Juridisch advies | Debiteurenbeheer Amsterdam

Juridisch advies voor ondernemers

Juridisch advies Amsterdam | voor Ondernemers

 

Ben je ondernemer in de regio Amsterdam en wil je juridisch advies inwinnen over een geschil met een klant of leverancier?

Heel veel ondernemers stuiten regelmatig op inningsproblemen. De andere partij negeert u of u komt niet uit een discussie. De rekening wordt niet betaald of één van de partijen wil geld terug. Hoe trek je dat weer vlot c.q. hoe kom je tot een oplossing? Juridisch advies inwinnen kan bij diverse soorten dienstverleners. Welke keuze past het beste bij jouw situatie.

Een advocaat ondernemingsrecht of vastgoedrecht in de arm nemen kost zo’n 250 euro per uur. Heeft u dat er voor over? Voor relatief kleine vorderingen is dat meestal geen oplossing. Bij een advocaat kunt u bij uitstek terecht voor ingewikkeld juridisch advies en/of bij een groot financieel belang. Heel veel (kleine) zaken zijn zonder advocaat op te lossen.

U kunt een mediator in zakelijke geschillen inschakelen. Die kost meestal ook 250 euro per uur. Zou de andere partij ervoor open staan om een mediation traject in te gaan en daarvan de kosten met u te delen? Het moet dan wel om een stevig belang gaan, financieel of in termen van toekomstige samen-werking. U investeert niet alleen in geld, maar ook in tijd.

Een gerechtsdeurwaarder is ook een optie. Deze zal snel willen dagvaarden en het vonnis zo nodig executeren. Let wel op, want als de debiteur uiteindelijk niet betaalt, ontvangt u zelf de nota van de gerechtelijke kosten en de executiekosten. Dat kan snel oplopen als u de opdracht geeft om uw debiteur zo stevig mogelijk aan te pakken. Vindt u dat op dit moment wat te ver gaan?

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Wellicht valt het behandelen van financiële geschillen onder de dekking en bent u er op tijd bij. Pas op, sommige verzekeringen bieden ‘eerstelijns hulp’ van studenten, maar als u een serieuze vraag voorlegt betaalt u alsnog tussen de 150 en 200 euro per uur. Een verzekering die veel dekt heeft ook een hoge premie.

Dan komt u uit bij een incassobureau. Dat begint met het bespreken van uw kwestie, via de telefoon, online of op kantoor. Ons incassobureau bemiddelt tussen u en uw debiteur(en) voor vorderingen vanaf enkele honderden euro’s. U bepaalt of u dat tegen minimale kosten wilt doen of dat u zelf de kosten wilt dragen. Ons werk is om alle hakken uit het zand te krijgen en een pragmatische oplossing te realiseren. Wij kijken niet lauter juridisch naar een zaak, maar ook financieel en commercieel. Iedere keer is dat weer een nieuwe afweging van factoren en belangen. Met 30 jaar ervaring doen wij dat snel en effectief.

Een vonnis halen als allerlaatste oplossing

Komen wij er niet uit met uw debiteur, dan adviseren wij of het zinvol is om te gaan procederen. Is dat het geval, dan kunnen wij heel voordelig uw recht halen bij de kantonrechter (tot 25.000 euro, huur/arbeid onbeperkt). Voor complex juridisch advies verwijzen wij door naar gespecialiseerde advocaten uit ons netwerk. Wij gaan alleen gerechtelijk als wij denken dat de vordering wordt toegewezen. Daarom hebben wij bijna nooit een zaak verloren.

Het begint met het bespreken van uw zaak. We leggen de verschillende opties haarfijn uit en geven u graag advies hoe u uw kwestie het beste kunt oplossen.

Kijk voor meer informatie over zakelijke incasso bemiddeling op deze pagina.

Of bel direct 088-0440068 om de aanpak van uw zaak te bespreken.

Links naar onze partners:

Incasso Badhoevedorp
Order annuleren | Debiteurenbeheer Amsterdam

Een order annuleren, kan dat zomaar?

Een order annuleren, kan dat zomaar?

Een zakelijke overeenkomst of order annuleren: hoe zit dat juridisch? Het komt in onze praktijk regelmatig voor dat een klant van een leverancier af wil komen. In het Corona tijdperk doet zich deze situatie nog veel vaker voor dan normaal. Ze zijn gestopt met het betalen van facturen en willen de opdracht annuleren. Soms zelfs het reeds betaalde deel retour ontvangen. Je kunt je voorstellen dat daar dan vaak pittige discussies over zijn gevoerd. Hoe moet je zo’n zaak nu aanvliegen?

Wat is er geregeld in de overeenkomst en algemene voorwaarden?

Om te bepalen of het juridisch gezien mogelijk is om de opdracht te annuleren kijk je eerst naar de afspraken die zijn gemaakt in de overeenkomst en de algemene voorwaarden. Beide documenten samen vormen het geheel aan afspraken tussen klant en leverancier. Vaak is er aan de annulering een vergoeding gekoppeld van een percentage van het orderbedrag. Een bedrijf dat op maat iets vervaardigd zal annulering mogelijk uitsluiten. Tenzij de voorwaarden in de overeenkomst onredelijk bezwarend zijn, zijn de gemaakte afspraken bindend. Deze regels zijn voor consumenten en bedrijven overigens verschillend. Een klein bedrijf kan eerder onder een onredelijk beding uit komen dan een groot bedrijf.

Wat als er geen afspraken zijn gemaakt over het annuleren van opdrachten?

Als er niets is afgesproken over annulering, dan gelden de regels van het Burgerlijk Wetboek (BW). Daarin wordt gesproken over het ontbinden van een overeenkomst. Ontbinding is mogelijk als:

1.    Een partij de afspraken uit de overeenkomst niet nakomt (tekortschiet)

2.    De partij die tekort schiet een redelijke termijn heeft gehad om de overeenkomst alsnog na te komen (en ook gemaand is om de werkzaamheden te staken).

Als niet aan deze twee voorwaarden is voldaan kan een order niet ontbonden c.q. geannuleerd worden. Of er tekort is geschoten op een wezenlijk onderdeel of een detail, of nakoming überhaupt nog mogelijk is, dat zijn zaken waarover gediscussieerd kan worden.

