facturen innen

Facturen innen na bedrijfsbeeindiging of overname

Innen na bedrijfsbeëindiging en overname. Ben je dan je geld kwijt?

We denken bij het risico op oninbare facturen meestal aan de kans op faillissementen. Daarmee kunnen bedrijven inderdaad hun jaarwinst -of erger- zien vervliegen. Die zijn momenteel zeldzaam door alle Corona maatregelen om bedrijven te steunen. Minstens zo vaak, wellicht veel vaker, is de reden van afboeking van een vordering dat het bedrijf niet meer bestaat of is overgenomen. Kordaat omgaan met alle situaties rond bedrijfsbeeindigingen en overnames vereist kennis en inzicht. Daarom deze informatie over innen na bedrijfsbeeindiging.

Facturen innen na bedrijfsbeeindiging

Wat zijn de mogelijkheden om je openstaande factuur alsnog betaald te krijgen als een debiteur zijn bedrijf heeft beëindigd of wordt overgenomen? Dat is onder meer afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming. In het geval van een eenmanszaak of VOF is het vrij eenvoudig om de personen achter de onderneming aan te spreken. In geval van bijvoorbeeld een BV is dat lastiger. We leggen het uit in dit artikel. Na het lezen ervan ben je veel beter in staat om de situaties te herkennen waar je in een later stadium (na levering) mee geconfronteerd kunt worden. Een gewaarschuwd man of vrouw telt voor twee. En kan dan beter anticiperen.

Turboliquidatie van B.V. terugdraaien

Stel, je doet zaken met een BV en van de één op andere dag is deze BV uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De zogeheten turboliquidatie komt nogal eens voor en betekent niet direct dat je vordering komt te vervallen. Wel wordt het betaald krijgen van je vordering heel wat lastiger. Je hebt in dat geval drie opties:

 1. Een advocaat de rechtbank laten verzoeken om de afwikkeling van de BV te heropenen. Er wordt een vereffenaar benoemd dit de verdeling van de baten moet afwikkelen. Als blijkt dat er niets is, wordt het faillissement alsnog aangevraagd;
 2. De rechtbank te vragen om het faillissement van de BV uit te spreken. Dit is de meest reële optie als de verwachting is dat de BV geen bezittingen meer heeft;
 1. Als blijkt dat de BV nog wel bezittingen had, kan de curator besluiten om de oud-bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld op grond van onrechtmatige daad. Wel moet de schuldeiser kunnen aantonen dat de BV ten onrechte niet-vereffend is en dat zij daardoor schade heeft geleden.

De hierboven geschetste route duurt lang en is kostbaar. Het is waarschijnlijk alleen de investering waard als er heel wat geld op het spel staat.  

We betalen niet want we zijn gestopt of opgeheven

Het overkomt debiteurenbewakers regelmatig als ze contact opnemen met een debiteur met de vraag wanneer er wordt betaald. Het antwoord: ‘ons bedrijf is opgeheven’ Punt. En dan?

Goed om eerst even na te gaan waar het nu precies over gaat. Deed je zaken met een eenmanszaak of met een BV? Dat is namelijk al een wereld van verschil. Een eenmanszaak is eigenlijk een privé persoon. De vordering blijft op de persoon staan die de overeenkomst met jou is aangegaan en die persoon blijft ook met zijn privé vermogen aansprakelijk. Indien een B.V. is opgeheven heb je als crediteur -met een kleine vordering- meestal het nakijken. De juridische entiteit is opgehouden te bestaan. Met een advocaat een gerechtelijke procedure starten doe je niet als de kans op betaling minimaal is. Probeer contact te zoeken met de vereffenaar van de BV. Bel daarvoor met de Kamer van Koophandel. Wellicht heb je een zekerheid bedongen? Als dat er niet is, dan is het bijna altijd ‘jammer dan’. 

We betalen niet want we zijn verkocht of overgenomen

Je klant betaalt de rekening niet, want hij heeft zijn BV verkocht. En de nieuwe eigenaar zegt dat hij met jou geen overeenkomst heeft en dat je bij de vorige eigenaar moet zijn. Je gaat van het kastje naar de muur en niemand is genegen om enig inzicht te verschaffen. Hoe zit dat?

Een B.V. verkopen kan via een aandelentransactie (het bedrijf blijft onder oude naam en KVK nummer bestaan) of een activa passiva transactie (bedrijf gaat onder oude naam verder met een nieuw KVK nummer). Als iemand de aandelen overneemt, dan wijzigt er verder niets aan de contracten met en verplichtingen aan leveranciers. De B.V. blijft gewoon bestaan en zal de openstaande nota’s dienen te voldoen. Je moet dus bij de nieuwe eigenaar zijn.

Bij een activa passiva transactie is dat niet duidelijk. De koper kan alle balansposten hebben gekocht of slechts een selectie daarvan. Bijvoorbeeld alleen de voorraden en de gebouwen/machines. Zo is de kans op lijken in de kast beduidend kleiner. Indien de post crediteuren niet is mee verkocht, dan moet je dus nog bij de B.V. met het oude KVK inschrijving zijn, de oude eigenaar. In het andere geval bij de B.V. met het nieuwe KVK inschrijving, de nieuwe eigenaar. Je zult dus één van de twee partijen moeten vragen om aan te tonen of de crediteuren zijn mee verkocht of niet.

Wat je ook doet, wéét met wie je zaken doet

We hebben in dit artikel een aantal redenen genoemd die debiteuren kunnen aanvoeren om de factuur niet te hoeven betalen: gestopt/opgeheven en verkocht/overgenomen. Facturen innen na bedrijfsbeeindiging blijkt vaak een bezigheid die men niet volledig overziet.

Dan snap je ook gelijk waarom we zo zitten te hameren op het vooraf heel goed nagaan en vastleggen met welke  juridische entiteit je nu exact zakendoet. Of je dat nu opzoekt op KVK online of middels het opvragen van een kredietrapport. De verschillen tussen eenmanszaken en B.V.’s moeten kraakhelder zijn in de hoofden en blijken uit de administratie en facturen. Bij een B.V. is de kans om met lege handen achter te blijven stukken groter, dus let daarom heel goed op de kredietwaardigheid. Zit er vermogen in die B.V.. Dan nog kan dat vermogen morgen weer verdwenen zijn. Kan en/of moet je dan zekerheden stellen?

