Cashflow positief

Houd je cashflow positief

Houd je cashflow positief

Cashflow is voor veel mensen een abstract begrip. Wat is het nou precies en op welke wijze heb je daar invloed op? We geven een aantal tips gericht op de MKB ondernemingen.

Wat is cashflow?

De cashflow (in gewoon Nederlands: kasstroom) is kort gezegd het verschil tussen wat er aan geld binnenkomt en uit gaat. Komt er meer geld (van klanten) binnen dan je betaald aan personeel en leveranciers, dan is de cashflow positief. Moet je heel lang wachten op het geld van je klanten, dan kan de cashflow negatief worden. En als het geld op is, c.q. je kunt je leveranciers niet meer betalen, dan ben je failliet.

Hoe zorg je ervoor dat je cashflow positief blijft?

Uiteraard heb je klanten en opdrachten nodig. Wat het verschil kan maken is de betalingstermijn die je klanten hanteren. Hou die zo kort mogelijk. Een nieuwe grote klant is leuk, maar als die je eerst uitknijpt op je tarieven en vervolgens een betalingstermijn van 3 of 4 maanden wil hanteren, dan kan je wellicht beter vriendelijk bedanken. Je hebt dan meer aan een grotere spreiding van de omzet over veel meer klanten. Die dan bovendien minder ‘marktmacht’ in kunnen zetten om lange betalingstermijnen af te dwingen. Snelle facturatie en goed debiteurenbeheer doen de rest.

Meer dan winstmarge alleen

Bij het zaken doen gaat het niet alleen om de winstgevendheid ofwel hoeveel marge je maakt. Je cashflow en de mate van kredietrisico die je neemt zijn ook belangrijk. Wil je nieuwe grote klant een betalingstermijn van 3 of 4 maanden hebben, dan betekent dat een flinke hap uit je liquiditeit. Personeel en leveranciers willen meestal al over hun geld beschikken, terwijl je klant nog niet heeft betaald. Dat betekent dan vaak extra (dure) financiering aantrekken, zoals factoring. Of kunst en vliegwerk om iedereen tevreden te blijven houden.

Afspraken maken tijdens het offertetraject

Je hebt eigenlijk maar één moment om de juiste afspraken te maken met een klant. Bij de onderhandelingen over een order of raamcontract. Kijk niet alleen naar de tarieven en de marge, maar ook naar de betalingstermijn (voor de cashflow) en uiteraard de kredietwaardigheid van je klant. Als alle drie voldoen, alleen dán heb je een goede deal.

Pas goed op met inkooporders

Je kunt in je offerte en op je facturen zetten dat je betalingstermijn 30 dagen is. De pest is helaas dat grotere bedrijven werken met inkooporders / purchase orders met daaraan gekoppeld hun eigen inkoopvoorwaarden. Het grootbedrijf schijnt niet te kunnen bedenken welke leveranciers een MKB onderneming zijn. Dus dan krijg je een purchase order met daarop bijvoorbeeld 90 dagen + 2 einde maand als betalingstermijn. Per saldo gewoon 4 maanden dus. En dan zijn er ook multinationals die het presteren om zelfs hun te lange eigen termijnen in de praktijk nóg verder op te rekken. Onze tip: vraag naar en onderhandel vooraf over de betalingstermijn!

Lever nooit zonder controle van de inkooporder

Een andere praktijk die vaak voor komt is dat ondernemers toch alvast gaan leveren zonder dat de inkooporder is ontvangen. In goed vertrouwen ga je toch aan de slag: ‘je hebt hem echt volgende week’. Helaas zie je dan dat er soms na maanden nog steeds geen inkooporder is.  En zonder inkooporder wordt er geen enkele factuur geaccepteerd. Helaas zijn de administraties van het grootbedrijf ondoordringbare bureaucratieën, waar elke flexibiliteit uit is geslagen. Achteraf iets laten corrigeren is uitermate frustrerend of gewoon onmogelijk. Onze tips: Begin pas met de uitvoering/levering mét inkooporder, die je zelf hebt nagekeken op prijzen en condities conform de offerte. Werkt je klant met inkooporders? Dan geldt de levertijd vanaf datum ontvangst van een correcte inkooporder. Alleen een nummer is dus niet genoeg.

Wanneer een goede deal?

Er is sprake van een goede deal als er aan drie voorwaarden is voldaan:

 1. Er wordt een goede winstmarge gemaakt
 2. De klant betaald snel, zodat je cashflow positief blijft
 3. De klant is kredietwaardig, dus je kredietrisico is beperkt. 

Wil je meer weten over debiteurenbeheer, incasso of creditchecks? Of wil je advies bij lastige beslissingen die invloed hebben op je cashflow? Bekijk ons aanbod voor creditchecks, debiteurenbeheer, incasso en je persoonlijke MKB creditmanager.

Mail of bel 088-0440068 voor advies over uw debiteur of over een oplossing voor al uw klanten.

Toegevoegd door / april 12, 2022
facturen innen

Facturen innen na bedrijfsbeeindiging of overname

Innen na bedrijfsbeëindiging en overname. Ben je dan je geld kwijt?

