Gerechtelijke incasso bij huurzaken

Incasso bij huurzaken uitgelicht

Corona heeft voor veel conflicten gezorgd tussen huurders en verhuurders. Als we er minnelijk niet uitkomen, dan wordt de zaak voorgelegd aan de kantonrechter. 

In deze casus vroeg de huurder van een magazijn met kantoor aan het begin van de eerste lockdown of hij de helft van de huur mocht overmaken. Natuurlijk, antwoorde de begripvolle verhuurder. Haal het later maar weer in.  Aldus geschiedde. Een paar maanden later was de lockdown voor winkels voorbij en verzocht de verhuurder om weer de volledige huur te betalen. Daar dacht de huurder anders over. Hij vond de toezegging van de verhuurder een carte blanche om de halve huur te blijven betalen totdat de laatste Corona besmetting de wereld uit is. Na wat betalingsverzoeken via ons bureau bevestigde zijn advocate nogmaals de stelling van de huurder. Naar tegenargumenten en logica werd niet geluisterd. Cijfermatig werd er niets onderbouwd. Op het aanbod om zonder extra kosten tussentijds op te zeggen en te verhuizen naar een kleinere en goedkopere locatie werd niet gereageerd…

Een minnelijke oplossing in deze huurzaak was onbespreekbaar.

Dan maar dagvaarden. Daarop volgde een hele lange conclusie van antwoord van de advocate. Daarin stond dezelfde stelling (eens gezegd blijft gezegd) in twintig verschillende varianten. De rechter besloot tot een  comparitie in de gloednieuwe rechtbank van Amsterdam. De huurder eiste inmiddels niet alleen uitstel van betaling, maar tevens  -in reconventie- huurkorting. De zitting bij de rechtbank begon met het voorlezen van de pleitnota door de advocate van de huurder, wat feitelijk gewoon exact de conclusie van antwoord was. Die had iedereen al lang gelezen. Pas 20 minuten verder kon de echte behandeling beginnen. Van huurkorting door Corona kan alleen maar sprake zijn bij commerciële ruimtes waar klanten komen. Dus winkels en horeca zaken. Niet voor magazijnen en kantoren. Daarmee was voor ons de eis in reconventie al van tafel.

Huurkorting of niet?

Mocht de rechtbank tóch besluiten om huurkorting toe te passen, dan zou dat ons inziens moeten gebeuren over de cijfers van alle entiteiten die vanuit het magazijn werden bediend. De huurder en zijn advocate beweerden bij hoog en bij laag dat het gehuurde  pand alleen voor opslag en kantoor voor 1 fysiek winkeltje  van 100 vierkante meter in de Amsterdamse binnenstad werd gebruikt. Niet voor een mega webshop die wereldwijd actief is en vermoedelijk juist extra business kreeg tijdens Corona. We lieten een foto zien van het reclamebord op het magazijn. Daar stonden 5 winkels/webshops op en niet 1. Daar werd de positie van de jokkende huurder en zijn advocate niet sterker mee.

Onderhandelen op de gang

De rechter zegt op een gegeven moment: ik weet genoeg. Wilt u nog proberen om er zelf uit te komen of moet ik uitspraak doen? De verhuurder (onze klant) gaf aan dat toch te willen proberen. Wij aan tafel op de gang en onze stagiair Stan ging gelijk voor iedereen koffie halen. We zijn een bedrag ineens overeengekomen tegen finale kwijting en een datum waarop de huur zal worden beëindigd. Dan lopen we weer terug naar de rechtszaal. Waarom geef je nu zoveel weg? vroeg ik aan de huurbaas. Dit was kat in het bakkie. Omdat ik graag weer met ze door 1 deur wil, was het antwoord.

Resultaat: iedereen blij

De rechter was verheugd dat ze geen uitspraak hoefde te doen. De advocate van de huurder was een afgang bespaard gebleven, de huurder kwam er voordelig vanaf en de verhuurder kan zoals gezegd weer met hem door 1 deur. Iedereen blij. De griffier werkte de overeenkomst uit en liet deze door beide partijen ondertekenen. Daarna kon iedereen weer zijns weegs. Zo was er alweer een middag voorbij.

PS – nog een tip van Stan: probeer niet met een bak hete koffie in je hand een rechtszaal in te lopen. Er springen dan gelijk een paar bodes op je nek. Je zou eens koffie willen morsen op een rechter of je tegenstander….

Incasso bij huurzaken

Wij staan zowel verhuurders als huurders bij met conflicten over de huur van woningen en zakelijk onroerend goed. Zowel minnelijk als gerechtelijk. Mail of bel 088-0440068 voor advies over uw debiteur of over een oplossing voor al uw klanten.

Rechtbank Amsterdam
Toegevoegd door / april 29, 2022
Cashflow positief

Houd je cashflow positief

Houd je cashflow positief

Cashflow is voor veel mensen een abstract begrip. Wat is het nou precies en op welke wijze heb je daar invloed op? We geven een aantal tips gericht op de MKB ondernemingen.