Tips om oninbaarheid van facturen te voorkomen:

 • Controleer de naam, juridische vorm (eenmanszaak/BV etc), bevoegdheid van bestuurders om de onderneming te binden via de Kamer van Koophandel of een leverancier van kredietrapporten.
 • Laat een creditcheck uitvoeren. Beoordeel het risico op non-betaling van de juridische entiteit waar de offerte op komt te staan en weeg dat af tegen jouw risk apetite. Hoeveel risico kan en wil je lopen. Daaruit volgt de betalingsconditie die je wilt aanbieden. En of je zekerheden wilt stellen.
 • Zorg dat je begrijpt wat er allemaal met de verschillende soorten bedrijven kan gebeuren en welke gevolgen dat heeft voor de inbaarheid van jouw openstaande facturen.
 • Schakel op tijd hulp in van een incassobureau als je er niet doorheen komt of de gebruikte argumentatie je boven de pet gaat.

Straetus ondernemers willen niet alleen ingeschakeld worden als het kwaad al is geschied, maar willen juist betrokken zijn bij het voortraject. We zijn laagdrempelige snel schakelende vraagbaak voor onze klanten met een service abonnement. Maak er gebruik van!

Mail of bel 088-0440068 voor advies over uw debiteur of over een oplossing voor al uw klanten.

Incasso Badhoevedorp

Toegevoegd door / augustus 5, 2021
Ondernemen met debiteurenbeheer | Debiteurenbeheer Amsterdam

Factoring, een uitkomst of veel te duur?

Factoring, een uitkomst of veel te duur?

Factoring, het lijkt alsof geen enkele ondernemer er nog omheen kan. De factoringbedrijfjes zijn de laatste 10 jaar als paddenstoelen uit de grond geschoten. Je kunt geen krant of blad meer open trekken zonder paginagrote factoring advertenties. Het lijkt wel een herhaling van het kopen van aandelen met geleend geld. De oude van dagen onder ons herinneren zich wellicht nog de Legio Lease folders die overal opdoken. Je werd een aantal jaren voor gek versleten als je geen aandelen kocht met geleend geld. De AFM wil kleine ondernemers waarschuwen.

Wat is factoring?

De meerderheid van de ondernemers heeft nog steeds geen idee wat factoring eigenlijk is. Factoring is, in zijn meest uitgebreide vorm, werkkapitaalfinanciering, debiteurenbeheer en kredietverzekering ineen. Je stuurt een kopie factuur naar de factoraar, die bij acceptatie meestal 90% van het factuurbedrag binnen een afgesproken aantal dagen betaald. De factoraar incasseert het factuurbedrag van jouw klant en rekent vervolgens met jou af. Hoeveel procent van het factuurbedrag dat jou kost hangt af van de afspraken en de werkelijke betalingstermijn die je klant heeft aangehouden.

Hierbij moet wel vermeld worden dat het onderdeel debiteurenbeheer soms een optie is. Je kunt het debiteurenbeheer dan zelf blijven doen en, net als bij een kredietverzekering, de vordering na een x aantal dagen overdragen aan de incasso afdeling van de factoraar.

Het percentage dat door de factoringmaatschappij wordt ingehouden wordt het factorloon genoemd.

De voordelen van factoring

Het mooie van factoring is dat je zeker weet wanneer je (het grootste deel) van je omzet ziet vertaald in banksaldo. Dat is goed voor de cashflow. Je hoeft zelf ook niet meer achter trage betalers aan. Dat doet het factoringbedrijf voor je. Wordt er niet betaald, dan draaien zij immers voor de schade op. Een hele geruststelling. De besparingen die je met factoring realiseert zijn minder afschrijvingen wegens oninbaarheid en de kosten van het debiteurenbeheer die je uitspaart.

Zitten er ook nadelen aan factoring?

Alles kost geld. Je moet het hele contract supergoed uitpluizen om te kunnen berekenen in welke scenario’s je wat kwijt bent aan factoring en wat je ervoor krijgt. Ik legde een MKB ondernemer uit wat factoring was, en hoeveel dat gemiddeld kost. 3 a 4 procent van de omzet. ‘Ik heb een offerte voor 1,5 procent’, kaatste deze gelijk terug. ‘Heb je het hele contract goed nagekeken, vroeg ik. Want je betaald soms ook opstartkosten, abonnementsgeld per maand of per jaar, een bedrag per klant per jaar, een bedrag per factuur/transactie en soms is de dekking bij schade beperkt. Zet al die kosten maar eens onder elkaar en zet het af tegen de omzet die je effectief laat factoren’. Vraag ook even na of het kredietrisico door de factoringmaatschappij wordt gedragen (non recourse factoring) of deels/volledig bij de klant (recourse factoring). Dat maakt heel wat uit.

Ik kom ook (exporterende) ondernemers tegen met een verhaal in de trant van ‘ik heb nee moeten zeggen tegen een heleboel orders omdat die partijen niet door de ballotage kwamen. Je vraagt je toch steeds af hoeveel omzet je dat nou heeft gekost’.

Factoring is veel te duur

Factoring is, afgezet tegen andere financieringsvormen, gewoon duur. Stel je normale betalingstermijn op facturen is 30 dagen en je kiest voor een factoringvorm die binnen 24 uur uitbetaald tegen 3% factor fee. Laten we er even vanuit gaan dat er geen andere kosten worden berekend. 3% voor 30 dagen is gelijk aan 36% op jaarbasis (3% x 12 maanden). Dat is veel hoger dan het gangbare tarief van 8% voor een zakelijk MKB krediet. De eerlijkheid gebied te zeggen dat van de 3% ook de kredietverzekering wordt betaald en indien van toepassing het debiteurenbeheer wordt uitgevoerd.

Ik kom met enige regelmaat ondernemers tegen die factoring hebben uitgeprobeerd. De reakties komen dan toch neer op ‘Ik heb het een jaar gedaan, maar ik vond het gewoon veel te duur’.

Een rekenvoorbeeld:

De gehele omzet van een bedrijf van 1 miljoen euro en de BTW van 21% wordt via factoring gefinancierd, Het bedrijf heeft een resultaat van 80.000 euro voordat de factoringkosten zijn verwerkt. Het factorloon is 3% van 1.121.000, te weten 36.300 euro (45% van het resultaat). Het uiteindelijke resultaat is dan nog maar 43.700 euro. Bijna de helft van je winst zit dan in de zak van de factoraar.

De AFM waarschuwt de kleine ondernemer

De AFM zocht in april 2021 de publiciteit op met de stelling dat ‘niet bancair krediet vaak duur is, spuugduur.’ De AFM wil kleine bedrijven tot maximaal 10 werknemers en ZZP-ers waarschuwen tegen torenhoge rentes en verborgen kosten. De factoringmarkt is niet gereguleerd, dus iedereen mag zich adviseur noemen. De adviseur ontvangt provisie, dus een voor de klant passend advies is op geen enkele wijze geborgd. Ik kan dat wel beamen. Er zijn tientallen soorten kosten, tarieven en voorwaarden die al dan niet gehanteerd worden. Vergelijken is lastig en ja, factoring is een relatief dure vorm van financiering.