Order annuleren in de praktijk

De praktijk is uiteraard weerbarstig. Partijen hebben moeite om elkaar nog te vertrouwen. De wens tot annulering is gemixt met klachten over het geleverde, betalingsachterstand en het over en weer niet nakomen van vermeende afspraken en de interpretatie daarvan. Advocaten bluffen er op los en hameren op de puntjes die in het voordeel zijn van hun client. De argumenten van de andere partij worden soms stelselmatig genegeerd. Zo komen dit soort kwesties vaak onder rechter. De ene partij vordert ontbinding en wil het reeds betaalde terug. Soms ook nog een schadevergoeding. De andere partij wil de volledige orderwaarde ontvangen en kan soms ook een schadevergoeding claimen. En dat kost een hoop geld aan advocaten en griffierechten.

Advies bij dreigende annulering

Het advies blijft toch om nog een keer te proberen tot verzoening te komen. Ook al is er weerzin en vindt men dat de ander zich bedient van kromme argumenten. Als je weet dat je de ander schade berokkend c.q. omzet derft, dan moet je met elkaar een redelijke schadeloosstelling overeenkomen. Met een rechtszaak ben je soms een jaar onderweg. Je kent de uitkomst niet en weet wel dat er flinke nota’s van advocaten zullen volgen. Kom je er samen niet uit, dan staat het je vrij om een incassobureau of mediator in te schakelen. Omdat deze partijen gericht zijn op een pragmatische oplossing, kan een gerechtelijke procedure veelal worden voorkomen. Lukt dat echt niet, dan kan je een rechtsgang alsnog overwegen.

Kijk hier voor MEER INFORMATIE OVER HET OPLOSSEN VAN ZAKELIJKE GESCHILLEN.

Of bel direct 088-0440068 om de aanpak van uw zaak te bespreken.

Incasso Badhoevedorp

Zakelijke bemiddeling, wie betaalt de kosten?

Zakelijke bemiddeling: wie betaalt de kosten?

Wie betaalt de kosten van de zakelijke bemiddeling c.q. het incassobureau? Als je geen respons meer krijgt van een klant of een discussie over een rekening blijft zich maar voortslepen, dan is het inschakelen van een incassobureau een manier om de zaak weer in beweging te krijgen. Daarbij worden bij de debiteur kosten en rente in rekening gebracht. Dat is deels ook bedoelt als een prikkel. Komen er kosten bij, dan willen veel bedrijven en consumenten ineens wél reageren. Onze wetgeving gaat er ook vanuit dat de kosten van incassodiensten grotendeels door de ‘vervuiler’, de wanbetaler, worden betaald. 

De vervuiler betaalt is een keuze

Ik merk zelf dat ik steeds meer klanten krijg die zélf de kosten willen betalen die anders bij de debiteur in rekening worden gebracht. De aannemer wiens klant niet meer met hem wil praten terwijl het project nog niet is afgerond. De verhuurder die de huurder niet met extra kosten wil belasten omdat die kennis heeft van zakelijke of persoonlijke pech. De leverancier wiens klant in termijnen wil betalen, maar die het beheer daarvan wil uitbesteden. In deze en vele andere situaties spreken we percentage, vaste vergoeding of uurtarief af. De opdrachtgever neemt dan de bemiddelingskosten volledig voor eigen rekening. Deze kan ook nog afzien van het in rekening brengen van de wettelijke rente (momenteel 8% zakelijk, 2% particulier).

Principe of mededogen

Soms is dat uit principe en mededogen. Soms omdat de zaak niet zwart/wit is. Aan beide zijden zijn steken gevallen. Een doorbraak krijg je dan met iemand die geen last heeft van emoties en de kwestie puur zakelijk bekijkt. Het is ook een mooie stok achter de deur richting debiteur. Als u netjes de afspraak nakomt, dan hoeft u geen rente en kosten te betalen. Dat lukt dan best vaak, maar ook niet altijd.

Kortom, aan jou de keuze. Denk je: als jij jouw kant van de overeenkomst niet nakomt, dan betaal je daar ook maar de extra kosten voor. Of denk je: het is mij wat waard als de kwestie kan worden opgelost zonder risico op verdere escalatie of ik wil mijn debiteur niet met extra kosten belasten.

Kijk voor meer informatie over zakelijke incasso bemiddeling op deze pagina.
Of bel direct 088-0440068 om de aanpak van uw zaak te bespreken.

Incasso Badhoevedorp
Betalingsregeling

Samen door de crisis: betalingsregeling aanbieden

Samen door de crisis: betalingsregeling aanbieden

De Corona crisis brengt veel bedrijven en zelfstandigen in geldnood. De inkomsten vallen deels of volledig weg en de uitgaven zijn nog niet aangepast aan de nieuwe situatie. Een recept voor een hoos aan faillissementen en een run op uitkeringsinstanties en schuldhulpverleners. De overheid heeft allerijl extra maatregelen in stelling gebracht om bedrijven en banen te redden. De banken geven aan dat ze pijlsnel extra kredieten verstrekken aan het MKB. Echter zal dit niet de volledige oplossing zijn. De betalingsregeling kan uitkomst bieden.

Wat doe je als je klant aangeeft niet op tijd aan zijn verplichten te kunnen voldoen? Wat is je oplossing, vraag je dan. Heel vaak is dat uitstel of betaling in termijnen. Het treffen van betalingsregelingen is uiteraard niet nieuw. Tijdens deze crisis zie je echter wel dat het aantal bedrijven dat regelingen aanbiedt aan klanten enorm toeneemt.  Dat past ook bij de uitspraak van minister president Mark Rutte, ‘samen door de crisis’. Liever je klant wat lucht geven dan dat deze omvalt en je helemaal niets meer terug ziet van je vordering. Deels compassie, deels eigenbelang.

Ben ik verplicht om een betalingsregeling aan te bieden?

Nee, dat ben je niet. Iemand een langere betalingstermijn gunnen is een gunst. De afweging of en in hoeverre je daar aan tegemoet wilt en kunt komen is voor ieder bedrijf weer anders. De eerste vraag is of je zelf de financiële ruimte hebt om uitstel te geven. De tweede of er sprake is van win/win. Heb je er zelf ook belang bij om de klant te behouden of zie je het als plicht om je klant te helpen. De derde is de inschatting van de eerlijkheid en oprechtheid van je klant. 