We denken bij het risico op oninbare facturen meestal aan de kans op faillissementen. Daarmee kunnen bedrijven inderdaad hun jaarwinst -of erger- zien vervliegen. Die zijn momenteel zeldzaam door alle Corona maatregelen om bedrijven te steunen. Minstens zo vaak, wellicht veel vaker, is de reden van afboeking van een vordering dat het bedrijf niet meer bestaat of is overgenomen. Kordaat omgaan met alle situaties rond bedrijfsbeeindigingen en overnames vereist kennis en inzicht. Daarom deze informatie over innen na bedrijfsbeeindiging.

Facturen innen na bedrijfsbeeindiging

Wat zijn de mogelijkheden om je openstaande factuur alsnog betaald te krijgen als een debiteur zijn bedrijf heeft beëindigd of wordt overgenomen? Dat is onder meer afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming. In het geval van een eenmanszaak of VOF is het vrij eenvoudig om de personen achter de onderneming aan te spreken. In geval van bijvoorbeeld een BV is dat lastiger. We leggen het uit in dit artikel. Na het lezen ervan ben je veel beter in staat om de situaties te herkennen waar je in een later stadium (na levering) mee geconfronteerd kunt worden. Een gewaarschuwd man of vrouw telt voor twee. En kan dan beter anticiperen.

Turboliquidatie van B.V. terugdraaien

Stel, je doet zaken met een BV en van de één op andere dag is deze BV uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De zogeheten turboliquidatie komt nogal eens voor en betekent niet direct dat je vordering komt te vervallen. Wel wordt het betaald krijgen van je vordering heel wat lastiger. Je hebt in dat geval drie opties:

 1. Een advocaat de rechtbank laten verzoeken om de afwikkeling van de BV te heropenen. Er wordt een vereffenaar benoemd dit de verdeling van de baten moet afwikkelen. Als blijkt dat er niets is, wordt het faillissement alsnog aangevraagd;
 2. De rechtbank te vragen om het faillissement van de BV uit te spreken. Dit is de meest reële optie als de verwachting is dat de BV geen bezittingen meer heeft;
 1. Als blijkt dat de BV nog wel bezittingen had, kan de curator besluiten om de oud-bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld op grond van onrechtmatige daad. Wel moet de schuldeiser kunnen aantonen dat de BV ten onrechte niet-vereffend is en dat zij daardoor schade heeft geleden.

De hierboven geschetste route duurt lang en is kostbaar. Het is waarschijnlijk alleen de investering waard als er heel wat geld op het spel staat.  

We betalen niet want we zijn gestopt of opgeheven

Het overkomt debiteurenbewakers regelmatig als ze contact opnemen met een debiteur met de vraag wanneer er wordt betaald. Het antwoord: ‘ons bedrijf is opgeheven’ Punt. En dan?

Goed om eerst even na te gaan waar het nu precies over gaat. Deed je zaken met een eenmanszaak of met een BV? Dat is namelijk al een wereld van verschil. Een eenmanszaak is eigenlijk een privé persoon. De vordering blijft op de persoon staan die de overeenkomst met jou is aangegaan en die persoon blijft ook met zijn privé vermogen aansprakelijk. Indien een B.V. is opgeheven heb je als crediteur -met een kleine vordering- meestal het nakijken. De juridische entiteit is opgehouden te bestaan. Met een advocaat een gerechtelijke procedure starten doe je niet als de kans op betaling minimaal is. Probeer contact te zoeken met de vereffenaar van de BV. Bel daarvoor met de Kamer van Koophandel. Wellicht heb je een zekerheid bedongen? Als dat er niet is, dan is het bijna altijd ‘jammer dan’. 

We betalen niet want we zijn verkocht of overgenomen

Je klant betaalt de rekening niet, want hij heeft zijn BV verkocht. En de nieuwe eigenaar zegt dat hij met jou geen overeenkomst heeft en dat je bij de vorige eigenaar moet zijn. Je gaat van het kastje naar de muur en niemand is genegen om enig inzicht te verschaffen. Hoe zit dat?

Een B.V. verkopen kan via een aandelentransactie (het bedrijf blijft onder oude naam en KVK nummer bestaan) of een activa passiva transactie (bedrijf gaat onder oude naam verder met een nieuw KVK nummer). Als iemand de aandelen overneemt, dan wijzigt er verder niets aan de contracten met en verplichtingen aan leveranciers. De B.V. blijft gewoon bestaan en zal de openstaande nota’s dienen te voldoen. Je moet dus bij de nieuwe eigenaar zijn.

Bij een activa passiva transactie is dat niet duidelijk. De koper kan alle balansposten hebben gekocht of slechts een selectie daarvan. Bijvoorbeeld alleen de voorraden en de gebouwen/machines. Zo is de kans op lijken in de kast beduidend kleiner. Indien de post crediteuren niet is mee verkocht, dan moet je dus nog bij de B.V. met het oude KVK inschrijving zijn, de oude eigenaar. In het andere geval bij de B.V. met het nieuwe KVK inschrijving, de nieuwe eigenaar. Je zult dus één van de twee partijen moeten vragen om aan te tonen of de crediteuren zijn mee verkocht of niet.

Wat je ook doet, wéét met wie je zaken doet

We hebben in dit artikel een aantal redenen genoemd die debiteuren kunnen aanvoeren om de factuur niet te hoeven betalen: gestopt/opgeheven en verkocht/overgenomen. Facturen innen na bedrijfsbeeindiging blijkt vaak een bezigheid die men niet volledig overziet.