Nog een paar weetjes over factoring

Er zijn grofweg drie vormen van factoring. Traditioneel, waarbij de gehele omzet van een bedrijf via het factoring bedrijf wordt voorgefinancierd, American factoring, waarbij de klant kiest welke facturen worden verkocht aan de factormaatschappij, flexibel en laagdrempelig. Daarnaast is er factuur financiering, waarbij alleen voorfinanciering wordt geboden zonder debiteurenbeheer, incasso en kredietverzekering.

Factoringmaatschappijen zijn geen gekke Henkie. Hun marge is klein en hun risico is groot bij oplichting en wanbetaling. Je eigen bedrijf moet eerst door de ballotage. Heb je een jonge BV zonder noemenswaardig vermogen en heb je als ondernemer geen mooi track record, dan is de kans dat er zaken wordt gedaan niet groot. Daarna gaan je klanten door de ballotage. Als een kredietverzekeraar daar geen limiet op afgeeft, dan worden die ook niet geaccepteerd. Soms wordt er pas zaken gedaan vanaf een omzet van een paar ton per jaar. Anders ben je gewoon niet interessant genoeg. De meesten beperken zich tot het factoren van debiteuren in Nederland. Enkele nemen ook de direct omliggende landen mee. Het is dus geen oplossing als je wereldwijd veel zaken doet. Een aantal factoringmaatschappijen bellen voor iedere ingediende factuur eerst met je klant om te vragen of de dienst is geleverd en de factuur akkoord is. Zit er ergens een klink in de kabel, dan gaat de uitbetaling niet plaatsvinden.

Factoring en je klant

Ondernemers die factoring overwegen hebben vaak angst dat hun klant daar niet blij mee gaat zijn. Factoring begint zo ingeburgerd te raken dat de meeste crediteurenadministraties niet gek meer opkijken van een telefoontje of mailtje van factoringmaatschappijen. Er is echter wel een belangrijk verschil. Voorheen had je zelf de klanten aan de lijn die uitstel van betaling wilden. Nu heb je het risico overgedragen aan een andere partij zonder band met jouw klant. Die zal je klant waarschijnlijk wat harder aanpakken dan die gewend is. De zeggenschap en controle daarover geef je wel uit handen. We kunnen natuurlijk allemaal doen alsof alle betalingsproblemen met factoring gelijk de wereld uit zijn, maar erg realistisch is dat niet. Spreek je een factorfee af van 2% voor een theoretische betalingstermijn van 30 dagen en maakt je klant daar feitelijk 60 dagen van, dan is de fee 4% geworden. En tel maar even door.  Het mes snijdt aan alle kanten.

Alles overwegende, wanneer zou je nou wel voor factoring willen kiezen?

Kies je voor zekerheid en gemak en lig je niet wakker van de kosten, dan kan factoring een prima (tijdelijke) oplossing zijn. Ben je zuinig en/of heb je maar een beperkte marge op je product of dienst, dan ligt factoring niet voor de hand.

ZZP-er loopt soms een heel hoog kredietrisico

Ik vind het nog belangrijker om naar je persoonlijke situatie te kijken. Voor een ZZP-er die voor een langere periode full time aan de slag gaat voor één opdrachtgever, met daartussen weer een bemiddelingsbureau, kan factoring een uitkomst zijn. Als je voor je volledige inkomsten een periode van één partij afhankelijk bent, zonder recht op sociale zekerheid, wil die zichzelf wellicht beschermen tegen wanbetaling of faillissement. En eerder kunnen beschikken over zijn geld. Ik heb het te vaak gezien. Ze werken door in goed vertrouwen en op basis van valse beloftes. Daarna gaan ze zo voor tienduizenden euro’s de boot in door één failliete eindklant of bemiddelaar. Zonder buffer kan dat uitlopen op een financiële ramp. Denk bijvoorbeeld even terug aan Imtech. Ik ken ZZP-ers die daar de laatste maanden voor nop hebben gewerkt.

Tip: laat je traag betalende klant zelf betalen voor factoring

‘Beste klant, wilt u later betalen? Natuurlijk kan dat.’ Wanneer factoring wél werkt is als je de kosten van factoring kunt doorbelasten aan je klant. Verhoog de verkoopprijs met 3 a 4% als de klant op 30 of 60 dagen wil betalen. Als je dat kan fiksen is factoring uiteraard een hele mooie oplossing. De vraag is natuurlijk of dat lukt.

Wat is het alternatief voor factoring?

Als ondernemer moet je twee zaken goed regelen. Bij de voordeur letten op de kredietwaardigheid van klanten en daar de betalingsvoorwaarden op aanpassen. Doe een creditcheck, laat bij twijfel vooruitbetalen of vraag om een garantie. De holding of de ondernemer zelf stelt zich persoonlijk garant voor de betaling door zijn lege BV met nauwelijks activa of negatief eigen vermogen. Dan moet je natuurlijk wel weten of de holding of de ondernemer privé wél kredietwaardig zijn. Je kunt ook een kredietverzekering overwegen.

Het tweede is de achterkant, het debiteurenbeheer. Dat moet goed geregeld zijn met technologie, mensen en procedures. Debiteurenbeheer is en blijft mensenwerk. Je klant wil door een mens te woord worden gestaan. Die mens moet ter zake kundig zijn en bovenal goed kunnen communiceren. Organiseer je dat niet in huis, besteed het dan uit.

Vindt je het lastig om een afweging te maken tussen factoring of alternatieven? Of wil je advies over de keuze van de factoringmaatschappij? We helpen je graag.

Mail of bel 088-0440068 voor advies over uw debiteur of over een oplossing voor al uw klanten.

Incasso Badhoevedorp

Toegevoegd door / juni 21, 2021
Schuldeiser en schuldenaar in balans

De positie van schuldeiser en schuldenaar uit balans?

De positie van schuldeiser en schuldenaar uit balans?

Als ondernemer heb je steeds vaker het nakijken.

Vorige week werd een webinar georganiseerd met de titel ‘Herstel de balans tussen schuldeiser en schuldenaar’. Een aantal partijen uit de incasso hoek namen daar aan deel. Verenigingen van de deurwaarders, incassobureaus, creditmanagement bedrijven en de vereniging voor creditmanagement.

Waar loop je als schuldeiser tegenaan?