Moet ik zelf regelingen aanbieden of wachten tot klanten aangeven dat ze dat nodig hebben?

Dat is een dilemma. Wellicht wil je niet het gevoel krijgen malle Pietje te zijn die geld weggeeft aan mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. Verhuur je horecapanden of kapperszaken, dan kan je verwachten dat de meeste klanten een acuut probleem hebben. In andere gevallen kan je het aanbieden van een betalingsregeling achter de hand houden als je openstaande rekeningen aan het nabellen bent, of als klanten er zelf mee komen. Hoe je daar dus als bedrijf mee om wilt gaan kan je vooraf bedenken.

Hoe zou de regeling eruit moeten zien?

Je kunt kiezen voor maatwerk. Bij ieder verzoek stem je met de klant af wat redelijk is en beslis je of je een regeling accepteert. Je kunt ook een standaard regeling bedenken. Je laat bijvoorbeeld de komende 3 maanden maar een deel van de huur of termijnen betalen, wat vervolgens in 6 maanden kan worden ingelopen. Wat helpt je klanten het meest, hoe ver wil je gaan en hoe voorkom je dat je zelf in de problemen komt.

Hoe leg ik een betalingsregeling vast?

Dat kan van simpel een bevestigingsmailtje aan de klant tot een officiële overeenkomst die zowel door de leverancier als de klant worden getekend. Alles waar geen handtekening onder staat of waar een klant niet op gereplyd heeft met ‘akkoord’, kan later bij een gerechtelijke procedure worden betwist. Als je een regeling treft en die wordt keurig nagekomen, dan kan je daar tussentijds ook niet op terugkomen. Als je dat wel zou willen, dan is het beter als de klant daar ook duidelijk voor tekent. Maak hierin een pragmatische afweging.

Hoe kan ik mij verder beschermen tegen wanbetaling?

Als het voor jou om een fors bedrag gaat, dan kan je ook een borgstelling opnemen in de overeenkomst. Je geeft bijvoorbeeld een B.V. uitstel van betaling mits de eigenaar ook privé garant staat voor de betaling. Let wel dat ook een privé borgstelling geen stand houdt als je klant uiteindelijk in een wettelijke schuldsaneringregeling (WSNP) terecht komt. Een alternatieve mogelijkheid is nog om de regeling notarieel vast te leggen. U moet dan beiden naar de notaris, maar voor een paar honderd euro heeft u dan wel de zekerheid dat u niet alsnog naar de rechter moet als de klant de regeling niet nakomt. En dat scheelt bij forse bedragen zo een paar duizend euro griffierechten en advocaatkosten.

Wat komt er bij kijken nadat er een betalingsregeling is getroffen?

De regeling moet ergens worden bijgehouden, zodat kan worden bewaakt of de regeling wordt nagekomen en er tijdig actie wordt genomen als dat niet het geval is. Nu zijn de meeste financiële systemen niet ingericht op het bijhouden van betalingsregelingen. Ze kunnen niet ‘zien’ welke termijnen zijn vervallen en welke dan nog niet zijn betaald. Laat staan dat er herinneringen specifiek voor betalingsregelingen kunnen worden vervaardigd. Dan is het continu puzzelen om te constateren wie bij is en wie niet. Veel tijdrovend en frustrerend handwerk is het gevolg. Daarbij komt dat helaas veel regelingen niet stipt worden nagekomen. Je moet er dus continu bovenop zitten en ook een vervolgactie inzetten als er niet wordt nagekomen.

Het beheren van betalingsregelingen door Straetus

Straetus beschikt over een systeem dat helemaal is geoptimaliseerd om betalingsregelingen te kunnen beheren. Het beheren van betalingsregelingen doen wij ook zonder dat er bij de debiteur kosten in rekening worden gebracht. Juist nu in crisistijd de oplossing om uw klant een regeling te gunnen en de afhandeling zonder omkijken uit te besteden. Lees er meer over op onze website.

Meer weten of interesse in concept betalingsregelingen? Bel 088-0440068.

Incasso Badhoevedorp
Corona

De impact van de Coronacrisis op creditmanagement

Impact van de Coronacrisis op creditmanagement

Het Corona griepvirus houdt de wereld in zijn greep. Nederland blijft niet achter. Wat voor impact hebben de gevolgen van de pogingen om een verdere uitbraak van het virus te bedwingen op de economie? Welke gevolgen heeft dat op het creditmanagement voor jouw bedrijf. Dit artikel is bedoeld om je aan te zetten tot nadenken over de risico’s die jouw werk, afdeling of bedrijf kunnen raken. Wat kan je doen om je voor te bereiden? Speel bebeheerst in op de gewijzigde omstandigheden. Zoals Mark Rutte al zei gaan we het met zijn allen doen. Probeer paniekreacties als rucksichtslos personeel dumpen, kosten schrappen en debiteuren het mes op de keel zetten dus te vermijden. Probeer samen een oplossing te bedenken. Hou wel altijd in gedachten: Cash is en blijft King. Een bedrijf zonder cash valt om.

Wat gaat er gebeuren

De kans is heel groot dat de economische groei gaat omslaan in een recessie. De aandelenbeurzen zijn in een paar weken tijd meer dan 35% gedaald. Bedrijven in bepaalde sectoren sluiten gedwongen hun deuren en bij heel veel bedrijven staan verkoopafdelingen stil omdat er niets meer wordt verkocht. Er vallen hele harde klappen in bepaalde sectoren en dan gaan bedrijven failliet. Kredietverzekeraars gaan ook oppassen en laten limieten op bedrijven veel lager of op nihil. Zaken doen is dan weer volledig voor eigen risico. Dezelfde gevolgen van de vorige crisis van 2008-2010 dreigen. De economie gaat min of meer op slot

Hoe erg is een recessie

Is dat erg, zo’n recessie? Tja, we hebben er al een aantal gehad. Er gaat een dikke streep door mooie verkoopplannen van ondernemers. Werknemers gaan vrezen voor hun baan. Alles wat naar beneden gaat, gaat vroeg of laat echter ook weer omhoog. Hoe lang het duurt en hoe diep het gaat weten we natuurlijk niet van tevoren. Net als dat het virus dodelijk kan zijn als je weerstand verzwakt is, kan een recessie snel het faillissement betekenen als je niet bent voorbereid en niet bestand bent tegen tegenslag. Of je hebt gewoon de pech dat jouw klanten in een sector zitten waar de vraag voor een te lange periode volledig uit valt. Bij de vorige crisis/recessie gingen duizenden bedrijven extra failliet. Deels kwam dat omdat de overheid als antwoord op de crisis extra ging bezuinigen. Dat hielp de bouwsector om zeep en zette huizen onder water. Nu is de sfeer anders. Deeltijd WW, uitstel van betaling van de Belastingdienst en leningen waarvoor de overheid garant staat zijn aangekondigd. Je zal er echter zelf nog steeds alles aan moeten doen om te zorgen dat jouw bedrijf de Coronacrisis overleeft. Aan de slag dus.