Dan snap je ook gelijk waarom we zo zitten te hameren op het vooraf heel goed nagaan en vastleggen met welke  juridische entiteit je nu exact zakendoet. Of je dat nu opzoekt op KVK online of middels het opvragen van een kredietrapport. De verschillen tussen eenmanszaken en B.V.’s moeten kraakhelder zijn in de hoofden en blijken uit de administratie en facturen. Bij een B.V. is de kans om met lege handen achter te blijven stukken groter, dus let daarom heel goed op de kredietwaardigheid. Zit er vermogen in die B.V.. Dan nog kan dat vermogen morgen weer verdwenen zijn. Kan en/of moet je dan zekerheden stellen?

Tips om oninbaarheid van facturen te voorkomen:

 • Controleer de naam, juridische vorm (eenmanszaak/BV etc), bevoegdheid van bestuurders om de onderneming te binden via de Kamer van Koophandel of een leverancier van kredietrapporten.
 • Laat een creditcheck uitvoeren. Beoordeel het risico op non-betaling van de juridische entiteit waar de offerte op komt te staan en weeg dat af tegen jouw risk apetite. Hoeveel risico kan en wil je lopen. Daaruit volgt de betalingsconditie die je wilt aanbieden. En of je zekerheden wilt stellen.
 • Zorg dat je begrijpt wat er allemaal met de verschillende soorten bedrijven kan gebeuren en welke gevolgen dat heeft voor de inbaarheid van jouw openstaande facturen.
 • Schakel op tijd hulp in van een incassobureau als je er niet doorheen komt of de gebruikte argumentatie je boven de pet gaat.

Straetus ondernemers willen niet alleen ingeschakeld worden als het kwaad al is geschied, maar willen juist betrokken zijn bij het voortraject. We zijn laagdrempelige snel schakelende vraagbaak voor onze klanten met een service abonnement. Maak er gebruik van!

Mail of bel 088-0440068 voor advies over uw debiteur of over een oplossing voor al uw klanten.

Incasso Badhoevedorp

Toegevoegd door / augustus 5, 2021
Ondernemen met debiteurenbeheer | Debiteurenbeheer Amsterdam

Factoring, een uitkomst of veel te duur?

Factoring, een uitkomst of veel te duur?

Factoring, het lijkt alsof geen enkele ondernemer er nog omheen kan. De factoringbedrijfjes zijn de laatste 10 jaar als paddenstoelen uit de grond geschoten. Je kunt geen krant of blad meer open trekken zonder paginagrote factoring advertenties. Het lijkt wel een herhaling van het kopen van aandelen met geleend geld. De oude van dagen onder ons herinneren zich wellicht nog de Legio Lease folders die overal opdoken. Je werd een aantal jaren voor gek versleten als je geen aandelen kocht met geleend geld. De AFM wil kleine ondernemers waarschuwen.

Wat is factoring?

De meerderheid van de ondernemers heeft nog steeds geen idee wat factoring eigenlijk is. Factoring is, in zijn meest uitgebreide vorm, werkkapitaalfinanciering, debiteurenbeheer en kredietverzekering ineen. Je stuurt een kopie factuur naar de factoraar, die bij acceptatie meestal 90% van het factuurbedrag binnen een afgesproken aantal dagen betaald. De factoraar incasseert het factuurbedrag van jouw klant en rekent vervolgens met jou af. Hoeveel procent van het factuurbedrag dat jou kost hangt af van de afspraken en de werkelijke betalingstermijn die je klant heeft aangehouden.

Hierbij moet wel vermeld worden dat het onderdeel debiteurenbeheer soms een optie is. Je kunt het debiteurenbeheer dan zelf blijven doen en, net als bij een kredietverzekering, de vordering na een x aantal dagen overdragen aan de incasso afdeling van de factoraar.

Het percentage dat door de factoringmaatschappij wordt ingehouden wordt het factorloon genoemd.

De voordelen van factoring

Het mooie van factoring is dat je zeker weet wanneer je (het grootste deel) van je omzet ziet vertaald in banksaldo. Dat is goed voor de cashflow. Je hoeft zelf ook niet meer achter trage betalers aan. Dat doet het factoringbedrijf voor je. Wordt er niet betaald, dan draaien zij immers voor de schade op. Een hele geruststelling. De besparingen die je met factoring realiseert zijn minder afschrijvingen wegens oninbaarheid en de kosten van het debiteurenbeheer die je uitspaart.

Zitten er ook nadelen aan factoring?

Alles kost geld. Je moet het hele contract supergoed uitpluizen om te kunnen berekenen in welke scenario’s je wat kwijt bent aan factoring en wat je ervoor krijgt. Ik legde een MKB ondernemer uit wat factoring was, en hoeveel dat gemiddeld kost. 3 a 4 procent van de omzet. ‘Ik heb een offerte voor 1,5 procent’, kaatste deze gelijk terug. ‘Heb je het hele contract goed nagekeken, vroeg ik. Want je betaald soms ook opstartkosten, abonnementsgeld per maand of per jaar, een bedrag per klant per jaar, een bedrag per factuur/transactie en soms is de dekking bij schade beperkt. Zet al die kosten maar eens onder elkaar en zet het af tegen de omzet die je effectief laat factoren’. Vraag ook even na of het kredietrisico door de factoringmaatschappij wordt gedragen (non recourse factoring) of deels/volledig bij de klant (recourse factoring). Dat maakt heel wat uit.

