Incasso in België

Straetus is uw partner voor incasso in België

Heeft u te maken met klanten in België die de rekening onbetaald laten? Met Belgische debiteuren die hun afspraken niet nakomen? Dan bent u bij Straetus aan het juiste adres. Wij beschikken namelijk over eigen vestigingen in België. Belgen betalen graag aan Belgen. Zeker als ze ‘om de hoek’ zitten en desnoods een bezoek komen afleggen, Het gevoel van urgentie om alsnog te betalen zal dan als wat hoger worden ervaren. Het neemt ook drempels weg om alsnog in contact te treden bij financiële problemen of over bezwaren tegen de vordering. Lees hieronder hoe wij u kunnen helpen met incasso in België.

Incassobemiddeling in België | Debiteurenbeheer.amsterdam.

Straetus heeft 7 eigen vestigingen in België

Zaken doen in België is anders dan in Nederland. Niet alleen verschilt de wetgeving, ook cultuurverschillen spelen een grotere rol dan vaak wordt gedacht. Krijgt u onverhoopt te maken met een Belgische wanbetaler, dan is een professionele aanpak van belang. Straetus begrijpt dat als geen ander. Indien wij geen betaling verkrijgen op onze verzoeken vanuit Nederland, dan neemt een collega van één van de zeven Belgische vestigingen de incasso over. Ze zijn optimaal op de hoogte van de lokaal geldende richtlijnen en gebruiken en benaderen uw debiteur op eigen grondgebied, in de eigen taal. Dat is meestal zeer effectief.

 

Gerechtelijke incasso in België

Lukt het niet om minnelijk te incasseren, dan kijken we met u of het zinvol is om gerechtelijk te gaan. Doorgaans is dat in België goedkoper dan in Nederland. Onze Belgische kantoren beschikken over kontakten met Belgische advocaten en deurwaarders die de gerechtelijke procedure kunnen uitvoeren. U ontvangt vooraf een prijsopgave, omdat de schuldeiser deze kosten moet voorschieten. U ontvangt een deel van de kosten terug als de inning uiteindelijk slaagt. De Belgische advocaat onderzoekt eerst voor enkele tientjes hoe uw debiteur er financieel voor staat door allerlei registers te raadplegen. Lijkt er kans op succes, dan wordt de dagvaarding opgesteld en uitgereikt.

Beslaglegging in België

In België zijn lokaal bevoegde deurwaarders de personen die beslaglegging uitvoeren. De Belgische deurwaarders zijn aangesloten bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders in Brussel, die de kwaliteit bewaakt. Beslaglegging kan in België op roerende goederen (zoals inboedels en voertuigen), onroerende goederen (zoals kantoorpanden, fabriekshallen en woningen), op banktegoeden en op loon of uitkering. Ook is de Belgische deurwaarder belast met het ontruimen van panden. In België ‘gerechtelijke uitdrijving‘ genoemd.

Deurwaarderstarieven in België zijn net als in Nederland door de staat vastgelegd. Ze wijzigen jaarlijks. Belangrijk om daarbij te realiseren is dat de deurwaarder per handeling wordt betaald, ongeacht de hoogte van de vordering. Bij een relatief lage vordering kan de debiteur te maken krijgen met hoge extra kosten. Als de debiteur niet betaald omdat deze bijvoorbeeld failliet gaat, dan ontvangt de schuldeiser echter de rekening. Het blijft dus altijd een kosten/baten afweging.

Incasso België: verschillen tussen Nederland en België

Zaken doen met onze zuiderburen gaat vaak wat anders dan met een Nederlander. Sommige Belgen vinden Nederlanders botte boeren die wel heel erg gefocust zijn op ‘afspraak is afspraak’. Dat leidt in Nederland met enige regelmaat tot wat onbegrip en ongeduld. De Belg heeft wellicht wat meer ‘aanmoediging’ nodig om daadwerkelijk tot een definitieve afspraak en betaling te komen. De diensten van een incassobureau sluiten daar op aan. Ook op juridisch terrein zijn er grote verschillen. Wat voor ons ‘normaal’ lijkt, kan in België anders zijn geregeld. Neem nou de volgende verschillen.

