Amsterdam

Incassobureau Amsterdam

Bijna elk bedrijf  in de regio Amsterdam krijgt vroeg of laat met klanten te maken die de facturen niet betalen. U kunt Straetus Amsterdam inschakelen wanneer u op zoek bent naar een incassobureau in Amsterdam om openstaande posten te incasseren. Onze incasso-experts bemiddelen al 30 jaar tussen leveranciers en hun klanten, wat in 90 procent van de gevallen wordt opgelost zonder dat daar een gerechtelijke procedure voor nodig is. Het liefst zien wij u en uw klant na onze bemiddeling weer door één deur gaan. Dat lukt alleen als de focus bij de incasso ligt op de beste oplossing. Daarvoor is mensenkennis en een flexibele, klantgerichte opstelling essentieel.

Voor de overige 10 procent kan ons incassobureau, na analyse over de verwachte uitkomst en kans op inning, op een hele voordelige wijze voor u procederen. Zo kan het ook voor relatief lage vorderingen nog interessant zijn om uw recht te halen.

Omdat iedere casus weer anders is geven wij incasso advies op maat

Straetus Incasso Amsterdam staat graag ondernemers in de regio Amsterdam bij om hun klanten voortaan op tijd of alsnog te laten betalen. Wij kunnen samen met u uw aanmaanproces vaststellen en dat desgewenst voor u uitvoeren. Betaalt een debiteur na deze aanmaanprocedure niet, dan kunt u de vordering ter incasso aan ons kantoor overdragen. Dit kan per e-mail of via onze website. Onze incasso-experts zullen vervolgens direct actie ondernemen.

Waarom een vordering overdragen aan Straetus Incassobureau Amsterdam?

  1. Sinds eeuwen geldt: vreemde ogen dwingen;
  2. Met 30 jaar ervaring kunnen wij de argumenten om niet te betalen weerleggen en meedenken in een oplossing die werkt;
  3. Klantvriendelijk incasseren: Incasso hoeft echt niet gelijk met dreigementen en juridisch geweld. Een ontwapenend gesprek met iemand die niet bevooroordeeld luistert doet soms al wonderen. Wij spreken mensen op een vriendelijke manier aan op feitelijk gedrag en leggen rustig uit wat ieders rechten en plichten zijn;
  4. Glasheldere dagvaardingen: 99% Van de incassodossiers die wij voor de rechter brengen wordt toegewezen. Onze puur eerlijke en transparante manier van werken spreekt ook rechters aan;
  5. Dichtbij en persoonlijk: Wij zijn altijd in de buurt om kennis te maken of om een incassodossier te bespreken.
  6. Internationaal gericht: Straetus Incasso heeft naast 30 vestigingen in Nederland ook eigen vestigingen in 10 andere landen. Daarnaast in een groot aantal landen eigen incasso partners waar voortvarend mee kan wordt samengewerkt.
Houthavens
Houthavens 2

Incasso duur? Niet bij Straetus Incassobureau Amsterdam

Een deel van de incassokosten verhalen wij op de debiteur. Omdat wij een complete dienstverlening willen bieden en flexibel willen zijn naar zowel opdrachtgever als debiteur, geven wij onze cliënten de keuze uit een service abonnement of een incassoprovisie over het geïnde bedrag (no cure no pay). U kiest wat u het prettigst vindt en/of wat voor u het voordeligst is. Er zijn ook klanten die de kosten volledig voor hun eigen rekening willen nemen. Ook daarvoor bieden wij oplossingen.

Heeft u als ondernemer in Amsterdam interesse in de incasso diensten van Straetus Amsterdam? Leg ons dan uw vraag voor. Dan adviseren wij u vrijblijvend over de mogelijkheden. Bel 088-0440068 of e-mail naar amsterdam@straetus.nl.

Heeft u debiteuren in het buitenland? Geen probleem. Lees onze pagina over internationale incasso

Amsterdam incasso

Veel gestelde vragen aan Straetus Incasso Amsterdam


Hoeveel herinneringen moet ik sturen naar een consument?