Ik kom ook (exporterende) ondernemers tegen met een verhaal in de trant van ‘ik heb nee moeten zeggen tegen een heleboel orders omdat die partijen niet door de ballotage kwamen. Je vraagt je toch steeds af hoeveel omzet je dat nou heeft gekost’.

Factoring is veel te duur

Factoring is, afgezet tegen andere financieringsvormen, gewoon duur. Stel je normale betalingstermijn op facturen is 30 dagen en je kiest voor een factoringvorm die binnen 24 uur uitbetaald tegen 3% factor fee. Laten we er even vanuit gaan dat er geen andere kosten worden berekend. 3% voor 30 dagen is gelijk aan 36% op jaarbasis (3% x 12 maanden). Dat is veel hoger dan het gangbare tarief van 8% voor een zakelijk MKB krediet. De eerlijkheid gebied te zeggen dat van de 3% ook de kredietverzekering wordt betaald en indien van toepassing het debiteurenbeheer wordt uitgevoerd.

Ik kom met enige regelmaat ondernemers tegen die factoring hebben uitgeprobeerd. De reakties komen dan toch neer op ‘Ik heb het een jaar gedaan, maar ik vond het gewoon veel te duur’.

Een rekenvoorbeeld:

De gehele omzet van een bedrijf van 1 miljoen euro en de BTW van 21% wordt via factoring gefinancierd, Het bedrijf heeft een resultaat van 80.000 euro voordat de factoringkosten zijn verwerkt. Het factorloon is 3% van 1.121.000, te weten 36.300 euro (45% van het resultaat). Het uiteindelijke resultaat is dan nog maar 43.700 euro. Bijna de helft van je winst zit dan in de zak van de factoraar.

De AFM waarschuwt de kleine ondernemer

De AFM zocht in april 2021 de publiciteit op met de stelling dat ‘niet bancair krediet vaak duur is, spuugduur.’ De AFM wil kleine bedrijven tot maximaal 10 werknemers en ZZP-ers waarschuwen tegen torenhoge rentes en verborgen kosten. De factoringmarkt is niet gereguleerd, dus iedereen mag zich adviseur noemen. De adviseur ontvangt provisie, dus een voor de klant passend advies is op geen enkele wijze geborgd. Ik kan dat wel beamen. Er zijn tientallen soorten kosten, tarieven en voorwaarden die al dan niet gehanteerd worden. Vergelijken is lastig en ja, factoring is een relatief dure vorm van financiering.

Nog een paar weetjes over factoring

Er zijn grofweg drie vormen van factoring. Traditioneel, waarbij de gehele omzet van een bedrijf via het factoring bedrijf wordt voorgefinancierd, American factoring, waarbij de klant kiest welke facturen worden verkocht aan de factormaatschappij, flexibel en laagdrempelig. Daarnaast is er factuur financiering, waarbij alleen voorfinanciering wordt geboden zonder debiteurenbeheer, incasso en kredietverzekering.

Factoringmaatschappijen zijn geen gekke Henkie. Hun marge is klein en hun risico is groot bij oplichting en wanbetaling. Je eigen bedrijf moet eerst door de ballotage. Heb je een jonge BV zonder noemenswaardig vermogen en heb je als ondernemer geen mooi track record, dan is de kans dat er zaken wordt gedaan niet groot. Daarna gaan je klanten door de ballotage. Als een kredietverzekeraar daar geen limiet op afgeeft, dan worden die ook niet geaccepteerd. Soms wordt er pas zaken gedaan vanaf een omzet van een paar ton per jaar. Anders ben je gewoon niet interessant genoeg. De meesten beperken zich tot het factoren van debiteuren in Nederland. Enkele nemen ook de direct omliggende landen mee. Het is dus geen oplossing als je wereldwijd veel zaken doet. Een aantal factoringmaatschappijen bellen voor iedere ingediende factuur eerst met je klant om te vragen of de dienst is geleverd en de factuur akkoord is. Zit er ergens een klink in de kabel, dan gaat de uitbetaling niet plaatsvinden.

Factoring en je klant

Ondernemers die factoring overwegen hebben vaak angst dat hun klant daar niet blij mee gaat zijn. Factoring begint zo ingeburgerd te raken dat de meeste crediteurenadministraties niet gek meer opkijken van een telefoontje of mailtje van factoringmaatschappijen. Er is echter wel een belangrijk verschil. Voorheen had je zelf de klanten aan de lijn die uitstel van betaling wilden. Nu heb je het risico overgedragen aan een andere partij zonder band met jouw klant. Die zal je klant waarschijnlijk wat harder aanpakken dan die gewend is. De zeggenschap en controle daarover geef je wel uit handen. We kunnen natuurlijk allemaal doen alsof alle betalingsproblemen met factoring gelijk de wereld uit zijn, maar erg realistisch is dat niet. Spreek je een factorfee af van 2% voor een theoretische betalingstermijn van 30 dagen en maakt je klant daar feitelijk 60 dagen van, dan is de fee 4% geworden. En tel maar even door.  Het mes snijdt aan alle kanten.

Alles overwegende, wanneer zou je nou wel voor factoring willen kiezen?

