Mediation in uw algemene voorwaarden, handig of niet?

Mediation backfires

Het staat reuze sympathiek in de algemene voorwaarden of in een overeenkomst: als wij een verschil van mening krijgen over de uitvoering van de overeenkomst of de betaling daarvan, dan gaan wij eerst naar een mediator en pas daarna naar de rechtbank. Pas daar mee op. Het kan een extra koude douche opleveren.

Ik kom het regelmatig tegen in de praktijk: het wederzijds respect tussen leverancier en klant is, na een tijdje bakkeleien over facturen of door de ander volledig te negeren, geheel verdwenen. De leverancier verzuimt om de klant voor te stellen om een mediation traject in te zetten. Vervolgens, na interventie van een incassobureau, claimt de klant c.q. samenwerkingspartner recht te hebben op mediation omdat dit in de algemene voorwaarden staat. Puur met het doel om de inning en een rechtsgang verder te frustreren.

Besef als leverancier dat je

  • bij het opnemen van mediation in de voorwaarden ook een mediator achter de hand moet hebben;
  • bereid moet zijn om daar, met de klant of samenwerkingspartner, een aantal sessies van een uur of twee aan te wijden;
  • een zichzelf respecterende mediator het tarief van een advocaat betaald (of de helft, als de klant ook wil meebetalen);
  • een belang moet hebben dat dermate hoog is dat dit een stevige rekening en tijdsinvestering rechtvaardigt;
  • alsnog naar de rechter moet als een klant de gemaakte afspraken niet na komt;
  • hetzelfde doel ook bereikt met een kwalitatief goed incassobureau dat onderhandelt in plaats van agressief incasseert.

Het woord mediation hoort niet in algemene voorwaarden thuis

Mijn advies is om de mediation optie helemaal te schrappen uit de voorwaarden of om daar een minimum belang aan te koppelen van bijvoorbeeld 25.000 euro. Vanaf dat bedrag moet je immers ook gaan procederen met een advocaat. Mediation in de voorwaarden beschouwd de klant als recht, ongeacht of deze überhaupt van plan is om mee te werken en te betalen aan mediation. Het geeft de partij die het minst van plan is om tot een oplossing te komen een stok in handen om de inning te frustreren. Een rechter kan je daarna zomaar vragend aankijken en zeggen: moet u dan niet eerst naar een mediator voordat ik vonnis ga wijzen? Dan moet je dus heel veel moeite gaan doen, waarschijnlijk voor niets. Zet het er niet in, maar stel het alleen aan je klant of samenwerkingspartner voor als je zelf de voordelen daar (nog) van inziet en het financiële belang de kosten van het inzetten van een mediator ook rechtvaardigt.

Klantvriendelijke incasso is al een vorm van mediation

Ook medewerkers van incassobureaus zitten regelmatig met een opdrachtgever en debiteur aan tafel om tot een oplossing te komen. De uitkomst kan een vaststellingsovereenkomst zijn. Deze kan ook bij een notaris worden getekend, zodat het de juridische waarde krijgt van een vonnis. Een incassobureau is niet geheel onpartijdig, maar heeft wel de insteek om er zonder rechtszaak uit te komen. Terwijl een partijdige advocaat het liefst gaat procederen tegen uurtarief en een deurwaarder graag een vonnis gaat executeren tegen vaste tarieven per handeling. Het is vaak voor de schuldeiser van belang om er zonder rechtszaak uit te komen. Zowel vanuit financieel als vanuit menselijk oogpunt. Ook al zijn de gemoederen al hoog opgelopen.

Wij kunnen je onder meer helpen met:

  • het controleren/aanpassen van overeenkomsten en algemene voorwaarden
  • het minnelijk (zonder rechtsgang) oplossen van zakelijke geschillen
  • het tegen zeer lage kosten procederen over geschillen tot 25.000 euro (huurzaken onbeperkt), daarboven via advocaten uit ons netwerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*

Open chat
Chat direct !
Hallo,
Hoe kan ik u helpen?