In je klant iets bij je heeft gekocht als consument, dan moet hij of zij wettelijk gezien minimaal 1 aanmaning ontvangen die voldoet aan de wettelijke vereisten. Er moet een betalingstermijn op staan van 16 dagen. Ook moet het exacte bedrag aan wettelijke incassokosten worden vermeld op de aanmaning. Deze kosten kunnen in rekening worden gebracht door het incassobureau als er niet binnen die termijn wordt betaald. Via deze link kun je de incassokosten uitrekenen.

Hoeveel herinneringen moet ik sturen naar een zakelijke klant?

Een zakelijke klant is juridisch gezien in gebreke op het moment dat de betalingstermijn van de factuur is verstreken. Een onbetaalde factuur kan dan uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Juridisch gezien hoeft u dus niet eens aanmaning te sturen. Het is in normale commerciele verhoudingen uiteraard wel gebruikelijk om uw klant een aantal keren te herinneren aan de openstaande facturen. Mocht het tot een gerechtelijke procedure komen, dan maakt u het daarmee ook lastiger voor uw debiteur om te stellen dat hij nog nooit een factuur of aanmaning heeft gezien.

Wanneer kan ik mijn facturen overdragen aan jullie incassobureau?

Indien de debiteur een consument is, dan wacht u de 16 dagen termijn van de aanmaning af. Indien u wilt dat wij die aanmaning sturen, dan hoeft u uiteraard niet te wachten en kunt u direct overdragen. Voor zakelijke klanten adviseren wij om zelf minimaal 2 pogingen te doen. Via e-mail of Whatsapp. Telefonisch werkt uiteraard ook heel goed. Alleen heeft u dan geen bewijs. U geeft uw klant bijvoorbeeld een termijn van 5 dagen om te betalen en geeft aan dat de facturen anders worden overgedragen aan uw incassobureau. Indien uw klant al eerder duidelijk maakt dat de nota niet vrijwillig zal worden betaald of, als u vermoedt dat uw klant met de noorderzon vertrekt, dan kunt u de facturen ook direct overdragen aan het incassobureau.

Moet ik wachten met overdracht aan het incassobureau totdat de betalingstermijn van alle facturen is verstreken?

Nee. De debiteur is immers al in gebreke gebleven bij de betaling van de oudste factuur. U verwacht niet dat de latere facturen wél zullen worden betaald. Als er nog nieuwe facturen volgen na de overdracht aan het incassobureau, dan stuurt u ze door. Het incassobureau voegt deze dan toe aan het incasso dossier.

Wat hebben jullie nodig om de incasso te starten?

Minimaal is dat de factuur en de contactgegevens van de debiteur (email/telefoon). Beter is het om gelijk alle beschikbare zaken door te sturen: de overeenkomst, uw algemene voorwaarden, herinneringen, eventuele correspondentie via email of Whatsapp. Ook bewijsmateriaal zoals foto’s. Indien de debiteur de vordering betwist kunnen wij dan gelijk de inhoudelijke discussie starten. U kunt deze zaken e-mailen naar Amsterdam@straetus.nl of de incasso zaak zelf invoeren via de website straetus.nl. Grote bestanden graag via een dienst als WeTransfer. Vergeet niet om eventuele reeds ontvangen deelbetalingen duidelijk te vermelden (datum en bedrag). Dit in verband met de rente berekening.

Hoe kan ik de voortgang van het incassodossier volgen?

U kunt 24/7 inloggen op onze klantenportal via Straetus.nl. U ziet dan alle correspondentie. notities en betalingen. Indien u aanvullende informatie voor ons heeft kunt u dat toevoegen aan het dossier ons uiteraard ook bellen, e-mailen of Whatsappen.