Kies je voor zekerheid en gemak en lig je niet wakker van de kosten, dan kan factoring een prima (tijdelijke) oplossing zijn. Ben je zuinig en/of heb je maar een beperkte marge op je product of dienst, dan ligt factoring niet voor de hand.

ZZP-er loopt soms een heel hoog kredietrisico

Ik vind het nog belangrijker om naar je persoonlijke situatie te kijken. Voor een ZZP-er die voor een langere periode full time aan de slag gaat voor één opdrachtgever, met daartussen weer een bemiddelingsbureau, kan factoring een uitkomst zijn. Als je voor je volledige inkomsten een periode van één partij afhankelijk bent, zonder recht op sociale zekerheid, wil die zichzelf wellicht beschermen tegen wanbetaling of faillissement. En eerder kunnen beschikken over zijn geld. Ik heb het te vaak gezien. Ze werken door in goed vertrouwen en op basis van valse beloftes. Daarna gaan ze zo voor tienduizenden euro’s de boot in door één failliete eindklant of bemiddelaar. Zonder buffer kan dat uitlopen op een financiële ramp. Denk bijvoorbeeld even terug aan Imtech. Ik ken ZZP-ers die daar de laatste maanden voor nop hebben gewerkt.

Tip: laat je traag betalende klant zelf betalen voor factoring

‘Beste klant, wilt u later betalen? Natuurlijk kan dat.’ Wanneer factoring wél werkt is als je de kosten van factoring kunt doorbelasten aan je klant. Verhoog de verkoopprijs met 3 a 4% als de klant op 30 of 60 dagen wil betalen. Als je dat kan fiksen is factoring uiteraard een hele mooie oplossing. De vraag is natuurlijk of dat lukt.

Wat is het alternatief voor factoring?

Als ondernemer moet je twee zaken goed regelen. Bij de voordeur letten op de kredietwaardigheid van klanten en daar de betalingsvoorwaarden op aanpassen. Doe een creditcheck, laat bij twijfel vooruitbetalen of vraag om een garantie. De holding of de ondernemer zelf stelt zich persoonlijk garant voor de betaling door zijn lege BV met nauwelijks activa of negatief eigen vermogen. Dan moet je natuurlijk wel weten of de holding of de ondernemer privé wél kredietwaardig zijn. Je kunt ook een kredietverzekering overwegen.

Het tweede is de achterkant, het debiteurenbeheer. Dat moet goed geregeld zijn met technologie, mensen en procedures. Debiteurenbeheer is en blijft mensenwerk. Je klant wil door een mens te woord worden gestaan. Die mens moet ter zake kundig zijn en bovenal goed kunnen communiceren. Organiseer je dat niet in huis, besteed het dan uit.

Vindt je het lastig om een afweging te maken tussen factoring of alternatieven? Of wil je advies over de keuze van de factoringmaatschappij? We helpen je graag.

Mail of bel 088-0440068 voor advies over uw debiteur of over een oplossing voor al uw klanten.

Incasso Badhoevedorp

Toegevoegd door / juni 21, 2021
Schuldeiser en schuldenaar in balans

De positie van schuldeiser en schuldenaar uit balans?

De positie van schuldeiser en schuldenaar uit balans?

Als ondernemer heb je steeds vaker het nakijken.

Vorige week werd een webinar georganiseerd met de titel ‘Herstel de balans tussen schuldeiser en schuldenaar’. Een aantal partijen uit de incasso hoek namen daar aan deel. Verenigingen van de deurwaarders, incassobureaus, creditmanagement bedrijven en de vereniging voor creditmanagement.

Waar loop je als schuldeiser tegenaan?

De positie van schuldeisers -dat zijn meestal ook gewone hard werkende ondernemers- wordt steeds slechter. We zijn in Nederland goed bezig met schuldhulpverlening aan zowel consumenten als aan kleine ondernemers. De vrijwillige schuldsanering, de wettelijke, surseance van betaling of schuldsaneringen op initiatief van ondernemers die door dienstverleners worden georganiseerd. De ándere kant is waar de rekening naar toe gaat. Het bedrijfsleven. Als schuldeiser wordt het steeds onzekerder of je ooit betaald gaat krijgen voor je diensten. Een vrijwillige of gedwongen kwijtschelding is voor de schuldenaar een opluchting, maar een strop voor de schuldeiser.

Het toppunt zien we bij de Belastingdienst

Staatssecretaris Van Huffelen roept private schuldeisers van de gedupeerden van de toeslagenaffaire op om ook hun vorderingen kwijt te schelden. Als woningcorporatie, bank of verzekeraar lig je daar mogelijk niet wakker van. Voor MKB bedrijven en de ZZP ondernemer zou dat het duwtje naar hun eigen financiële afgrond kunnen zijn. Kredietbanken en rechtbanken hebben de arme schuldenaar voor ogen die geholpen moet worden. Aan de andere kant duwen zij helaas andere bedrijven en particulieren (die bijvoorbeeld geld hebben uitgeleend) ook de armoede in. Meestal mag de schuldeiser genoegen nemen met een paar procent van de vordering en de rest afschrijven. Mag het MKB de opgelopen schade door deze misère dan ook declareren bij de Belastingdienst?