De positie van schuldeisers -dat zijn meestal ook gewone hard werkende ondernemers- wordt steeds slechter. We zijn in Nederland goed bezig met schuldhulpverlening aan zowel consumenten als aan kleine ondernemers. De vrijwillige schuldsanering, de wettelijke, surseance van betaling of schuldsaneringen op initiatief van ondernemers die door dienstverleners worden georganiseerd. De ándere kant is waar de rekening naar toe gaat. Het bedrijfsleven. Als schuldeiser wordt het steeds onzekerder of je ooit betaald gaat krijgen voor je diensten. Een vrijwillige of gedwongen kwijtschelding is voor de schuldenaar een opluchting, maar een strop voor de schuldeiser.

Het toppunt zien we bij de Belastingdienst

Staatssecretaris Van Huffelen roept private schuldeisers van de gedupeerden van de toeslagenaffaire op om ook hun vorderingen kwijt te schelden. Als woningcorporatie, bank of verzekeraar lig je daar mogelijk niet wakker van. Voor MKB bedrijven en de ZZP ondernemer zou dat het duwtje naar hun eigen financiële afgrond kunnen zijn. Kredietbanken en rechtbanken hebben de arme schuldenaar voor ogen die geholpen moet worden. Aan de andere kant duwen zij helaas andere bedrijven en particulieren (die bijvoorbeeld geld hebben uitgeleend) ook de armoede in. Meestal mag de schuldeiser genoegen nemen met een paar procent van de vordering en de rest afschrijven. Mag het MKB de opgelopen schade door deze misère dan ook declareren bij de Belastingdienst?

Kredietwaardigheid bewaken is key

Wat moet je als ondernemer, midden in de corona crisis, nu doen om je te wapenen tegen wanbetaling? Het antwoord is: zorg dat je debiteurenbeheer altijd op orde is. Nóg meer opletten met verkopen op krediet. Dus alleen krediet geven aan klanten die dat krediet ook waardig zijn. Creditchecks doen, zekerheden stellen, nog meer vooruit laten betalen, risico’s spreiden, enzovoorts. Je klant kan ten prooi vallen aan live events (ziekte, werkeloosheid, echtscheiding), een economische crisis of er geen goede betalingsmoraal op na blijken te houden. Schuldeisers zien dat terug in faillissementen, surseances, bedrijfsbeëindigingen/liquidaties, vrijwillige en wettelijke schuldsaneringen enzovoorts.

Deze brieven kunnen ondernemers veel vaker gaan verwachten de komende maanden en jaren: ‘mijn client is een kale kip. Neem genoegen met 10% of hij gaat failliet. En dan krijgt u helemaal niets.’

We boeken in Nederland gemiddeld 1,5 tot 2% van de omzet af. Op jaarbasis 12 miljard euro per jaar. Gedurende de Corona crisis is het aantal faillissementen nog laag gebleven. Er is wel een enorme piek in het aantal bedrijven dat zichzelf opheft c.q. liquideert. Dat heeft vaak dezelfde gevolgen als een faillissement, namelijk dat je het grootste deel van de vordering niet zult ontvangen. De grote hoos aan faillissementen wordt nu in het derde kwartaal van 2021 verwacht. Het merendeel van de bevolking is dan ingeënt tegen Corona en de overheid zal dan de ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven gaan afbouwen. Krediet blijft de smeerolie van de economie, maar als individuele ondernemer moet je er zelf voor zorgen dat het je niet je kop kan kosten.  

Mail of bel 088-0440068 voor advies over uw debiteur of over een oplossing voor al uw klanten.

Incasso Badhoevedorp

Toegevoegd door / maart 15, 2021
Klantacceptatie

Webinar klantacceptatie

Webinar “Van klantacceptatie tot incasseren”

Op maandag 1 maart van 15.00 tot 16:00 organiseert Straetus het webinar “van klantacceptatie tot incasseren!“.
Tijdens dit webinar zullen verschillende specialisten hun kennis delen over de verschillende fases waar je mee te maken krijgt, zoals is deze nieuwe klant wel kredietwaardig of hoe krijg ik mijn facturen zo snel mogelijk betaald. Je ontvangt dus veel praktische tips om (sneller) je geld te ontvangen.

Klantacceptatie

André de Bruin van Straetus Amsterdam Amstelland neemt de onderdelen klantacceptatie en debiteurenbeheer voor zijn rekening. Hij put uit 30 jaar praktijkervaring en heeft brede financiele kennis. Hoe bepaal je of je relatie betrouwbaar is en hoe beperk je het risico op non-betaling. Hij geeft graag tips om problemen zoveel mogelijk voor te zijn, zodat jouw bedrijf hoog gaat scoren op continuiteit.

Minnelijke incasso

Roy Bakker van Straetus Utrecht legt het minnelijke incassotraject uit en laat zien hoe je daarmee voorkomt dat je het gerechtelijke traject in moet gaan. Hij legt ook uit hoe je de afweging maakt om een incassobureau in te schakelen.

Gerechtelijke incasso

Mark Verbruggen van Straetus Kampen legt uit hoe de gerechtelijke procedure in zijn werk gaat. Welke afwegingen maak je om te beslissen of je uberhaupt gerechtelijk wilt gaan. En hij geeft tips om te zorgen dat het vonnis in jouw voordeel wordt beslist. 

Altijd winnen

Aan het einde is er ruimte om vragen te stellen die we gelijk behandelen of later beantwoorden. En een kwis over de behandelde onderwerpen. Is het jou gelukt om een uur haarscherp te blijven? Wellicht win je de hoofdprijs. Sowiezo gaan alle tips jou een hoop geld besparen. Altijd winst.

Aanmelden voor het webinar 

Aanmelden voor het webinar kan op de website van Straetus.

André de Bruin is Certified Credit Manager en Qualified Controller en eigenaar van de vestiging Amsterdam Amstelland bij Straetus debiteurenbeheer en incasso. www.debiteurenbeheer.amsterdam

Bestel direct een creditcheck mét advies.

Of bel 088-0440068.

Incasso Badhoevedorp

Toegevoegd door / januari 21, 2021
Kredietrapport met advies | Debiteurenbeheer Amsterdam

Kredietrapport mét advies

KREDIETADVIES VOORAF IN PLAATS VAN INCASSOTRAJECT ACHTERAF

Je herkent het vast: je maakt kans op een grote klus voor een onbekende klant. Dit wordt de ommekeer voor jouw onderneming. Toch moet je  – juist dan – alvast naar het eind van de opdracht kijken. Zul je betaald worden? Kan de klant wel betalen? Een kredietrapport mét advies kan veel leed voorkomen: een nieuwe klant verwelkomen en het risico op non-betaling beperken. Dat is voor ieder bedrijf weer anders. En mijn vakgebied kent veel valkuilen.

