brexit gevolgen creditmanagement

Is jouw debiteurenbeheer klaar voor de Brexit?

De Brexit beheerst al tijden het nieuws en is nog steeds erg actueel. De Belastingdienst stuurde in oktober opnieuw een brief naar alle ondernemers, waarin werd gewezen op douaneformaliteiten met niet-EU landen en de Brexit Impact Scan. Dat belooft wat. Nederland, België en Ierland staan te boek als de EU-landen die het meest te lijden gaan krijgen onder de Brexit. Vooral de sectoren chemie, agri-food, machinebouw, elektronica en automotive kunnen uitzien naar harde tikken. Bij een harde Brexit is de verwachting dat het land in een recessie zal belanden. Minder handel, diensten en investeringen. Het wordt risicovoller om zaken te doen. Of het nu een harde of een zachte Brexit gaat worden, in beide gevallen krijgt Nederland het zwaar te verduren. Een zachte Brexit geeft wel minder chaos en laat onze eigen economie iets minder hard krimpen dan bij een harde.

De schadelast van kredietverzekeraars is al verdubbeld

Hoe zit dat eigenlijk met het Brexit proof maken van je debiteurenbeheer en kredietrisico management? Je kunt natuurlijk een kaarsje aansteken en hopen dat de Britten alsnog verkiezen om bij de EU te blijven. De kans op een harde of zachte Brexit is meer dan 80%, dus lijkt het aan te raden om te gaan anticiperen op vertraging of het uitblijven van betalingen als gevolg van de Brexit.

Kredietverzekeraars melden ten aanzien van het V.K. al een verdubbeling van het aantal claims en het uitgekeerde schadebedrag. Kredietverzekeraars verwachten een golf aan faillissementen door de Brexit. Die zijn natuurlijk ook niet gek en nemen hun maatregelen om de schadelast te beperken. Aan een kredietverzekering heb je niet veel meer als de kredietlimieten van bedrijven (in bepaalde sectoren) uit het V.K. vallen als een baksteen. Ga je dan onverzekerd zaken doen of stel je omzetverwachtingen bij?

Hou rekening met het domino effect

Ook al zou je niet rechtstreeks zaken doen met bedrijven uit het VK, door het domino effect kan Brexit jouw bedrijf ook raken. Het domino effect is simpel gezegd dat als jouw klant zijn centen niet krijgt van zijn klanten, hij jou ook niet meer kan betalen. Zo worden bedrijven zomaar meegesleept in de financiële ellende van een ander. Het enige wat je ze kan verwijten is dat kredietrisico’s niet zijn onderkend en/of dat daar onvoldoende op is geanticipeerd.  Welke van jouw klanten en leveranciers zijn afhankelijk van Engelse toeleveranciers en klanten?

Wat gebeurd er als een groot deel van de vloot van een Nederlands transportbedrijf die namens de Nederlandse agri-foodsector in het VK bezorgen lange tijd hinder ondervind aan de grens? De omzet van het transportbedrijf en hun klanten zakt in, klanten betalen de facturen niet en de betalingen aan leveranciers komen daardoor ook in de verdrukking. Dat kán zomaar eindigen met een faillissement.

Denk bijvoorbeeld ook aan bedrijven met projecten in het V.K. die ernstige vertraging oplopen. Engelse toeristen die door de recessie besluiten thuis te blijven. Zo kan je zomaar geconfronteerd worden met de gevolgen van de Brexit.

Hoe anticipeer je op de Brexit

Een goed bezette debiteurenafdeling met adequate werkprocessen en systemen is een open deur, maar is altijd en dus ook bij iets ingrijpends als de Brexit extra van belang. Breng niet alleen klanten en leveranciers in kaart die zijn gevestigd in het V.K., maar kijk ook naar alle grotere klanten en leveranciers elders. Zitten daar bedrijven tussen met grote klanten, leveranciers of andere belangen in het VK? Als je dat zelf niet weet of kunt vinden, vraag het dan op de man af. Hebben jullie klanten of leveranciers in het VK en hoe anticiperen jullie dan op de gevolgen van de Brexit? Pas de kredietlimiet maar aan als je daar geen goed gevoel bij krijgt. Monitor de externe kredietlimieten en het betalingsgedrag nog intensiever dan gebruikelijk. Moeten we wellicht minder gaan leveren en naar alternatieve afzetmogelijkheden zoeken? Debiteurenbeheer zal extra intensief moeten plaatsvinden. Vraag door als je hoort ‘we hebben het even niet’ en schakel nog sneller incassobureaus in. Dat kan het verschil maken tussen alsnog betaald krijgen of je vordering kunnen indienen bij een curator.