Kredietwaardigheid bewaken is key

Wat moet je als ondernemer, midden in de corona crisis, nu doen om je te wapenen tegen wanbetaling? Het antwoord is: zorg dat je debiteurenbeheer altijd op orde is. Nóg meer opletten met verkopen op krediet. Dus alleen krediet geven aan klanten die dat krediet ook waardig zijn. Creditchecks doen, zekerheden stellen, nog meer vooruit laten betalen, risico’s spreiden, enzovoorts. Je klant kan ten prooi vallen aan live events (ziekte, werkeloosheid, echtscheiding), een economische crisis of er geen goede betalingsmoraal op na blijken te houden. Schuldeisers zien dat terug in faillissementen, surseances, bedrijfsbeëindigingen/liquidaties, vrijwillige en wettelijke schuldsaneringen enzovoorts.

Deze brieven kunnen ondernemers veel vaker gaan verwachten de komende maanden en jaren: ‘mijn client is een kale kip. Neem genoegen met 10% of hij gaat failliet. En dan krijgt u helemaal niets.’

We boeken in Nederland gemiddeld 1,5 tot 2% van de omzet af. Op jaarbasis 12 miljard euro per jaar. Gedurende de Corona crisis is het aantal faillissementen nog laag gebleven. Er is wel een enorme piek in het aantal bedrijven dat zichzelf opheft c.q. liquideert. Dat heeft vaak dezelfde gevolgen als een faillissement, namelijk dat je het grootste deel van de vordering niet zult ontvangen. De grote hoos aan faillissementen wordt nu in het derde kwartaal van 2021 verwacht. Het merendeel van de bevolking is dan ingeënt tegen Corona en de overheid zal dan de ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven gaan afbouwen. Krediet blijft de smeerolie van de economie, maar als individuele ondernemer moet je er zelf voor zorgen dat het je niet je kop kan kosten.  

Mail of bel 088-0440068 voor advies over uw debiteur of over een oplossing voor al uw klanten.

Incasso Badhoevedorp

Toegevoegd door / maart 15, 2021
Klantacceptatie

Webinar klantacceptatie

Webinar “Van klantacceptatie tot incasseren”

Op maandag 1 maart van 15.00 tot 16:00 organiseert Straetus het webinar “van klantacceptatie tot incasseren!“.
Tijdens dit webinar zullen verschillende specialisten hun kennis delen over de verschillende fases waar je mee te maken krijgt, zoals is deze nieuwe klant wel kredietwaardig of hoe krijg ik mijn facturen zo snel mogelijk betaald. Je ontvangt dus veel praktische tips om (sneller) je geld te ontvangen.

Klantacceptatie

André de Bruin van Straetus Amsterdam Amstelland neemt de onderdelen klantacceptatie en debiteurenbeheer voor zijn rekening. Hij put uit 30 jaar praktijkervaring en heeft brede financiele kennis. Hoe bepaal je of je relatie betrouwbaar is en hoe beperk je het risico op non-betaling. Hij geeft graag tips om problemen zoveel mogelijk voor te zijn, zodat jouw bedrijf hoog gaat scoren op continuiteit.

Minnelijke incasso

Roy Bakker van Straetus Utrecht legt het minnelijke incassotraject uit en laat zien hoe je daarmee voorkomt dat je het gerechtelijke traject in moet gaan. Hij legt ook uit hoe je de afweging maakt om een incassobureau in te schakelen.

Gerechtelijke incasso

Mark Verbruggen van Straetus Kampen legt uit hoe de gerechtelijke procedure in zijn werk gaat. Welke afwegingen maak je om te beslissen of je uberhaupt gerechtelijk wilt gaan. En hij geeft tips om te zorgen dat het vonnis in jouw voordeel wordt beslist. 

Altijd winnen

Aan het einde is er ruimte om vragen te stellen die we gelijk behandelen of later beantwoorden. En een kwis over de behandelde onderwerpen. Is het jou gelukt om een uur haarscherp te blijven? Wellicht win je de hoofdprijs. Sowiezo gaan alle tips jou een hoop geld besparen. Altijd winst.

Aanmelden voor het webinar 

Aanmelden voor het webinar kan op de website van Straetus.

André de Bruin is Certified Credit Manager en Qualified Controller en eigenaar van de vestiging Amsterdam Amstelland bij Straetus debiteurenbeheer en incasso. www.debiteurenbeheer.amsterdam

Bestel direct een creditcheck mét advies.

Of bel 088-0440068.

Incasso Badhoevedorp

Toegevoegd door / januari 21, 2021
Kredietrapport met advies | Debiteurenbeheer Amsterdam

Kredietrapport mét advies

KREDIETADVIES VOORAF IN PLAATS VAN INCASSOTRAJECT ACHTERAF

Je herkent het vast: je maakt kans op een grote klus voor een onbekende klant. Dit wordt de ommekeer voor jouw onderneming. Toch moet je  – juist dan – alvast naar het eind van de opdracht kijken. Zul je betaald worden? Kan de klant wel betalen? Een kredietrapport mét advies kan veel leed voorkomen: een nieuwe klant verwelkomen en het risico op non-betaling beperken. Dat is voor ieder bedrijf weer anders. En mijn vakgebied kent veel valkuilen.