Even pas op de plaats

Het woord ondernemerschap heeft het al in zich: daadkracht, doen, aan de slag. Die positieve inslag staat het denken over risico’s soms in de weg. En toch, een opdracht is pas afgerond als de factuur is betaald. Veel ondernemers, vooral zzp’ers en kleinere productiebedrijven in het MKB, slaan dit ongemakkelijke onderwerp over en brengen direct een offerte uit. Als ze al een creditcheck aanvragen bij een van de kredietbureaus, kennen ze niet de weg in de brij van informatie of de betekenis van ‘gemiddeld risico’.

Blijft jouw klant in leven, dan blijf jij in leven

Als persoonlijk creditmanager en debiteurenbeheerder weet ik uiteraard hoe ik betalingsproblemen kan oplossen, maar ik haal mijn plezier vooral ook uit het voorkómen van incassotrajecten. En dat begint al met de betalingscondities in de eerste samenwerkingsovereenkomst. Dat is het moment om het over financiële risico’s, zekerheden en betalingstermijnen te hebben. En de vraag te stellen wat jij je kunt permitteren. Daarom graaf ik graag wat dieper in de betrouwbaarheid en kredietwaardigheid van jouw potentiële opdrachtgever. En beoordeel ik, als je dat wil, ook de overeenkomst die jij wil hanteren.

Een persoonlijk kredietrapport met advies

Schoenmaker blijf bij je leest. Niet iedere ondernemer is naast CFO, debiteurenbewaker en controller ook nog eens financieel analist en jurist. Mijn collega’s en ik zijn dat wel. En hoe beter we jou en je bedrijf kennen, hoe sneller de conclusies en hoe doeltreffender onze adviezen. En onze bevindingen overleggen we natuurlijk in een persoonlijk (telefoon)gesprek. Snel, zakelijk en to-the-point leiden we je naar de optimale aanpak voor jouw situatie. Een kredietrapport met persoonlijk advies dus. Zodat een eerste opdracht kan uitgroeien tot een vertrouwde, succesvolle klantrelatie.

André de Bruin is Certified Credit Manager en Qualified Controller en eigenaar van de vestiging Amsterdam Amstelland bij Straetus debiteurenbeheer en incasso. www.debiteurenbeheer.amsterdam

Bestel direct een creditcheck mét advies.

Of bel 088-0440068.

Incasso Badhoevedorp
Toegevoegd door / december 29, 2020
Juridisch advies | Debiteurenbeheer Amsterdam

Juridisch advies voor ondernemers

Juridisch advies Amsterdam | voor Ondernemers

 

Ben je ondernemer in de regio Amsterdam en wil je juridisch advies inwinnen over een geschil met een klant of leverancier?

Heel veel ondernemers stuiten regelmatig op inningsproblemen. De andere partij negeert u of u komt niet uit een discussie. De rekening wordt niet betaald of één van de partijen wil geld terug. Hoe trek je dat weer vlot c.q. hoe kom je tot een oplossing? Juridisch advies inwinnen kan bij diverse soorten dienstverleners. Welke keuze past het beste bij jouw situatie.

Een advocaat ondernemingsrecht of vastgoedrecht in de arm nemen kost zo’n 250 euro per uur. Heeft u dat er voor over? Voor relatief kleine vorderingen is dat meestal geen oplossing. Bij een advocaat kunt u bij uitstek terecht voor ingewikkeld juridisch advies en/of bij een groot financieel belang. Heel veel (kleine) zaken zijn zonder advocaat op te lossen.

U kunt een mediator in zakelijke geschillen inschakelen. Die kost meestal ook 250 euro per uur. Zou de andere partij ervoor open staan om een mediation traject in te gaan en daarvan de kosten met u te delen? Het moet dan wel om een stevig belang gaan, financieel of in termen van toekomstige samen-werking. U investeert niet alleen in geld, maar ook in tijd.

Een gerechtsdeurwaarder is ook een optie. Deze zal snel willen dagvaarden en het vonnis zo nodig executeren. Let wel op, want als de debiteur uiteindelijk niet betaalt, ontvangt u zelf de nota van de gerechtelijke kosten en de executiekosten. Dat kan snel oplopen als u de opdracht geeft om uw debiteur zo stevig mogelijk aan te pakken. Vindt u dat op dit moment wat te ver gaan?

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Wellicht valt het behandelen van financiële geschillen onder de dekking en bent u er op tijd bij. Pas op, sommige verzekeringen bieden ‘eerstelijns hulp’ van studenten, maar als u een serieuze vraag voorlegt betaalt u alsnog tussen de 150 en 200 euro per uur. Een verzekering die veel dekt heeft ook een hoge premie.

Dan komt u uit bij een incassobureau. Dat begint met het bespreken van uw kwestie, via de telefoon, online of op kantoor. Ons incassobureau bemiddelt tussen u en uw debiteur(en) voor vorderingen vanaf enkele honderden euro’s. U bepaalt of u dat tegen minimale kosten wilt doen of dat u zelf de kosten wilt dragen. Ons werk is om alle hakken uit het zand te krijgen en een pragmatische oplossing te realiseren. Wij kijken niet lauter juridisch naar een zaak, maar ook financieel en commercieel. Iedere keer is dat weer een nieuwe afweging van factoren en belangen. Met 30 jaar ervaring doen wij dat snel en effectief.

Een vonnis halen als allerlaatste oplossing

Komen wij er niet uit met uw debiteur, dan adviseren wij of het zinvol is om te gaan procederen. Is dat het geval, dan kunnen wij heel voordelig uw recht halen bij de kantonrechter (tot 25.000 euro, huur/arbeid onbeperkt). Voor complex juridisch advies verwijzen wij door naar gespecialiseerde advocaten uit ons netwerk. Wij gaan alleen gerechtelijk als wij denken dat de vordering wordt toegewezen. Daarom hebben wij bijna nooit een zaak verloren.

Het begint met het bespreken van uw zaak. We leggen de verschillende opties haarfijn uit en geven u graag advies hoe u uw kwestie het beste kunt oplossen.

Kijk voor meer informatie over zakelijke incasso bemiddeling op deze pagina.

Of bel direct 088-0440068 om de aanpak van uw zaak te bespreken.

Links naar onze partners:

Incasso Badhoevedorp
Order annuleren | Debiteurenbeheer Amsterdam

Een order annuleren, kan dat zomaar?

Een order annuleren, kan dat zomaar?