Voor het samenstellen van dit artikel is gebruik gemaakt van publicaties van ABN AMRO, de Belastingdienst, Euler Hermes en Atradius. Niet bekend met het managen van kredietrisico’s en debiteurenbeheer of wil je daar meer handvatten voor hebben? Volg dan één van onze workshops als ‘Op krediet of niet’ en ‘Resultaatgericht debiteurenbeheer’

De informatie van de Belastingdienst over de Brexit is te vinden op deze pagina.

debiteurenbeheer

Belgen hebben veel betere systematiek voor griffierechten

Belgen hebben een veel betere systematiek rond griffierechten

De Belgische griffierechten (rolrechten) van de rechtbank van koophandel zijn voor vorderingen tot 25.000 euro van 100 naar 165 euro gegaan. Dat is een flinke stijging, maar niks vergeleken met de Nederlandse griffierechten. Op een TV van de Wehkamp van 500 euro komt nog eens 486 euro griffierechten. Naast de 75 euro van die verfoeide partij die getracht heeft om een gerechtelijke procedure te voorkomen (incassobureau) en 100 euro voor de gerechtsdeurwaarder voor het betekenen van de dagvaarding. Daarnaast nog het salaris voor de gemachtigde en uiteraard rente.

Op een vordering van 12.500 euro wordt 986 euro griffierechten opgeplust door de rechtbank, ook als de griffier alleen een verstekvonnis hoeft te typen.

Griffierechten hef je achteraf van de verliezende partij

Het mooiste komt nu: de Belgische griffierechten worden sinds 1 februari 2019 geheven van de verliezende partij als een belasting achteraf. De eiser hoeft dus geen griffierechten voor te schieten en dat na vonnis te incasseren bij de debiteur. De rechtbank stuurt simpelweg een rekening naar de verliezende partij en int dat als een belasting. Dat is heel logisch omdat de verliezende partij veroordeeld wordt tot betaling van de proceskosten. Belasting innen is veel goedkoper voor de belastingplichtige dan inning door een commerciële deurwaarder. Het maakt bovendien de weg vrij om -als je dan nog wil differentiëren c.q. armlastige personen wilt ontzien- de griffierechten daarop aan te passen.

Nederlandse systeem slaat nergens op

De systematiek in Nederland is pervers en slaat helemaal nergens op. Het tarief wordt onder meer bepaald door de rechtsvorm van de eisende partij (natuurlijk persoon/eenmanszaak of niet-natuurlijk persoon/vof-BV-NV), dat moet worden voorgeschoten door de eiser die dat vervolgens moet innen van de gedaagde/verliezende partij. De verliezende partij betaalt, zonder dat hij of zij daar invloed op heeft, zomaar een paar honderd euro meer of minder griffierechten vanwege de rechtsvorm van de eiser. Dat is onrecht.

De eisende partij loopt in Nederland bovendien het debiteurenrisico op de voorgeschoten griffierechten. Ook al wint hij de procedure, als de debiteur failliet gaat of in de schuldsanering komt heeft hij dubbel verlies. De overheid wentelt zo haar debiteurenrisico af op de (niet betaalde) ondernemer. Twee keer onrecht.

We hebben nu besloten om de Nederlandse tarieven iets meer te gaan differentiëren naar hoogte van de vordering. Dat is slechts tientjeswerk en laat de onlogische systematiek c.q. het onrecht bestaan. Onze kleingeestige centenklopperij heeft al geleid tot torenhoge griffierechten die we laten voorschieten door de verkeerde partij, namelijk de hardwerkende gewone ondernemer die zijn omzet graag betaald wil zien.

Ik zou zeggen: de Belgen hebben het licht gezien, nu wij nog!

Wilt u meer weten over incasso in Nederland en daarbuiten, kijk op onze site.

Griffierechten ook betalen als er geen rechter aan te pas komt

Nagekomen bericht: ik sprak met een hele aardige mevrouw van De Rechtspraak over een debiteur die alsnog betaalde vóór de datum van de rolzitting op de dagvaarding. ‘Dan moeten de  griffierechten toch betaald worden meneer. Helaas, ik maak de regels niet’. Dus ook al blijven de handelingen van de rechtbank beperkt tot het sturen van een nota voor de griffierechten en komt er geen rechter aan te pas, dan nog int de overheid de volledige griffierechten (die dus via de schuldeiser ook betaald moeten worden door de debiteur). Over overheidsgeldwolverij gesproken.