Even pas op de plaats

Het woord ondernemerschap heeft het al in zich: daadkracht, doen, aan de slag. Die positieve inslag staat het denken over risico’s soms in de weg. En toch, een opdracht is pas afgerond als de factuur is betaald. Veel ondernemers, vooral zzp’ers en kleinere productiebedrijven in het MKB, slaan dit ongemakkelijke onderwerp over en brengen direct een offerte uit. Als ze al een creditcheck aanvragen bij een van de kredietbureaus, kennen ze niet de weg in de brij van informatie of de betekenis van ‘gemiddeld risico’.

Blijft jouw klant in leven, dan blijf jij in leven

Als persoonlijk creditmanager en debiteurenbeheerder weet ik uiteraard hoe ik betalingsproblemen kan oplossen, maar ik haal mijn plezier vooral ook uit het voorkómen van incassotrajecten. En dat begint al met de betalingscondities in de eerste samenwerkingsovereenkomst. Dat is het moment om het over financiële risico’s, zekerheden en betalingstermijnen te hebben. En de vraag te stellen wat jij je kunt permitteren. Daarom graaf ik graag wat dieper in de betrouwbaarheid en kredietwaardigheid van jouw potentiële opdrachtgever. En beoordeel ik, als je dat wil, ook de overeenkomst die jij wil hanteren.

Een persoonlijk kredietrapport met advies

Schoenmaker blijf bij je leest. Niet iedere ondernemer is naast CFO, debiteurenbewaker en controller ook nog eens financieel analist en jurist. Mijn collega’s en ik zijn dat wel. En hoe beter we jou en je bedrijf kennen, hoe sneller de conclusies en hoe doeltreffender onze adviezen. En onze bevindingen overleggen we natuurlijk in een persoonlijk (telefoon)gesprek. Snel, zakelijk en to-the-point leiden we je naar de optimale aanpak voor jouw situatie. Een kredietrapport met persoonlijk advies dus. Zodat een eerste opdracht kan uitgroeien tot een vertrouwde, succesvolle klantrelatie.

André de Bruin is Certified Credit Manager en Qualified Controller en eigenaar van de vestiging Amsterdam Amstelland bij Straetus debiteurenbeheer en incasso. www.debiteurenbeheer.amsterdam

Bestel direct een creditcheck mét advies.

Of bel 088-0440068.

Incasso Badhoevedorp
Toegevoegd door / december 29, 2020
Goed creditmanagement | Debiteurenbeheer Amsterdam

Hoe kan je problemen over het betalen van de rekening voorkomen?

Hoe kan goed creditmanagement betalingsproblemen  voorkomen?

Dat was de titel van de presentatie van André de Bruin van Straetus bij een netwerkbijeenkomst over goed creditmanagement voor ondernemers in Amsterdam Oost. Een verrassende reeks tips voor een probleem waar iedere ondernemer vroeg of laat mee te maken krijgt. Lees het verslag op Oost-online.nl.

Ook vragen over wat goed creditmanagement voor uw bedrijf kan doen? Neem dan contact op met ons.

Creditmanagement: geld verdienen met preventie

Slim ondernemen betekent voldoende aandacht hebben voor het voorkomen van onnodige discussie over de rekening. De zaken zó regelen dat de kans op non-betaling klein is. Het levert meer winst op en draagt bij aan de continuïteit van je bedrijf. Het klinkt heel simpel, maar zo gemakkelijk is dat meestal niet.

Ik zie bij incassozaken hoe ondernemers hun kans op betaling aanzienlijk hadden kunnen vergroten. ‘Had de opdracht wat beter omschreven in je offerte, had algemene voorwaarden laten opstellen, had aanvullende eisen gesteld toen je akkoord ging met uitstel van betaling, had nou niet zo lang gewacht met het zoeken van hulp etc.’ Dat soort gedachten spelen door mijn hoofd als ik dossiers probeer op te lossen. En dat geef ik ook mee aan mijn opdrachtgevers. Makkelijk praten achteraf. Maar je kunt toch echt een hoop problemen op relatief simpele wijze voorkomen. Of in ieder geval overbodige discussies vermijden en er op tijd bij zijn.

Ondernemers kunnen door wanbetalers zelf in de financiële problemen komen of raken op zijn minst flink teleurgesteld als hun vertrouwen is misbruikt. Of ze worden het slachtoffer van omstandigheden die hun klant al dan niet had (kunnen) voorzien. Afboekingen, lange onderhandelingen en gerechtelijke procedures zijn het gevolg. En dat kost geld, tijd en negatieve energie. In de preventieve sfeer kan veel worden gedaan om deze situaties te vermijden of in ieder geval de schade beperkt te houden. Ondernemers laten zich soms lastig overtuigen van het nut daarvan. Dat overkomt mij niet, ik ken mijn klanten, ik heb nog nooit problemen gehad en ik wil die klant niet kwijt raken. Ondernemen is béwust risico’s nemen. Ik zeg wel eens ‘wie zijn belangen het minst heeft veiliggesteld, betaalt de rekening’. En met dat veilig stellen bedoel ik dan een heel pallet aan zaken. Bepalen óf je een klant wel op rekening wilt leveren bijvoorbeeld. Maar ook een kraakheldere omschrijving c.q. afbakening van de dienst die je gaat leveren, algemene voorwaarden, correcte en tijdige facturatie, structurele opvolging van openstaande posten etc.