Simpel voorbeeld

Stel je verkoopt in China of Italië geproduceerde waar. Die worden een paar maanden nauwelijks geproduceerd. Op een gegeven moment is de omzet nihil, terwijl de meeste kosten nog door lopen. Hoe lang trek je dat voordat je je eigen faillissement moet gaan aanvragen. Een week, een maand of langer? Kan je deeltijd WW aanvragen voor personeel? Heb je ergens nog een kredietlijn die aangesproken kan worden of schakel je razendsnel over op leveranciers die wel kunnen leveren? Of schakel je over op producten waar nu wel een enorme vraag naar ontstaat. Dit kun je je afvragen voor je eigen bedrijf, maar ook voor je klanten.

Analyseer de impact van de Coronacrisis op jouw debiteurenportefeuille.

Zitten er afnemers in gebieden die zijn afgesloten? Heb je klanten in sectoren die als eerste worden geraakt, zoals transport, industrie, zorg, evenementen, horeca en reizen? Zet deze klanten op een risico lijst en hou intensief contact. Kunnen ze hun betalingsverplichtingen nakomen? maak anders extra afspraken en beslis als het uit de hand dreigt te lopen of je ze nog wel (op krediet) kunt leveren. Hoe meer risico je neemt, hoe groter de kans dat je er zelf op onderuit gaat. Aan de andere kant wil je je klanten ook niet in de steek laten en behouden. Altijd een stevig dilemma, waar je wel over in gesprek moet blijven. Deze analyse zal je ook mee moeten nemen bij het beoordelen van nieuwe klanten en orders. In geen enkel kredietrapport staat nog een cijfer voor de verwachte impact door het Corona virus. Het is wel van belang. Praat erover met je klanten en bepaal als bedrijf hoe je met grote en kleine klanten in bepaalde sectoren om wilt gaan.

Debiteurenbeheer in topconditie

Als mensen, processen en systemen op orde zijn is de kans op grote zeperds en cashflow problemen het kleinst. Nu is het voor veel organisaties al een continu gevecht om dat onder normale omstandigheden te bereiken en in stand te houden. Met de Coronacrisis en de nog komende Brexit gevolgen moet je eigenlijk nog beter voorbereid zijn dan ‘normaal’. Zorg dus voor voldoende, ervaren en gemotiveerde goed betaalde debiteurenbewakers en investeer in software c.q. automatisering van het hele prospect-to-cash proces. Stel regelmatig vast of de beschreven processen nog voldoen in de praktijk. Weet iedereen nog wat hij of zij moet doen en gebeurt dat ook? Hebben finance en sales een productief (verstands)huwelijk? Heb je gekeken of er nog oude lijken in de kast liggen? Ben je een kleiner bedrijf, zonder rijk gevulde debiteurenafdeling, zorg dan voor een goede outsourcing partner. Is het debiteurenbeheer een extra taak voor bijvoorbeeld een office manager, secretaresse of boekhouder, zorg er dan voor dat deze goed wordt ondersteund en de tijd kan nemen om die taak goed uit te voeren. Rammelen de bovenstaande zaken, dan weet je dat je nog meer op achterstand staat dan gemiddeld. Heel snel in de actie gaan in dan het advies.

Bepaal je crisisbeleid naar klanten

De KLM staat tijdens de Coronacrisis toe dat klanten gratis hun vlucht kunnen omboeken, terwijl daar normaal een fors prijskaartje aan hangt. Heel nobel en een goede klantenbinder. Blijkbaar hebben ze daar ook het geld voor. Hoe ver kan en wil jouw bedrijf gaan? Je kunt klanten die aangeven last te hebben van de crisis uitstel van betaling gunnen. Het bedrag aan (extra) krediet moet je zelf ook kunnen lijden aan (extra) verlies. Is die ruimte er niet, dan staat jouw bedrijf ook met de rug tegen de muur en zal je alles moeten inzetten om facturen snel te innen.

Het stappenplan

 1. Analyseer de impact van de Coronacrisis op je klanten
 2. Bepaal je beleid ten aanzien van wel/niet leveren en respons op uitblijvende betalingen
 3. Blijf in gesprek met klanten en maak afspraken over betalingen
 4. Is er geen gesprek meer mogelijk, schakel de hulp in van een incassobureau.

Een eerste telefonisch consult of een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor is altijd gratis. Bel 088-0440068.

Blog & Nieuws | Debiteurenbeheer Amsterdam

Dagvaarding ontvangen? Wat te doen.

Dagvaarding ontvangen?

 • Wat te doen
 • Hoe verloopt de gerechtelijke procedure
 • Hoe kan ik extra kosten voorkomen
 • Kies de meest geschikte gemachtigde

U heeft een dagvaarding ontvangen omdat u een factuur niet heeft betaald of omdat iemand meent nog een bedrag van u tegoed te hebben. Wat moet u doen? Blijf altijd rustig ademhalen en raak niet in paniek. Het gaat maar om geld en u bereikt het meest als u rustig en beheerst nadenkt over de stappen die u kunt zetten. Neem wel het liefst dezelfde dag nog actie als u weet dat de vordering correct is. Het kan behoorlijk schelen in de kosten.  Negeren betekent automatisch een veroordeling, wat gepaard gaat met hoge kosten. In Nederland is de grootste kostenpost vaak het griffierecht, de vergoeding die de rechtbank ontvangt voor het behandelen van de zaak. Iedereen mag zich verweren tegen een vordering. Hou alleen wel in het achterhoofd dat de verliezende partij alle kosten voor zijn kiezen krijgt. Op een vordering van 500 euro kan dat zomaar 1.000 euro extra zijn. Je moet dus wel zeker weten dat je ook een punt hebt waarmee je de rechter kunt overtuigen.