 

Goed creditmanagement | Debiteurenbeheer Amsterdam

Hoe kan je problemen over het betalen van de rekening voorkomen?

Hoe kan goed creditmanagement betalingsproblemen  voorkomen?

Dat was de titel van de presentatie van André de Bruin van Straetus bij een netwerkbijeenkomst over goed creditmanagement voor ondernemers in Amsterdam Oost. Een verrassende reeks tips voor een probleem waar iedere ondernemer vroeg of laat mee te maken krijgt. Lees het verslag op Oost-online.nl.

Ook vragen over wat goed creditmanagement voor uw bedrijf kan doen? Neem dan contact op met ons.

Creditmanagement: Het spel om de knikkers

Situaties waarin algemene voorwaarden goed van pas komen.

Heb jij de inhoud van de Algemene Voorwaarden goed op je netvlies staan? Het kan je redding zijn als je in een eindeloze of onredelijke discussie dreigt te raken. Voor iedere ondernemer, debiteurenbewaker en salesmanager verplichte kost: kén de algemene voorwaarden en weet wanneer je daar naar kunt verwijzen. Het kan een hoop tijd en geld schelen.

Hopelijk herken je dit niet: de relatie met de klant is uitstekend totdat er betaald moet worden. Na vele betalingsverzoeken komt ineens de klacht dat niet geleverd zou zijn wat is afgesproken. Of je het tegendeel wilt bewijzen en de overeenkomst binnen 2 dagen wilt nakomen. Anders wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd en wordt er niet betaald. Soms komt er een tegenvordering bij wegens gemiste omzet of kosten die het gevolg zijn van het staken van de dienstverlening door de wanbetaling. Klachtomschrijvingen zijn niet concreet of totaal niet relevant. Persoonlijk overhandigde spullen zijn nooit ontvangen en mondelinge afspraken worden ontkend of zijn 180 graden omgedraaid.

Hoe op een dergelijke situatie te reageren? Als de-escaleren tijdens een goed gesprek niet lukt, dan moet er een formelere route worden gekozen. Waar staat nu dat het niet normaal is om 3 maanden na levering pas voor het eerst met een klacht te komen die al tijdens de uitvoering of bij oplevering gemeld had kunnen worden? De wet spreekt over een ‘redelijke termijn’ om een klacht te verhelpen. Wie bepaald wat redelijk is?

Gelukkig beschik je over algemene voorwaarden die helderheid scheppen en voorkomt dat de leverancier het spel vroegtijdig verliest. Daarin staat bijvoorbeeld dat een klant gebreken of klachten binnen 14 dagen na af- of oplevering expliciet omschreven en schriftelijk moet melden. ‘U heeft niet alles geleverd conform offerte en mag zelf gaan raden wat’, is dus onvoldoende. Ook kan daar in staan dat de klant een termijn van 30 dagen moet gunnen om gebreken te onderzoeken en/of te herstellen. Ook de regel dat het de klant niet is toegestaan om zonder wederzijdse instemming een andere vordering te verrekenen met de openstaande facturen. Een tegenvordering is namelijk maar al te vaak volledig uit de lucht gegrepen en niet voorzien van enig bewijs, laat staan een factuur. De regel dat de leverancier bij wanbetaling zijn dienstverlening mag opschorten en daarbij geen aansprakelijkheid aanvaard voor gevolgschade, is ook een belangrijke bepaling in de algemene voorwaarden.

Tips:

  1. Zorg dat jouw bedrijf beschikt over actuele algemene voorwaarden waarin de bovenstaande zaken zijn opgenomen.
  2. Zorg dat de algemene voorwaarden op de juiste wijze aan klanten worden verstrekt.
  3. Zorg dat iedereen die contact heeft met klanten de relevante onderdelen van de algemene voorwaarden ook kan uitleggen aan de klant (sales/service/credit control).
  4. Verwijs naar deze onderdelen van de algemene voorwaarden indien een klant onredelijke eisen stelt en/of onder de betaling probeert uit te komen.

Hoe kóm ik aan algemene voorwaarden?