In Nederland hebben we circa 400 Certified Credit Managers, die meestal in dienst zijn van het grootbedrijf, banken en verzekeraars. Ik wil graag mijn kennis en ervaring beschikbaar te stellen aan het MKB. Enerzijds door adviesrelaties op te bouwen met mijn cliënten. Anderzijds door het geven van trainingen en workshops voor ondernemers en hun medewerkers.

De service-abonnementen van Straetus omvatten ook een aantal kredietrapporten. Het kleinste abonnement 5 en een tree hoger zijn dat er al 25. Dat maakt de drempel om een credit check te doen lager. Daarbij komt dat er altijd even gebeld kan worden als de klant advies wil hoe het rapport te interpreteren en in een bepaald geval toe te passen.

Tijdens de workshop ‘Op krediet of niet’ worden kredietrapporten van klanten van de deelnemers besproken. Wanneer is het zinvol om een kredietrapport te gebruiken en wanneer niet. Waar let ik op als ik de kredietwaardigheid moet beoordelen. Wat laat ik zwaar wegen en wat niet. Wanneer zoek ik verder naar informatie of vraag ik de klant om dat aan te leveren. Welke (aanvullende) voorwaarden of zekerheden ga ik vragen aan de klant. Én hoe verkoop ik dat.

KVK Bedrijfsinformatie controleren op je smartphone

De Kamer van Koophandel heeft in 2017 een nieuwe app gelanceerd, waarin je op je telefoon of tablet uittreksels van bedrijven kunt raadplegen. En de eerste 30 krijg je kado, in plaats van het gebruikelijke tarief van 2,80 per stuk. Zo weet je bijvoorbeeld direct van een prospect of klant wie er bevoegd is om een verplichting aan te gaan. En je hoeft geen orders meer te accepteren van bedrijven die op papier al lang niet meer bestaan. Controleer de bedrijfsinformatie van je klant of prospect voordat je de deal sluit.

Kamer van Koophandel raadplegen en kredietrapport opvragen zijn beiden noodzaak.

Veel bedrijven gebruiken tegenwoordig kredietrapporten om te bepalen of zij een klant of order op krediet gaan leveren. Gelukkig wordt dit steeds meer gemeengoed. Krediet moet verdiend worden en er zal moeten worden vastgesteld of de klant kredietwaardig is. Nu zijn kredietrapporten vaak niet bedoeld om vast te kunnen stellen of de persoon van de klant die de offerte of overeenkomst tekent ook tekenbevoegd is. Bij diverse leveranciers van kredietinformatie wordt volledige informatie over alle bestuurders/vennoten en eventuele beperkingen in hun tekenbevoegdheid alleen tegen extra betaling geleverd of beschikken zij daar helemaal niet over. Dat is raar en betekent eigenlijk dat je én de Kamer van Koophandel moet raadplegen i.v.m. de tekenbevoegdheid én een kredietrapport moet opvragen om de kredietwaardigheid in te kunnen schatten.

Ik vind dat iedere ondernemer en salesmanager vóór het closen van de deal gecontroleerd moet hebben of de (zakelijke) klant is ingeschreven in de Kamer van Koophandel, of het adres en de tenaamstelling klopt en wie tekenbevoegd is bij het bedrijf. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat de vennoten van een v.o.f. allen een beperkte tekenbevoegdheid hebben van bijvoorbeeld 1.000 euro. Overstijgt de waarde van jouw offerte dat bedrag, dan zullen alle vennoten moeten tekenen.

Een paar slechte voorbeelden c.q. foute tips uit de incassopraktijk:

 • Ben jij op papier de eigenaar, laat dan iemand die niet de eigenaar is de bestellingen doen en offertes ondertekenen. Wil je onverhoopt af van de overeenkomst, dan kun je het altijd proberen: mijn medewerker, broer of de stagiaire is niet bevoegd, dus ik ga niet betalen. Altijd handig om zo’n escape in te bouwen;
 • Laat een beperking in je tekenbevoegdheid registreren bij de Kamer van Koophandel. 500 Euro is een mooi bedrag. Ontvang je facturen boven de 500 euro? Ik ben niet bevoegd, dus ik hoef niet te betalen;
 • Bestel nog eens wat op naam van een B.V. die je al jaren geleden hebt laten liquideren. Die B.V. is opgeheven, zeg je dan als er om betaling wordt gevraagd;
 • Niemand hoeft te weten dat je tonnen schuld hebt en dat de deurwaarders de deur bij je plat lopen. Verzin een bedrijfsnaam en bestel eens wat. Wellicht kan je dat dan weer verkopen op Marktplaats.

Uiteraard betekent het bovenstaande niet automatisch dat de leverancier kan fluiten naar zijn geld. Het zijn echter wel situaties en discussies die je beter kunt vermijden.

Daarom hebben wij de app van de Kamer van Koophandel met gejuich ontvangen. De meest vitale bedrijfsinformatie rechtstreeks van de bron altijd binnen handbereik. Kijk onderweg naar je klant nog even hoe deze staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en wie er een rechtsgeldige overeenkomst af mag sluiten.

Wil je meer weten over het inschatten van kredietrisico’s en het bepalen van betalings- en leveringscondities, volg dan de workshop ‘Op krediet of niet’.

Open chat
Chat direct !
Hallo,
Hoe kan ik u helpen?