Mijn klant vindt dat hij recht heeft op korting door Corona

Het is geen automatisme dat de leverancier of verhuurder moet bloeden als de klant tijdelijk minder omzet maakt vanwege de Corona crisis. Onder meer is van belang of het bedrijf van uw klant door overheidsmaatregelen gesloten is geweest. Het vermogen van uw klant is ook van belang. Wellicht kan uw klant wat interen op reserves of een deel van de bezittingen verkopen. De jurisprudentie is nog jong en beperkt. Wij gaan de discussie graag aan.

Mijn klant wil niet betalen omdat er geen schriftelijke overeenkomst is waar hij op getekend heeft

Dat argument wordt vaker gebruikt. Een overeenkomst mag echter ook mondeling overeengekomen worden. Het gaat er dan om dat u duidelijk kunt maken dat uw aanbod is aanvaard en dat u geleverd heeft. Een schilder gaat niet bij je inbreken om gratis de trap te schilderen. Het is dan aannemelijk dat er een overeenkomst is gesloten en dat daar een redelijke vergoeding tegenover hoort te staan. Wel een tip: leg afspraken vast, minimaal in een e-mail of via Whatsapp. Liefst in een overeenkomst met bijgevoegde algemene voorwaarden. Wij kunnen je daar ook aan helpen.

Een grote klant gaat steeds trager betalen en ontwijkt mij. Wat kan ik doen?

Probeer in gesprek te komen en uit te vinden waarom uw klant trager betaald. Is er een tijdelijk probleem of gaat het structureel slechter met het bedrijf. Of is er geen goede reden voor. Wil of kan uw klant geen concrete toezegging doen, overleg dan met ons. Stop eventueel met leveren en/of draag de openstaande facturen over aan ons incassobureau.

Mijn opdrachtgever beticht mij van van alles en betaald intussen mijn facturen niet

Een veel gebruikte manier om onder betaling van facturen uit te komen is door de leverancier (of ZZP-er, medewerker) ten onrechte te betichten van fouten, leugens, slordigheden, niet nakomen van afspraken, enzovoort. Je voelt je dan te bezwaard en onzeker om om betaling te vragen. Bespreek de situatie met ons. Indien er geen redelijk gesprek mogelijk is, kan het advies bijvoorbeeld zijn om een laatste betalingsverzoek te doen en daarna de facturen over te dragen aan ons incassobureau. Een incasso expert van Streatus Incassobureau Amsterdam gaat dan voor jou in discussie met je klant / opdrachtgever.

Mijn debiteur lijkt opgelost in het niets. Wat kan ik doen?

Probeer zelf achter nieuwe contactgegevens te komen. Lukt dat niet, draag de facturen dan over aan ons incassobureau. Onze incasso-experts zijn goede speurneuzen en hebben veel ervaring met debiteuren die zich onzichtbaar willen maken of zich voordoen als iemand anders. Wij gebruiken daarvoor specifieke databanken voor de incasso branche, openbare registers, social media/internet en doen veldwerk. Geen bekend adres hebben of niet ingeschreven staan hoeft een gerechtelijke procedure overigens niet te belemmeren. Openbaar betekenen gebeurd in de digitale Staatscoutant en kost slechts 10 euro extra ten opzichte van een gewone betekening van een dagvaarding.

Mijn debiteur zit in het buitenland. Kan Straetus Incassobureau Amsterdam mij dan ook helpen?

Zeker. Straetus Incasso Amsterdam werkt voor veel buitenlandse opdrachtgevers en heeft veel te maken met debiteuren buiten Nederland. Wij proberen eerst de vordering te incasseren vanuit Nederland. Lukt dat niet, dan wordt een buitenlandse collega, vaste partner of een internationaal netwerk van incassobureaus ingeschakeld.