Je kunt algemene voorwaarden laten opstellen door een advocaat. Dat kost echter ook wat. Je bent zo een paar mille verder. Het goedkoopste alternatief is copy/paste van een ander bedrijf uit dezelfde branche of van een brancheorganisatie. Pas daar echter mee op. Dekt het de lading en is het actueel. Ik stel zelf ook algemene voorwaarden op voor MKB bedrijven en ZZP-ers. Je bent dan veel goedkoper uit, maar hebt wel de zekerheid dat er grondig naar de situatie van jouw bedrijf is gekeken. Als sluitstuk nemen we stuk voor stuk alle artikelen door en wordt erbij verteld in welke situaties daarnaar kan worden verwezen. Alleen dan heb je ook profijt.

Creditmanagement: geld verdienen met preventie

Slim ondernemen betekent voldoende aandacht hebben voor het voorkomen van onnodige discussie over de rekening. De zaken zó regelen dat de kans op non-betaling klein is. Het levert meer winst op en draagt bij aan de continuïteit van je bedrijf. Het klinkt heel simpel, maar zo gemakkelijk is dat meestal niet.

Ik zie bij incassozaken hoe ondernemers hun kans op betaling aanzienlijk hadden kunnen vergroten. ‘Had de opdracht wat beter omschreven in je offerte, had algemene voorwaarden laten opstellen, had aanvullende eisen gesteld toen je akkoord ging met uitstel van betaling, had nou niet zo lang gewacht met het zoeken van hulp etc.’ Dat soort gedachten spelen door mijn hoofd als ik dossiers probeer op te lossen. En dat geef ik ook mee aan mijn opdrachtgevers. Makkelijk praten achteraf. Maar je kunt toch echt een hoop problemen op relatief simpele wijze voorkomen. Of in ieder geval overbodige discussies vermijden en er op tijd bij zijn.

Ondernemers kunnen door wanbetalers zelf in de financiële problemen komen of raken op zijn minst flink teleurgesteld als hun vertrouwen is misbruikt. Of ze worden het slachtoffer van omstandigheden die hun klant al dan niet had (kunnen) voorzien. Afboekingen, lange onderhandelingen en gerechtelijke procedures zijn het gevolg. En dat kost geld, tijd en negatieve energie. In de preventieve sfeer kan veel worden gedaan om deze situaties te vermijden of in ieder geval de schade beperkt te houden. Ondernemers laten zich soms lastig overtuigen van het nut daarvan. Dat overkomt mij niet, ik ken mijn klanten, ik heb nog nooit problemen gehad en ik wil die klant niet kwijt raken. Ondernemen is béwust risico’s nemen. Ik zeg wel eens ‘wie zijn belangen het minst heeft veiliggesteld, betaalt de rekening’. En met dat veilig stellen bedoel ik dan een heel pallet aan zaken. Bepalen óf je een klant wel op rekening wilt leveren bijvoorbeeld. Maar ook een kraakheldere omschrijving c.q. afbakening van de dienst die je gaat leveren, algemene voorwaarden, correcte en tijdige facturatie, structurele opvolging van openstaande posten etc.

In Nederland hebben we circa 400 Certified Credit Managers, die meestal in dienst zijn van het grootbedrijf, banken en verzekeraars. Ik wil graag mijn kennis en ervaring beschikbaar te stellen aan het MKB. Enerzijds door adviesrelaties op te bouwen met mijn cliënten. Anderzijds door het geven van trainingen en workshops voor ondernemers en hun medewerkers.

De service-abonnementen van Straetus omvatten ook een aantal kredietrapporten. Het kleinste abonnement 5 en een tree hoger zijn dat er al 25. Dat maakt de drempel om een credit check te doen lager. Daarbij komt dat er altijd even gebeld kan worden als de klant advies wil hoe het rapport te interpreteren en in een bepaald geval toe te passen.

Tijdens de workshop ‘Op krediet of niet’ worden kredietrapporten van klanten van de deelnemers besproken. Wanneer is het zinvol om een kredietrapport te gebruiken en wanneer niet. Waar let ik op als ik de kredietwaardigheid moet beoordelen. Wat laat ik zwaar wegen en wat niet. Wanneer zoek ik verder naar informatie of vraag ik de klant om dat aan te leveren. Welke (aanvullende) voorwaarden of zekerheden ga ik vragen aan de klant. Én hoe verkoop ik dat.

Open chat
Chat direct !
Hallo,
Hoe kan ik u helpen?