Een zakelijke overeenkomst of order annuleren: hoe zit dat juridisch? Het komt in onze praktijk regelmatig voor dat een klant van een leverancier af wil komen. In het Corona tijdperk doet zich deze situatie nog veel vaker voor dan normaal. Ze zijn gestopt met het betalen van facturen en willen de opdracht annuleren. Soms zelfs het reeds betaalde deel retour ontvangen. Je kunt je voorstellen dat daar dan vaak pittige discussies over zijn gevoerd. Hoe moet je zo’n zaak nu aanvliegen?

Wat is er geregeld in de overeenkomst en algemene voorwaarden?

Om te bepalen of het juridisch gezien mogelijk is om de opdracht te annuleren kijk je eerst naar de afspraken die zijn gemaakt in de overeenkomst en de algemene voorwaarden. Beide documenten samen vormen het geheel aan afspraken tussen klant en leverancier. Vaak is er aan de annulering een vergoeding gekoppeld van een percentage van het orderbedrag. Een bedrijf dat op maat iets vervaardigd zal annulering mogelijk uitsluiten. Tenzij de voorwaarden in de overeenkomst onredelijk bezwarend zijn, zijn de gemaakte afspraken bindend. Deze regels zijn voor consumenten en bedrijven overigens verschillend. Een klein bedrijf kan eerder onder een onredelijk beding uit komen dan een groot bedrijf.

Wat als er geen afspraken zijn gemaakt over het annuleren van opdrachten?

Als er niets is afgesproken over annulering, dan gelden de regels van het Burgerlijk Wetboek (BW). Daarin wordt gesproken over het ontbinden van een overeenkomst. Ontbinding is mogelijk als:

1.    Een partij de afspraken uit de overeenkomst niet nakomt (tekortschiet)

2.    De partij die tekort schiet een redelijke termijn heeft gehad om de overeenkomst alsnog na te komen (en ook gemaand is om de werkzaamheden te staken).

Als niet aan deze twee voorwaarden is voldaan kan een order niet ontbonden c.q. geannuleerd worden. Of er tekort is geschoten op een wezenlijk onderdeel of een detail, of nakoming überhaupt nog mogelijk is, dat zijn zaken waarover gediscussieerd kan worden.

Order annuleren in de praktijk

De praktijk is uiteraard weerbarstig. Partijen hebben moeite om elkaar nog te vertrouwen. De wens tot annulering is gemixt met klachten over het geleverde, betalingsachterstand en het over en weer niet nakomen van vermeende afspraken en de interpretatie daarvan. Advocaten bluffen er op los en hameren op de puntjes die in het voordeel zijn van hun client. De argumenten van de andere partij worden soms stelselmatig genegeerd. Zo komen dit soort kwesties vaak onder rechter. De ene partij vordert ontbinding en wil het reeds betaalde terug. Soms ook nog een schadevergoeding. De andere partij wil de volledige orderwaarde ontvangen en kan soms ook een schadevergoeding claimen. En dat kost een hoop geld aan advocaten en griffierechten.

Advies bij dreigende annulering

Het advies blijft toch om nog een keer te proberen tot verzoening te komen. Ook al is er weerzin en vindt men dat de ander zich bedient van kromme argumenten. Als je weet dat je de ander schade berokkend c.q. omzet derft, dan moet je met elkaar een redelijke schadeloosstelling overeenkomen. Met een rechtszaak ben je soms een jaar onderweg. Je kent de uitkomst niet en weet wel dat er flinke nota’s van advocaten zullen volgen. Kom je er samen niet uit, dan staat het je vrij om een incassobureau of mediator in te schakelen. Omdat deze partijen gericht zijn op een pragmatische oplossing, kan een gerechtelijke procedure veelal worden voorkomen. Lukt dat echt niet, dan kan je een rechtsgang alsnog overwegen.

Kijk hier voor MEER INFORMATIE OVER HET OPLOSSEN VAN ZAKELIJKE GESCHILLEN.

Of bel direct 088-0440068 om de aanpak van uw zaak te bespreken.

Incasso Badhoevedorp

Zakelijke bemiddeling, wie betaalt de kosten?

Zakelijke bemiddeling: wie betaalt de kosten?

Wie betaalt de kosten van de zakelijke bemiddeling c.q. het incassobureau? Als je geen respons meer krijgt van een klant of een discussie over een rekening blijft zich maar voortslepen, dan is het inschakelen van een incassobureau een manier om de zaak weer in beweging te krijgen. Daarbij worden bij de debiteur kosten en rente in rekening gebracht. Dat is deels ook bedoelt als een prikkel. Komen er kosten bij, dan willen veel bedrijven en consumenten ineens wél reageren. Onze wetgeving gaat er ook vanuit dat de kosten van incassodiensten grotendeels door de ‘vervuiler’, de wanbetaler, worden betaald. 

De vervuiler betaalt is een keuze

Ik merk zelf dat ik steeds meer klanten krijg die zélf de kosten willen betalen die anders bij de debiteur in rekening worden gebracht. De aannemer wiens klant niet meer met hem wil praten terwijl het project nog niet is afgerond. De verhuurder die de huurder niet met extra kosten wil belasten omdat die kennis heeft van zakelijke of persoonlijke pech. De leverancier wiens klant in termijnen wil betalen, maar die het beheer daarvan wil uitbesteden. In deze en vele andere situaties spreken we percentage, vaste vergoeding of uurtarief af. De opdrachtgever neemt dan de bemiddelingskosten volledig voor eigen rekening. Deze kan ook nog afzien van het in rekening brengen van de wettelijke rente (momenteel 8% zakelijk, 2% particulier).

Principe of mededogen

Soms is dat uit principe en mededogen. Soms omdat de zaak niet zwart/wit is. Aan beide zijden zijn steken gevallen. Een doorbraak krijg je dan met iemand die geen last heeft van emoties en de kwestie puur zakelijk bekijkt. Het is ook een mooie stok achter de deur richting debiteur. Als u netjes de afspraak nakomt, dan hoeft u geen rente en kosten te betalen. Dat lukt dan best vaak, maar ook niet altijd.

Kortom, aan jou de keuze. Denk je: als jij jouw kant van de overeenkomst niet nakomt, dan betaal je daar ook maar de extra kosten voor. Of denk je: het is mij wat waard als de kwestie kan worden opgelost zonder risico op verdere escalatie of ik wil mijn debiteur niet met extra kosten belasten.

Kijk voor meer informatie over zakelijke incasso bemiddeling op deze pagina.
Of bel direct 088-0440068 om de aanpak van uw zaak te bespreken.