Straetus heeft eigen vestigingen in 10 landen. Dat betekent hele korte lijntjes en minder kosten. Daarnaast hebben wij zelf warme contacten met incassobureaus en advocaten in een flink aantal landen. Daar zit dan meer achter dan alleen de opbrengst uit 1 incassodossier. Er wordt over en weer assistentie geboden met het oplossen van incassodossiers met het oog op de lange termijn. Een incentive om net even een paar stappen extra te zetten. Zit uw debiteur in een land waar wij geen vestiging of partner hebben, dan maken Straetus Incasso gebruik van een internationaal netwerk van incassobureaus. Bijna altijd op basis van no cure no pay.

Wat is het verschil tussen minnelijke en gerechtelijke incasso?

Minnelijke incasso is de core business van incassobureaus. Ze treden op als bemiddelaar tussen de schuldeiser en schuldenaar c.q. leverancier en klant / debiteur. Het doel van minnelijke incasso is om een betaling c.q. oplossing te bewerkstelligen, zodat een lange en dure gerechtelijke procedure niet nodig is. Een belangrijke maatschappelijke functie dus. Het zorgt ervoor dat ondernemers goedkoop en effectief hun diensten betaald krijgen. Het zorgt ervoor dat debiteuren niet ten onder gaan aan gerechtelijke kosten en oplopende schulden. Ook zorgt het ervoor dat het aantal gerechtelijke procedures beperkt blijft. En dat is beter voor iedereen, ook de belastingbetaler. Gerechtelijke incasso wordt ingezet als een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt. Een rechter velt dan een oordeel over de juistheid van de vordering, waarna een gerechtsdeurwaarder met dwangmiddelen betaling kan afdwingen bij de debiteur.

Werken jullie op basis van No cure no pay?

Een incassobureau werkt meestal niet op basis van uurtje/factuurtje, zoals een advocaat. Bij incassobureaus komt een deel van de inkomsten uit wettelijke incassokosten die door de debiteur wordt betaald. Daardoor is de dienstverlening van incassobureaus vele malen goedkoper dan die van een advocaat. Een ander deel komt uit abonnementen, incassoprovisie, opstartkosten, geïncasseerde rente die niet wordt uitgekeerd aan de opdrachtgever, uurtarieven bij het behandelen van betwistingen en gerechtelijke procedures. Ieder incassobureau maakt daarin keuzes en die zijn niet altijd even transparant. Straetus Incasso maakt de incassokosten wel transparant. U kunt kiezen voor een service-abonnement of no cure no pay met incassoprovisie. Wat u het prettigst vindt. De rente is voor u en het beantwoorden van betwistingen is inclusief. Wel binnen het redelijke uiteraard.

Wat kost het minnelijke incasso traject?

Bij Straetus Incasso Amsterdam kost dat de prijs van het service abonnement, dat start bij 250 euro per jaar ex BTW voor 10 dossiers. Daar horen ook 5 kredietrapporten bij. Zie dat ook als een soort start up fee als het om een betwiste vordering gaat van één debiteur. 

Indien je geen abonnement wilt, dan kost het 10% van het geincasseerde bedrag. Bij vorderingen op een Nederlandse debiteur. 

Wat kost een gerechtelijke procedure bij Incassobureau Amsterdam?

Straetus Incasso Amsterdam procedeert zelf voor de kantonrechter. Deze behandelt incasso-vorderingen tot 25.000 euro. En alle huur en arbeidszaken ongeacht de hoogte. U betaald bij ons een vast bedrag voor het opstellen van de dagvaarding en het begeleiden van de procedure. De griffierechten schiet u voor, maar krijgt u terug als de debiteur na veroordeling alsnog betaald. Als de debiteur in verzet gaat betaald u een uurtarief van 85 euro. In sommige gevallen behandelen wij een gerechtelijke procedure ook no cure no pay tegen een percentage van de vordering. Zo kunnen wij elke ondernemer zijn recht laten halen.

Indien de incasso-vordering hoger is dan 25.000 euro, dan schakelen wij een advocaat in uit ons netwerk. Wij stemmen zelf af, hebben afspraken over de tarieven en kunnen u ook dan voordelig en goed uw recht laten halen.

Open chat
Chat direct !
Hallo,
Hoe kan ik u helpen?