Wat is cashflow?

De cashflow (in gewoon Nederlands: kasstroom) is kort gezegd het verschil tussen wat er aan geld binnenkomt en uit gaat. Komt er meer geld (van klanten) binnen dan je betaald aan personeel en leveranciers, dan is de cashflow positief. Moet je heel lang wachten op het geld van je klanten, dan kan de cashflow negatief worden. En als het geld op is, c.q. je kunt je leveranciers niet meer betalen, dan ben je failliet.

Hoe zorg je ervoor dat je cashflow positief blijft?

Uiteraard heb je klanten en opdrachten nodig. Wat het verschil kan maken is de betalingstermijn die je klanten hanteren. Hou die zo kort mogelijk. Een nieuwe grote klant is leuk, maar als die je eerst uitknijpt op je tarieven en vervolgens een betalingstermijn van 3 of 4 maanden wil hanteren, dan kan je wellicht beter vriendelijk bedanken. Je hebt dan meer aan een grotere spreiding van de omzet over veel meer klanten. Die dan bovendien minder ‘marktmacht’ in kunnen zetten om lange betalingstermijnen af te dwingen. Snelle facturatie en goed debiteurenbeheer doen de rest.

Meer dan winstmarge alleen

Bij het zaken doen gaat het niet alleen om de winstgevendheid ofwel hoeveel marge je maakt. Je cashflow en de mate van kredietrisico die je neemt zijn ook belangrijk. Wil je nieuwe grote klant een betalingstermijn van 3 of 4 maanden hebben, dan betekent dat een flinke hap uit je liquiditeit. Personeel en leveranciers willen meestal al over hun geld beschikken, terwijl je klant nog niet heeft betaald. Dat betekent dan vaak extra (dure) financiering aantrekken, zoals factoring. Of kunst en vliegwerk om iedereen tevreden te blijven houden.

Afspraken maken tijdens het offertetraject

Je hebt eigenlijk maar één moment om de juiste afspraken te maken met een klant. Bij de onderhandelingen over een order of raamcontract. Kijk niet alleen naar de tarieven en de marge, maar ook naar de betalingstermijn (voor de cashflow) en uiteraard de kredietwaardigheid van je klant. Als alle drie voldoen, alleen dán heb je een goede deal.

Pas goed op met inkooporders

Je kunt in je offerte en op je facturen zetten dat je betalingstermijn 30 dagen is. De pest is helaas dat grotere bedrijven werken met inkooporders / purchase orders met daaraan gekoppeld hun eigen inkoopvoorwaarden. Het grootbedrijf schijnt niet te kunnen bedenken welke leveranciers een MKB onderneming zijn. Dus dan krijg je een purchase order met daarop bijvoorbeeld 90 dagen + 2 einde maand als betalingstermijn. Per saldo gewoon 4 maanden dus. En dan zijn er ook multinationals die het presteren om zelfs hun te lange eigen termijnen in de praktijk nóg verder op te rekken. Onze tip: vraag naar en onderhandel vooraf over de betalingstermijn!

Lever nooit zonder controle van de inkooporder

Een andere praktijk die vaak voor komt is dat ondernemers toch alvast gaan leveren zonder dat de inkooporder is ontvangen. In goed vertrouwen ga je toch aan de slag: ‘je hebt hem echt volgende week’. Helaas zie je dan dat er soms na maanden nog steeds geen inkooporder is.  En zonder inkooporder wordt er geen enkele factuur geaccepteerd. Helaas zijn de administraties van het grootbedrijf ondoordringbare bureaucratieën, waar elke flexibiliteit uit is geslagen. Achteraf iets laten corrigeren is uitermate frustrerend of gewoon onmogelijk. Onze tips: Begin pas met de uitvoering/levering mét inkooporder, die je zelf hebt nagekeken op prijzen en condities conform de offerte. Werkt je klant met inkooporders? Dan geldt de levertijd vanaf datum ontvangst van een correcte inkooporder. Alleen een nummer is dus niet genoeg.

Wanneer een goede deal?

Er is sprake van een goede deal als er aan drie voorwaarden is voldaan:

  1. Er wordt een goede winstmarge gemaakt
  2. De klant betaald snel, zodat je cashflow positief blijft
  3. De klant is kredietwaardig, dus je kredietrisico is beperkt. 

Wil je meer weten over debiteurenbeheer, incasso of creditchecks? Of wil je advies bij lastige beslissingen die invloed hebben op je cashflow? Bekijk ons aanbod voor creditchecks, debiteurenbeheer, incasso en je persoonlijke MKB creditmanager.

Mail of bel 088-0440068 voor advies over uw debiteur of over een oplossing voor al uw klanten.

Toegevoegd door / april 12, 2022
Open chat
Chat direct !
Hallo,
Hoe kan ik u helpen?