Incasso Badhoevedorp
Betalingsregeling

Samen door de crisis: betalingsregeling aanbieden

Samen door de crisis: betalingsregeling aanbieden

De Corona crisis brengt veel bedrijven en zelfstandigen in geldnood. De inkomsten vallen deels of volledig weg en de uitgaven zijn nog niet aangepast aan de nieuwe situatie. Een recept voor een hoos aan faillissementen en een run op uitkeringsinstanties en schuldhulpverleners. De overheid heeft allerijl extra maatregelen in stelling gebracht om bedrijven en banen te redden. De banken geven aan dat ze pijlsnel extra kredieten verstrekken aan het MKB. Echter zal dit niet de volledige oplossing zijn. De betalingsregeling kan uitkomst bieden.

Wat doe je als je klant aangeeft niet op tijd aan zijn verplichten te kunnen voldoen? Wat is je oplossing, vraag je dan. Heel vaak is dat uitstel of betaling in termijnen. Het treffen van betalingsregelingen is uiteraard niet nieuw. Tijdens deze crisis zie je echter wel dat het aantal bedrijven dat regelingen aanbiedt aan klanten enorm toeneemt.  Dat past ook bij de uitspraak van minister president Mark Rutte, ‘samen door de crisis’. Liever je klant wat lucht geven dan dat deze omvalt en je helemaal niets meer terug ziet van je vordering. Deels compassie, deels eigenbelang.

Ben ik verplicht om een betalingsregeling aan te bieden?

Nee, dat ben je niet. Iemand een langere betalingstermijn gunnen is een gunst. De afweging of en in hoeverre je daar aan tegemoet wilt en kunt komen is voor ieder bedrijf weer anders. De eerste vraag is of je zelf de financiële ruimte hebt om uitstel te geven. De tweede of er sprake is van win/win. Heb je er zelf ook belang bij om de klant te behouden of zie je het als plicht om je klant te helpen. De derde is de inschatting van de eerlijkheid en oprechtheid van je klant. 

Moet ik zelf regelingen aanbieden of wachten tot klanten aangeven dat ze dat nodig hebben?

Dat is een dilemma. Wellicht wil je niet het gevoel krijgen malle Pietje te zijn die geld weggeeft aan mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. Verhuur je horecapanden of kapperszaken, dan kan je verwachten dat de meeste klanten een acuut probleem hebben. In andere gevallen kan je het aanbieden van een betalingsregeling achter de hand houden als je openstaande rekeningen aan het nabellen bent, of als klanten er zelf mee komen. Hoe je daar dus als bedrijf mee om wilt gaan kan je vooraf bedenken.

Hoe zou de regeling eruit moeten zien?

Je kunt kiezen voor maatwerk. Bij ieder verzoek stem je met de klant af wat redelijk is en beslis je of je een regeling accepteert. Je kunt ook een standaard regeling bedenken. Je laat bijvoorbeeld de komende 3 maanden maar een deel van de huur of termijnen betalen, wat vervolgens in 6 maanden kan worden ingelopen. Wat helpt je klanten het meest, hoe ver wil je gaan en hoe voorkom je dat je zelf in de problemen komt.

Hoe leg ik een betalingsregeling vast?

Dat kan van simpel een bevestigingsmailtje aan de klant tot een officiële overeenkomst die zowel door de leverancier als de klant worden getekend. Alles waar geen handtekening onder staat of waar een klant niet op gereplyd heeft met ‘akkoord’, kan later bij een gerechtelijke procedure worden betwist. Als je een regeling treft en die wordt keurig nagekomen, dan kan je daar tussentijds ook niet op terugkomen. Als je dat wel zou willen, dan is het beter als de klant daar ook duidelijk voor tekent. Maak hierin een pragmatische afweging.

Hoe kan ik mij verder beschermen tegen wanbetaling?

Als het voor jou om een fors bedrag gaat, dan kan je ook een borgstelling opnemen in de overeenkomst. Je geeft bijvoorbeeld een B.V. uitstel van betaling mits de eigenaar ook privé garant staat voor de betaling. Let wel dat ook een privé borgstelling geen stand houdt als je klant uiteindelijk in een wettelijke schuldsaneringregeling (WSNP) terecht komt. Een alternatieve mogelijkheid is nog om de regeling notarieel vast te leggen. U moet dan beiden naar de notaris, maar voor een paar honderd euro heeft u dan wel de zekerheid dat u niet alsnog naar de rechter moet als de klant de regeling niet nakomt. En dat scheelt bij forse bedragen zo een paar duizend euro griffierechten en advocaatkosten.

Wat komt er bij kijken nadat er een betalingsregeling is getroffen?

De regeling moet ergens worden bijgehouden, zodat kan worden bewaakt of de regeling wordt nagekomen en er tijdig actie wordt genomen als dat niet het geval is. Nu zijn de meeste financiële systemen niet ingericht op het bijhouden van betalingsregelingen. Ze kunnen niet ‘zien’ welke termijnen zijn vervallen en welke dan nog niet zijn betaald. Laat staan dat er herinneringen specifiek voor betalingsregelingen kunnen worden vervaardigd. Dan is het continu puzzelen om te constateren wie bij is en wie niet. Veel tijdrovend en frustrerend handwerk is het gevolg. Daarbij komt dat helaas veel regelingen niet stipt worden nagekomen. Je moet er dus continu bovenop zitten en ook een vervolgactie inzetten als er niet wordt nagekomen.

Het beheren van betalingsregelingen door Straetus

Straetus beschikt over een systeem dat helemaal is geoptimaliseerd om betalingsregelingen te kunnen beheren. Het beheren van betalingsregelingen doen wij ook zonder dat er bij de debiteur kosten in rekening worden gebracht. Juist nu in crisistijd de oplossing om uw klant een regeling te gunnen en de afhandeling zonder omkijken uit te besteden. Lees er meer over op onze website.

Meer weten of interesse in concept betalingsregelingen? Bel 088-0440068.

Incasso Badhoevedorp
Corona

De impact van de Coronacrisis op creditmanagement

Impact van de Coronacrisis op creditmanagement

Het Corona griepvirus houdt de wereld in zijn greep. Nederland blijft niet achter. Wat voor impact hebben de gevolgen van de pogingen om een verdere uitbraak van het virus te bedwingen op de economie? Welke gevolgen heeft dat op het creditmanagement voor jouw bedrijf. Dit artikel is bedoeld om je aan te zetten tot nadenken over de risico’s die jouw werk, afdeling of bedrijf kunnen raken. Wat kan je doen om je voor te bereiden? Speel bebeheerst in op de gewijzigde omstandigheden. Zoals Mark Rutte al zei gaan we het met zijn allen doen. Probeer paniekreacties als rucksichtslos personeel dumpen, kosten schrappen en debiteuren het mes op de keel zetten dus te vermijden. Probeer samen een oplossing te bedenken. Hou wel altijd in gedachten: Cash is en blijft King. Een bedrijf zonder cash valt om.