1. De vordering wordt niet betwist c.q. is correct

Als u de vordering niet betwist (de vordering klopt) dan kunt u het best razendsnel contact opnemen met de gemachtigde van de eisende partij (incassobureau of advocaat) of de deurwaarder die de dagvaarding aan u heeft gegeven. Wellicht kunt u nog een (betalings)regeling treffen en zo voorkomen dat er daadwerkelijk een rechtszaak wordt gevoerd. Reageer zo snel mogelijk, want op het moment dat de deurwaarder of de gemachtigde de betekende dagvaarding naar een rechtbank stuurt zijn de griffierechten verschuldigd. Dat bedrag ligt bij de kantonrechter tussen de 231 en 972 euro. Deze kosten zijn voor de verliezende partij. Wanneer u het laat aankomen op een rechtszaak, dan zullen de kosten die u moet betalen alleen maar oplopen. Door een regeling te treffen met de eisende partij kunt u dit mogelijk nog voorkomen. Men is echter niet verplicht om een regeling aan te bieden en zal dat waarschijnlijk niet doen als u al eerder een betalingsregeling niet bent nagekomen. Wellicht wil een familielid, zakenrelatie of werkgever het bedrag voorschieten. De deurwaarder of gemachtigde kan voor u uitrekenen wat u op dat moment verschuldigd bent en mogelijkerwijs de betaling van griffierechten nog voorkomen. U kunt ook de rechter verzoeken om de vordering in termijnen te mogen betalen. Deze kan dat opnemen in het vonnis. U moet de regeling dan wel nakomen, anders gaat de deurwaarder alsnog aan de slag.

2. U bent het niet eens met de vordering en u heeft een dagvaarding ontvangen voor de kantonrechter 

De kantonrechter behandelt vorderingen tot 25.000 euro en huurzaken + arbeidszaken voor elk bedrag. Als u bent gedagvaard voor de kantonrechter heeft u geen advocaat nodig om verweer te voeren. U kunt zelf verweer voeren of een juridisch adviseur of incassobureau vragen om voor u als uw gemachtigde op te treden. Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, dan vraagt u of bijstand voor de onderhavige kwestie onder de dekking valt. In de dagvaarding leest u op welke datum de zaak voor het eerst dient. Wanneer u zelf verweer wilt voeren kunt u drie dingen doen:

 1. U meldt zich op de in de dagvaarding genoemde datum en op het genoemde tijdstip bij de rechtbank. U kunt dan mondeling uw verweer kenbaar maken. De griffier maakt dan een zogeheten conclusie van antwoord waarin uw verweer is opgenomen. Ik zou dit alleen doen als u niet in staat bent om een duidelijke brief te schrijven.
 2. U stuurt uiterlijk 2 werkdagen vóór de datum die in de dagvaarding staat vermeld een brief (schriftelijk verweer) naar de rechtbank. Dit schriftelijke verweer wordt de conclusie van antwoord genoemd. In die brief zet u duidelijk uw verweer uiteen. Als u het niet eens bent met dat wat in de dagvaarding staat, dan vermeldt u dat in de conclusie van antwoord en legt u ook uit waarom u het er niet mee eens bent. Daar waar mogelijk stuurt u bewijsstukken mee. In gewoon Nederlands: u schrijft een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de vordering. Een rechter kijkt of de vordering juridisch juist is en redelijk is. Dus hou het zakelijk.
 3. U vraagt vóór de datum die in de dagvaarding staat vermeld uitstel (maximaal vier weken) om een schriftelijke reactie in te dienen. Op deze manier krijgt u extra tijd om bijvoorbeeld advies in te winnen. Uiteraard is het belangrijk dat u de datum waarop het verweer ingediend moet zijn goed in de gaten houdt.

3. U bent het niet eens met de vordering en u heeft een dagvaarding ontvangen voor de rechtbank

In dit geval heeft u maar één optie: zo snel mogelijk een advocaat inschakelen. Voor procedures bij de rechtbank geldt verplichte procesvertegenwoordiging. Alleen een advocaat kan verweer voor u voeren. U mag dit niet zelf doen. Schakelt u geen advocaat in, dan zal de vordering die de eisende partij heeft ingesteld worden toegewezen, tenzij de rechtbank oordeelt dat de vordering ongegrond of onrechtmatig is. Hou altijd in het achterhoofd dat een advocaat u altijd een rekening stuurt, of u nu wint of verliest. De tarieven kunnen fors zijn, gemiddeld vraagt een advocaat 250 euro per uur. U moet dus ook zelf in de gaten houden dat er geen uren worden verbrand voor een kansloze missie, terwijl u misschien beter een pragmatische oplossing kunt voorstellen aan de andere partij. Ik ben bereid om bedrag X te betalen als u de zaak van de rol laat halen. Een charme offensief heeft vaak meer effect dan met de poot stijf gaan vechten. Hoe meer u de andere partij schoffeert, hoe kleiner de kans dat deze u nog een voordelige uitweg wil bieden.

Als u een particulier bent met een laag inkomen en weinig vermogen, dan kijkt de advocaat of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De beslissing daarover van de Raad voor Rechtsbijstand heet een toevoeging. Wij zien in de praktijk advocaten weer naar ons toekomen als de toevoeging achteraf wordt ingetrokken omdat het inkomen toch hoger bleek dan toegestaan. Er moet dan toch ineens bv. 10.000 euro worden betaald aan advocaatkosten. Pas dus op.

Kan ik de kosten van een advocaat verhalen op de tegenpartij?

