelijke procedure starten doe je niet als de kans op betaling minimaal is. Probeer contact te zoeken met de vereffenaar van de BV. Bel daarvoor met de Kamer van Koophandel. Wellicht heb je een zekerheid bedongen? Als dat er niet is, dan is het bijna altijd ‘jammer dan’. 

We betalen niet want we zijn verkocht of overgenomen

Je klant betaalt de rekening niet, want hij heeft zijn BV verkocht. En de nieuwe eigenaar zegt dat hij met jou geen overeenkomst heeft en dat je bij de vorige eigenaar moet zijn. Je gaat van het kastje naar de muur en niemand is genegen om enig inzicht te verschaffen. Hoe zit dat?

Een B.V. verkopen kan via een aandelentransactie (het bedrijf blijft onder oude naam en KVK nummer bestaan) of een activa passiva transactie (bedrijf gaat onder oude naam verder met een nieuw KVK nummer). Als iemand de aandelen overneemt, dan wijzigt er verder niets aan de contracten met en verplichtingen aan leveranciers. De B.V. blijft gewoon bestaan en zal de openstaande nota’s dienen te voldoen. Je moet dus bij de nieuwe eigenaar zijn.

Bij een activa passiva transactie is dat niet duidelijk. De koper kan alle balansposten hebben gekocht of slechts een selectie daarvan. Bijvoorbeeld alleen de voorraden en de gebouwen/machines. Zo is de kans op lijken in de kast beduidend kleiner. Indien de post crediteuren niet is mee verkocht, dan moet je dus nog bij de B.V. met het oude KVK inschrijving zijn, de oude eigenaar. In het andere geval bij de B.V. met het nieuwe KVK inschrijving, de nieuwe eigenaar. Je zult dus één van de twee partijen moeten vragen om aan te tonen of de crediteuren zijn mee verkocht of niet.

Wat je ook doet, wéét met wie je zaken doet

We hebben in dit artikel een aantal redenen genoemd die debiteuren kunnen aanvoeren om de factuur niet te hoeven betalen: gestopt/opgeheven en verkocht/overgenomen. Facturen innen na bedrijfsbeeindiging blijkt vaak een bezigheid die men niet volledig overziet.

Dan snap je ook gelijk waarom we zo zitten te hameren op het vooraf heel goed nagaan en vastleggen met welke  juridische entiteit je nu exact zakendoet. Of je dat nu opzoekt op KVK online of middels het opvragen van een kredietrapport. De verschillen tussen eenmanszaken en B.V.’s moeten kraakhelder zijn in de hoofden en blijken uit de administratie en facturen. Bij een B.V. is de kans om met lege handen achter te blijven stukken groter, dus let daarom heel goed op de kredietwaardigheid. Zit er vermogen in die B.V.. Dan nog kan dat vermogen morgen weer verdwenen zijn. Kan en/of moet je dan zekerheden stellen?

Tips om oninbaarheid van facturen te voorkomen:

  • Controleer de naam, juridische vorm (eenmanszaak/BV etc), bevoegdheid van bestuurders om de onderneming te binden via de Kamer van Koophandel of een leverancier van kredietrapporten.
  • Laat een creditcheck uitvoeren. Beoordeel het risico op non-betaling van de juridische entiteit waar de offerte op komt te staan en weeg dat af tegen jouw risk apetite. Hoeveel risico kan en wil je lopen. Daaruit volgt de betalingsconditie die je wilt aanbieden. En of je zekerheden wilt stellen.
  • Zorg dat je begrijpt wat er allemaal met de verschillende soorten bedrijven kan gebeuren en welke gevolgen dat heeft voor de inbaarheid van jouw openstaande facturen.
  • Schakel op tijd hulp in van een incassobureau als je er niet doorheen komt of de gebruikte argumentatie je boven de pet gaat.

Straetus ondernemers willen niet alleen ingeschakeld worden als het kwaad al is geschied, maar willen juist betrokken zijn bij het voortraject. We zijn laagdrempelige snel schakelende vraagbaak voor onze klanten met een service abonnement. Maak er gebruik van!

Mail of bel 088-0440068 voor advies over uw debiteur of over een oplossing voor al uw klanten.

Incasso Badhoevedorp

Toegevoegd door / augustus 5, 2021
Open chat
Chat direct !
Hallo,
Hoe kan ik u helpen?