Wat gaat er gebeuren

De kans is heel groot dat de economische groei gaat omslaan in een recessie. De aandelenbeurzen zijn in een paar weken tijd meer dan 35% gedaald. Bedrijven in bepaalde sectoren sluiten gedwongen hun deuren en bij heel veel bedrijven staan verkoopafdelingen stil omdat er niets meer wordt verkocht. Er vallen hele harde klappen in bepaalde sectoren en dan gaan bedrijven failliet. Kredietverzekeraars gaan ook oppassen en laten limieten op bedrijven veel lager of op nihil. Zaken doen is dan weer volledig voor eigen risico. Dezelfde gevolgen van de vorige crisis van 2008-2010 dreigen. De economie gaat min of meer op slot

Hoe erg is een recessie

Is dat erg, zo’n recessie? Tja, we hebben er al een aantal gehad. Er gaat een dikke streep door mooie verkoopplannen van ondernemers. Werknemers gaan vrezen voor hun baan. Alles wat naar beneden gaat, gaat vroeg of laat echter ook weer omhoog. Hoe lang het duurt en hoe diep het gaat weten we natuurlijk niet van tevoren. Net als dat het virus dodelijk kan zijn als je weerstand verzwakt is, kan een recessie snel het faillissement betekenen als je niet bent voorbereid en niet bestand bent tegen tegenslag. Of je hebt gewoon de pech dat jouw klanten in een sector zitten waar de vraag voor een te lange periode volledig uit valt. Bij de vorige crisis/recessie gingen duizenden bedrijven extra failliet. Deels kwam dat omdat de overheid als antwoord op de crisis extra ging bezuinigen. Dat hielp de bouwsector om zeep en zette huizen onder water. Nu is de sfeer anders. Deeltijd WW, uitstel van betaling van de Belastingdienst en leningen waarvoor de overheid garant staat zijn aangekondigd. Je zal er echter zelf nog steeds alles aan moeten doen om te zorgen dat jouw bedrijf de Coronacrisis overleeft. Aan de slag dus.

Simpel voorbeeld

Stel je verkoopt in China of Italië geproduceerde waar. Die worden een paar maanden nauwelijks geproduceerd. Op een gegeven moment is de omzet nihil, terwijl de meeste kosten nog door lopen. Hoe lang trek je dat voordat je je eigen faillissement moet gaan aanvragen. Een week, een maand of langer? Kan je deeltijd WW aanvragen voor personeel? Heb je ergens nog een kredietlijn die aangesproken kan worden of schakel je razendsnel over op leveranciers die wel kunnen leveren? Of schakel je over op producten waar nu wel een enorme vraag naar ontstaat. Dit kun je je afvragen voor je eigen bedrijf, maar ook voor je klanten.

Analyseer de impact van de Coronacrisis op jouw debiteurenportefeuille.

Zitten er afnemers in gebieden die zijn afgesloten? Heb je klanten in sectoren die als eerste worden geraakt, zoals transport, industrie, zorg, evenementen, horeca en reizen? Zet deze klanten op een risico lijst en hou intensief contact. Kunnen ze hun betalingsverplichtingen nakomen? maak anders extra afspraken en beslis als het uit de hand dreigt te lopen of je ze nog wel (op krediet) kunt leveren. Hoe meer risico je neemt, hoe groter de kans dat je er zelf op onderuit gaat. Aan de andere kant wil je je klanten ook niet in de steek laten en behouden. Altijd een stevig dilemma, waar je wel over in gesprek moet blijven. Deze analyse zal je ook mee moeten nemen bij het beoordelen van nieuwe klanten en orders. In geen enkel kredietrapport staat nog een cijfer voor de verwachte impact door het Corona virus. Het is wel van belang. Praat erover met je klanten en bepaal als bedrijf hoe je met grote en kleine klanten in bepaalde sectoren om wilt gaan.

Debiteurenbeheer in topconditie

Als mensen, processen en systemen op orde zijn is de kans op grote zeperds en cashflow problemen het kleinst. Nu is het voor veel organisaties al een continu gevecht om dat onder normale omstandigheden te bereiken en in stand te houden. Met de Coronacrisis en de nog komende Brexit gevolgen moet je eigenlijk nog beter voorbereid zijn dan ‘normaal’. Zorg dus voor voldoende, ervaren en gemotiveerde goed betaalde debiteurenbewakers en investeer in software c.q. automatisering van het hele prospect-to-cash proces. Stel regelmatig vast of de beschreven processen nog voldoen in de praktijk. Weet iedereen nog wat hij of zij moet doen en gebeurt dat ook? Hebben finance en sales een productief (verstands)huwelijk? Heb je gekeken of er nog oude lijken in de kast liggen? Ben je een kleiner bedrijf, zonder rijk gevulde debiteurenafdeling, zorg dan voor een goede outsourcing partner. Is het debiteurenbeheer een extra taak voor bijvoorbeeld een office manager, secretaresse of boekhouder, zorg er dan voor dat deze goed wordt ondersteund en de tijd kan nemen om die taak goed uit te voeren. Rammelen de bovenstaande zaken, dan weet je dat je nog meer op achterstand staat dan gemiddeld. Heel snel in de actie gaan in dan het advies.

Bepaal je crisisbeleid naar klanten

De KLM staat tijdens de Coronacrisis toe dat klanten gratis hun vlucht kunnen omboeken, terwijl daar normaal een fors prijskaartje aan hangt. Heel nobel en een goede klantenbinder. Blijkbaar hebben ze daar ook het geld voor. Hoe ver kan en wil jouw bedrijf gaan? Je kunt klanten die aangeven last te hebben van de crisis uitstel van betaling gunnen. Het bedrag aan (extra) krediet moet je zelf ook kunnen lijden aan (extra) verlies. Is die ruimte er niet, dan staat jouw bedrijf ook met de rug tegen de muur en zal je alles moeten inzetten om facturen snel te innen.

Het stappenplan

 1. Analyseer de impact van de Coronacrisis op je klanten
 2. Bepaal je beleid ten aanzien van wel/niet leveren en respons op uitblijvende betalingen
 3. Blijf in gesprek met klanten en maak afspraken over betalingen
 4. Is er geen gesprek meer mogelijk, schakel de hulp in van een incassobureau.

Een eerste telefonisch consult of een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor is altijd gratis. Bel 088-0440068.

Open chat
Chat direct !
Hallo,
Hoe kan ik u helpen?