Nee. Als vergoeding voor de gemachtigde van de eisende partij kent de rechter een post toe die ‘salaris gemachtigde‘ wordt genoemd. Iedere handeling als dagvaarding opstellen, schriftelijke reactie opstellen, bij een comparitie aanwezig zijn levert punten op. Op basis van de hoogte van de vordering wordt de waarde van een punt bepaald. Punten x tarief = salaris gemachtigde. Meestal is dat een paar honderd euro. Als u een advocaat meeneemt voor 250 euro per uur legt u er fors op toe. De gedaagde partij krijgt helemaal geen vergoeding toegekend voor de gemachtigde. Het levert u alleen wat op als deze de vordering weet te verminderen of de eis geheel van tafel krijgt, voor zover dat de kosten van de gemachtigde overstijgt. Daarom moet je je, bij een zaak die voor de kantonrechter dient, altijd afvragen of je een gemachtigde nodig hebt en uit welke tariefklasse deze moet komen. Een (HBO)juridisch adviseur of medewerker van een incassobureau kan de zaak wellicht ook klaren voor een fractie van de kosten. Maak altijd afspraken over het aantal uren dat aan een zaak mag worden besteed. Uiteindelijk is alles een rekensommetje. Wat verwacht u op te halen of af te wenden en wat kunt of wilt u daar maximaal aan kwijt zijn. Hoe groot is de slagingskans.

In de dagvaarding staat (meestal op de eerste of de tweede pagina) op welke datum en op welk tijdstip u moet verschijnen. Hier vindt u ook of u bij de rechtbank of bij de kantonrechter moet verschijnen.

Als ik nu snel de hoofdsom betaal aan de schuldeiser, ben ik er dan vanaf?

Een vaak voorkomend misverstand is dat een debiteur denkt dat de zaak wordt stopgezet bij de rechtbank indien hij de hoofdsom betaald aan de schuldeiser. U bent meestal ook wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. De advocaat of gemachtigde geeft door aan de rechtbank dat u (een deel van) de hoofdsom heeft betaald en verzoekt de rechter om het overig gevorderde (rente en kosten) toe te wijzen. Let wel dat daar dan ook nog betekeningskosten, griffierechten en salaris gemachtigde bij komt. Dan kan om een fiks bedrag gaan. Als u alsnog wilt betalen na ontvangst van de dagvaarding, vraag dan de gemachtigde of advocaat om aan te geven wat u precies moet betalen om de zaak van de rol te laten halen bij de rechtbank.

Kan ik bezwaar maken tegen kosten van het minnelijke incassotraject?

De meeste incassobureaus en deurwaarders hebben het belang van hun klant én het maatschappelijke belang hoog in het vaandel staan. Sommige incassobureaus en deurwaarderskantoren hebben echter de nare gewoonte om wél de kosten van het minnelijke incassotraject in rekening te brengen, terwijl zij daar geen tijd voor nemen en bijna niets voor doen. Ze halen de schuldeiser over om direct te gaan dagvaarden en steken de minnelijke incassokosten alvast in de zak. Zo wordt iedereen op juridische kosten gejaagd die mogelijk voorkomen hadden kunnen worden. Als u kunt laten zien dat er 2 dagen na de eerste brief al wordt gedagvaard, dan kunt u mogelijk met succes bezwaar maken tegen de in rekening gebrachte incassokosten. Garantie op succes is er niet. Als u zelf heeft aangegeven niet te willen betalen, dan gaat deze vlieger uiteraard niet op.

De minnelijke incassokosten ofwel buitengerechtelijke incassokosten zijn geregeld in de wet WIK (Wet Incasso Kosten). U kunt hier uitrekenen hoeveel dat is. 15% over de eerste 2.500, 10% over de tweede etc. Als het om een overeenkomst gaat tussen 2 ondernemers, dan kan de leverancier daar vanaf wijken in zijn algemene voorwaarden. Bijvoorbeeld 15% over de hele hoofdsom met een minimum van 500 euro en 18% rente in plaats van de wettelijke 8%. Kijk daarom altijd goed in de voorwaarden!

Hoe verloopt de procedure verder bij de kantonrechter?

Op de op de dagvaarding aangegeven datum en tijd wordt de zaak voor het eerst bekeken door de kantonrechter. Deze kijkt of u in de zaal zit om persoonlijk verweer te voeren en kijkt of u per brief heeft aangegeven dat u bezwaar maakt tegen de vordering. Is beide niet het geval, dan wordt u bij verstek veroordeeld. De vordering wordt dus toegewezen en een deurwaarder komt het vonnis bij u bezorgen. U heeft daarna nog zes weken de tijd om aan te geven dat u de dagvaarding niet heeft gezien en alsnog in verzet wilt komen. Blijft u alles negeren, dan bent u na die zes weken de haas van de deurwaarder. Hij of zij kan dan op u schieten met loonbeslagen, bankbeslagen, beslag op auto, inboedel en dergelijke. Iedere actie kost u een paar honderd euro extra. U kunt uiteraard ook op ieder moment de in het vonnis genoemde bedragen voldoen of daar weer een regeling voor treffen.

Geeft u wel aan bezwaar te willen maken tegen de vordering, dan beslist de rechter of de zaak schriftelijk wordt afgehandeld of middels een comparitie.

Comparitie of schriftelijke afhandeling van de zaak door de kantonrechter

Een comparitie is een bijeenkomst in de rechtszaal. Voorin de rechter en de griffier, links de eiser en eventueel zijn gemachtigde en rechts de gedaagde en eventueel zijn gemachtigde. De gemachtigde van de eiser houdt eerst een praatje, daarna die van de gedaagde. Als een partij geen gemachtigde heeft doet u dat uiteraard zelf. De rechter stelt vervolgens een aantal vragen en stelt voor dat beide partijen op de gang zelf onderhandelen. Als partijen dat doen en eruit komen, dan wordt er direct een overeenkomst opgesteld door de griffier. Beide partijen ondertekenen dit en dan is de zaak klaar. Als partijen niet willen onderhandelen of er niet uitkomen, dan doet de rechter na vier weken uitspraak. U moet dan het vonnis afwachten.

Als de rechter besluit om de zaak schriftelijk af te handelen, dan krijgt de eisende partij de gelegenheid om een conclusie van repliek te schrijven op de conclusie van antwoord van de gedaagde partij. Daarop mag de gedaagde dan weer reageren, waarop de rechter een besluit neemt en het vonnis op de post doet.

Kan ik nog in hoger beroep gaan tegen het vonnis?

Ja dat kan. De vordering moet dan wel hoger zijn dan 1.750 euro. De appèlgrens wordt dat genoemd. U kunt dan een advocaat vragen om binnen 3 maanden na de datum van het vonnis een hoger beroep dagvaarding (appèldagvaarding) op te laten stellen. Maak een hele goede kosten/baten afweging!