Wat heeft u nodig om de incasso in België te starten?​

Een kopie van de factuur is in principe voldoende om een zaak te kunnen starten. Echter, indien wij over een zo compleet mogelijk dossier beschikken, kunnen wij ook het meest voortvarend te werk gaan. Samen met u bekijken we welke documenten en/of bewijzen wel voorhanden zijn. Als u een vordering aan ons wilt overdragen is het handig om aan ons te zenden:

 • Kopie van de afspraken, bijvoorbeeld een overeenkomst, een e-mailbericht of simpelweg uw samenvatting van wat (mondeling) is afgesproken.
 • Kopie van uw facturen
 • Kopie van uw aanmaningen
 • Kopie van uw algemene voorwaarden
 • Een eventueel bewijs van levering
 • Indien van toepassing de communicatie tussen u en de debiteur over de betaling via e-mail en Whatsapp

Conservatoir beslag leggen in België

In België heeft een advocaat geen toestemming nodig van de rechter om conservatoir beslag te leggen op banktegoeden, bezittingen of vorderingen die een debiteur heeft op bijvoorbeeld zijn eigen klanten. Conservatoir beslag wil zeggen dat er alvast beslag wordt gelegd op vermogen c.q. activa en dat dit, als de daarna gevoerde gerechtelijke procedure tot een veroordeling leidt, gebruikt wordt om de schuld te voldoen.

Incassos in België | Debiteurenbeheer.amsterdam.

In België kan dat bijvoorbeeld op basis van een notariële akte of onbetwiste factuur die uw debiteur aan zijn klant heeft gestuurd en waarbij die klant uw debiteur nog moet betalen. De advocaat legt dan derdenbeslag onder die klant, die niet meer mag betalen aan uw debiteur. Uw debiteur merkt pas het beslag  als het gelegd is. Het moet dan wel gaan om een zekere en in hoge mate vaststaande vordering. Ook moet er sprake zijn van urgentie. In Nederland kan conservatoir beslag alleen word en gelegd als de Nederlandse rechter een machtiging heeft verleend. In België dus niet en daarom kan conservatoir beslag makkelijker worden ingezet. Let wel dat de debiteur een boete kan eisen als de vordering later wordt afgewezen door de rechter en er onterecht beslag is gelegd. Voorzichtigheid en een grondige afweging van risico’s is dus wel geboden. Je zet iemand wel in een ander daglicht bij zijn grootste klanten of bij zijn bank. Dat zou u zelf ook niet plezant vinden.

De arrondissementen in België

Straetus behandelt uw incassozaken in geheel België. Of u nu wat te vorderen heeft in het Nederlandstalige Vlaanderen of het Franstalige Wallonië. Incassozaken worden behandeld binnen de 12 gerechtelijke arrondissementen in België:

  √  West-Vlaanderen (Brugge – Kortrijk – Veurne – Ieper)
  √  Oost-Vlaanderen (Gent – Dendermonde – Oudenaarde)
  √  Antwerpen (Antwerpen – Turnhout – Mechelen)
  √  Limburg (Hasselt – Tongeren)
  √  Leuven
  √  Brussel
  √  Nijvel
  √  Eupen
  √  Luik (Luik – Verviers – Hoei)
  √  Namen (Namen – Dinant)
  √  Luxemburg (Marche – Neufchateau – Aarlen)
  √  Henegouwen (Mons – Doornik – Charleroi)

Klanten over Debiteurenbeheer Amsterdam

‘Ik werd door mijn klant volkomen genegeerd of hoorde argumenten waarbij de stoom uit mijn oren kwam. Ik ben steeds weer verbaasd dat het jullie wél lukt om tot een oplossing te komen en beveel jullie overal aan! Manager restaurant en conferentiecentrum’
‘Ook voor aannemers is communiceren met klanten soms lastig. Mijn klant wilde het meerwerk pertinent niet betalen en daar zocht ik hulp voor. Alles is tot op de bodem uitgezocht en in een keurige brief vervat, waarna betaling en excuses van mijn klant volgden. Daar leer ik ook weer van! Eigenaar aannemersbedrijf’

Neem contact met ons op

  Open chat
  Chat direct !
  Hallo,
  Hoe kan ik u helpen?