Hoe ziet de eindafrekening eruit?

Als uw verweer niet wordt erkend, dan kunt u zomaar een veelvoud van de oorspronkelijke hoofdsom moeten afrekenen. Het is helaas een feit: een deurwaarder kan van een factuur van een tientje zo duizend euro maken. Er is geen minimum drempel voor een schuldeiser om gerechtelijk te gaan en een deurwaarder verdient per handeling, ongeacht de hoogte van het bedrag. Een vonnis bevat soms meer dan 10 bedragen. Die moet u zelf allemaal optellen om te komen tot het bedrag dat u moet aftikken met de deurwaarder. Hier volgt een opsomming:

 • Hoofdsom (de oorspronkelijke vordering van de schuldeiser)
 • Wettelijke rente tot datum dagvaarding (2% voor consumenten, 8% voor ondernemers)
 • Buitengerechtelijke incassokosten (volgens wet WIK of algemene voorwaarden)
 • De griffierechten
 • Betekeningskosten dagvaarding (meestal zo’n 100 euro)
 • Salaris gemachtigde (van de eiser, volgens een puntensysteem)
 • Wettelijke rente van datum dagvaarding tot aan de dag van betaling)
 • Een stelpost voor de betekening van het vonnis (nasalaris, meestal zo’n 100 euro)

Als u besluit om daarna ook nog eens kat en muis te gaan spelen met een gerechtsdeurwaarder, dan kunnen de kosten heel rap oplopen. Een loonbeslag of bankbeslag kost enkele honderden euro’s. En de rente loopt door. Een vonnis verjaard pas na 20 jaar en de verjaringstermijn kan door de deurwaarder worden gestuit.

Notariële akte als alternatief indien u niet ineens kúnt betalen

Als u een hoog bedrag moet betalen en u wilt dat alsnog in termijnen betalen, dan kunt u ook aan de schuldeiser voorstellen om dat notarieel vast te leggen. Dat is een redelijk simpele overeenkomst met een ritje naar een notaris. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten (200 a 300 euro) en u geeft de schuldeiser toch de zekerheid van een vonnis. In het document geeft u aan dat u de vordering erkent en staat de schuldeiser toe dat u deze in termijnen voldoet. De schuldeiser hoeft niet nog eens naar de rechter als daar niet aan wordt voldaan. De notaris kan op verzoek een grosse verstrekken van de overeenkomst, waarmee een deurwaarder de inning over kan nemen.

Tot slot

Heeft u een dagvaarding ontvangen over een geldvordering en wilt u advies over wat u kunt doen? Neem dan contact met ons op.

Straetus Amsterdam treed niet alleen op als gemachtigde van eisers in kantongerechtzaken, maar soms ook als gemachtigde van gedaagden. Bijvoorbeeld als een leverancier niet levert wat is afgesproken en u betaald de rekeningen niet meer. U wordt dan gedagvaard door uw leverancier. U wilt in verzet gaan en de overeenkomst ontbinden. Wellicht (een deel van) het reeds betaalde bedrag terug ontvangen of schade claimen die u heeft gelopen omdat er niet (op tijd) werd geleverd. Als u een advocaat te duur vindt, dan kunt u ons inzetten als gemachtigde.

Waarin wij ons onderscheiden is dat we niet met wankele zaken naar de rechter gaan. We besteden veel aandacht aan het opstellen van een kraakheldere dagvaarding met het volledige verhaal, zodat er geen spelt tussen te krijgen is. Daardoor worden veel zaken alsnog voldaan zonder dat de rechter er aan te pas komt. In verweerzaken is onze score van toewijzing van de vonnissen bijna 100%.

Omdat wij geen advocaat zijn mogen wij zelf bepalen welke afspraken wij met onze klant maken. Bijvoorbeeld een uurtarief (85 per uur), vast bedrag voor de gehele procedure of een succes fee. Dat laatste is een percentage van de vordering als u de procedure wint. Zo kan ook de ondernemer met een kleine beurs zich toch bijstand permitteren.

Is de zaak dermate complex of gaat het om een belang groter dan 25.000 euro (niet zijnde huur of arbeid), dan verwijzen wij door naar een advocaat uit ons netwerk die gespecialiseerd is in uw type zaak.

Een eerste telefonisch consult of een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor is altijd gratis. Bel 088-0440068.

Mediation backfires

Mediation in uw algemene voorwaarden, handig of niet?

Het staat reuze sympathiek in de algemene voorwaarden of in een overeenkomst: als wij een verschil van mening krijgen over de uitvoering van de overeenkomst of de betaling daarvan, dan gaan wij eerst naar een mediator en pas daarna naar de rechtbank. Pas daar mee op. Het kan een extra koude douche opleveren.

Ik kom het regelmatig tegen in de praktijk: het wederzijds respect tussen leverancier en klant is, na een tijdje bakkeleien over facturen of door de ander volledig te negeren, geheel verdwenen. De leverancier verzuimt om de klant voor te stellen om een mediation traject in te zetten. Vervolgens, na interventie van een incassobureau, claimt de klant c.q. samenwerkingspartner recht te hebben op mediation omdat dit in de algemene voorwaarden staat. Puur met het doel om de inning en een rechtsgang verder te frustreren.

Besef als leverancier dat je

 • bij het opnemen van mediation in de voorwaarden ook een mediator achter de hand moet hebben;
 • bereid moet zijn om daar, met de klant of samenwerkingspartner, een aantal sessies van een uur of twee aan te wijden;
 • een zichzelf respecterende mediator het tarief van een advocaat betaald (of de helft, als de klant ook wil meebetalen);
 • een belang moet hebben dat dermate hoog is dat dit een stevige rekening en tijdsinvestering rechtvaardigt;
 • alsnog naar de rechter moet als een klant de gemaakte afspraken niet na komt;
 • hetzelfde doel ook bereikt met een kwalitatief goed incassobureau dat onderhandelt in plaats van agressief incasseert.

Het woord mediation hoort niet in algemene voorwaarden thuis

Mijn advies is om de mediation optie helemaal te schrappen uit de voorwaarden of om daar een minimum belang aan te koppelen van bijvoorbeeld 25.000 euro. Vanaf dat bedrag moet je immers ook gaan procederen met een advocaat. Mediation in de voorwaarden beschouwd de klant als recht, ongeacht of deze überhaupt van plan is om mee te werken en te betalen aan mediation. Het geeft de partij die het minst van plan is om tot een oplossing te komen een stok in handen om de inning te frustreren. Een rechter kan je daarna zomaar vragend aankijken en zeggen: moet u dan niet eerst naar een mediator voordat ik vonnis ga wijzen? Dan moet je dus heel veel moeite gaan doen, waarschijnlijk voor niets. Zet het er niet in, maar stel het alleen aan je klant of samenwerkingspartner voor als je zelf de voordelen daar (nog) van inziet en het financiële belang de kosten van het inzetten van een mediator ook rechtvaardigt.

Klantvriendelijke incasso is al een vorm van mediation

Ook medewerkers van incassobureaus zitten regelmatig met een opdrachtgever en debiteur aan tafel om tot een oplossing te komen. De uitkomst kan een vaststellingsovereenkomst zijn. Deze kan ook bij een notaris worden getekend, zodat het de juridische waarde krijgt van een vonnis. Een incassobureau is niet geheel onpartijdig, maar heeft wel de insteek om er zonder rechtszaak uit te komen. Terwijl een partijdige advocaat het liefst gaat procederen tegen uurtarief en een deurwaarder graag een vonnis gaat executeren tegen vaste tarieven per handeling. Het is vaak voor de schuldeiser van belang om er zonder rechtszaak uit te komen. Zowel vanuit financieel als vanuit menselijk oogpunt. Ook al zijn de gemoederen al hoog opgelopen.

Wij kunnen je onder meer helpen met:

 • het controleren/aanpassen van overeenkomsten en algemene voorwaarden
 • het minnelijk (zonder rechtsgang) oplossen van zakelijke geschillen
 • het tegen zeer lage kosten procederen over geschillen tot 25.000 euro (huurzaken onbeperkt), daarboven via advocaten uit ons netwerk.

Creditmanagement: Het spel om de knikkers

Situaties waarin algemene voorwaarden goed van pas komen.

Heb jij de inhoud van de Algemene Voorwaarden goed op je netvlies staan? Het kan je redding zijn als je in een eindeloze of onredelijke discussie dreigt te raken. Voor iedere ondernemer, debiteurenbewaker en salesmanager verplichte kost: kén de algemene voorwaarden en weet wanneer je daar naar kunt verwijzen. Het kan een hoop tijd en geld schelen.

Hopelijk herken je dit niet: de relatie met de klant is uitstekend totdat er betaald moet worden. Na vele betalingsverzoeken komt ineens de klacht dat niet geleverd zou zijn wat is afgesproken. Of je het tegendeel wilt bewijzen en de overeenkomst binnen 2 dagen wilt nakomen. Anders wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd en wordt er niet betaald. Soms komt er een tegenvordering bij wegens gemiste omzet of kosten die het gevolg zijn van het staken van de dienstverlening door de wanbetaling. Klachtomschrijvingen zijn niet concreet of totaal niet relevant. Persoonlijk overhandigde spullen zijn nooit ontvangen en mondelinge afspraken worden ontkend of zijn 180 graden omgedraaid.

Hoe op een dergelijke situatie te reageren? Als de-escaleren tijdens een goed gesprek niet lukt, dan moet er een formelere route worden gekozen. Waar staat nu dat het niet normaal is om 3 maanden na levering pas voor het eerst met een klacht te komen die al tijdens de uitvoering of bij oplevering gemeld had kunnen worden? De wet spreekt over een ‘redelijke termijn’ om een klacht te verhelpen. Wie bepaald wat redelijk is?

Gelukkig beschik je over algemene voorwaarden die helderheid scheppen en voorkomt dat de leverancier het spel vroegtijdig verliest. Daarin staat bijvoorbeeld dat een klant gebreken of klachten binnen 14 dagen na af- of oplevering expliciet omschreven en schriftelijk moet melden. ‘U heeft niet alles geleverd conform offerte en mag zelf gaan raden wat’, is dus onvoldoende. Ook kan daar in staan dat de klant een termijn van 30 dagen moet gunnen om gebreken te onderzoeken en/of te herstellen. Ook de regel dat het de klant niet is toegestaan om zonder wederzijdse instemming een andere vordering te verrekenen met de openstaande facturen. Een tegenvordering is namelijk maar al te vaak volledig uit de lucht gegrepen en niet voorzien van enig bewijs, laat staan een factuur. De regel dat de leverancier bij wanbetaling zijn dienstverlening mag opschorten en daarbij geen aansprakelijkheid aanvaard voor gevolgschade, is ook een belangrijke bepaling in de algemene voorwaarden.

Tips:

 1. Zorg dat jouw bedrijf beschikt over actuele algemene voorwaarden waarin de bovenstaande zaken zijn opgenomen.
 2. Zorg dat de algemene voorwaarden op de juiste wijze aan klanten worden verstrekt.
 3. Zorg dat iedereen die contact heeft met klanten de relevante onderdelen van de algemene voorwaarden ook kan uitleggen aan de klant (sales/service/credit control).
 4. Verwijs naar deze onderdelen van de algemene voorwaarden indien een klant onredelijke eisen stelt en/of onder de betaling probeert uit te komen.

Hoe kóm ik aan algemene voorwaarden?

Je kunt algemene voorwaarden laten opstellen door een advocaat. Dat kost echter ook wat. Je bent zo een paar mille verder. Het goedkoopste alternatief is copy/paste van een ander bedrijf uit dezelfde branche of van een brancheorganisatie. Pas daar echter mee op. Dekt het de lading en is het actueel. Ik stel zelf ook algemene voorwaarden op voor MKB bedrijven en ZZP-ers. Je bent dan veel goedkoper uit, maar hebt wel de zekerheid dat er grondig naar de situatie van jouw bedrijf is gekeken. Als sluitstuk nemen we stuk voor stuk alle artikelen door en wordt erbij verteld in welke situaties daarnaar kan worden verwezen. Alleen dan heb je ook profijt.

Open chat
Chat direct !
Hallo,
Hoe kan ik u helpen?