Acceptable loss

Kredietrisico beheersen op een simpele manier

Simpel kredietrisico beheersen

Iedere ondernemer die zijn klanten (deels) ná levering laat betalen loopt kredietrisico. De kunst is natuurlijk om je omzet altijd betaald te krijgen. Dit artikel laat zien hoe je op een simpele manier het kredietrisico kunt beheersen. Of in ieder geval hoe je het risico beperkt tot een voor jouw bedrijf acceptabel verlies.

Als ondernemer wil je graag je klanten vertrouwen. Als een klant de eerste orders keurig betaald, dan vertrouw je erop dat de steeds hoger wordende orderbedragen óók worden betaald. ‘Ja het komt echt, maar we zitten even krap. We hebben nu even extra handel nodig. We zijn bezig met extra financiering. Onze klanten betalen ook traag. Top dat je met ons de ruimte geeft. Fijne samenwerking hebben we toch…’. Het openstaande bedrag loopt uit de hand. Je denkt: laat ik maar doorleveren, want als ik nu stop en ze gaan naar een ander, dan hebben ze helemaal geen reden meer om te betalen.

De achterstand loopt ongemerkt op

Wij maken het hier mee dat ondernemers dossiers aanleveren voor 180.000 euro achterstand. Hun klant is al lang weer geswitched naar een volgende leverancier/slachtoffer en speelt daar wellicht hetzelfde spelletje. Wel vanuit een nieuwe B.V. natuurlijk. Zit je -voormalige- klant in het buitenland, dan denkt deze waarschijnlijk: ‘pak me dan, als je kan’.

Natuurlijk hoop je dat jouw klanten nooit zoiets doen. Het kan echter iedereen overkomen die daar geen maatregelen voor heeft getroffen en/of zich daar niet aan houdt. Hoe kan je op een hele simpele manier zorgen dat zoiets je niet kan gebeuren? Dat de vordering op één debiteur oploopt tot een bedrag waardoor je zelf in de problemen komt of dat het je jaarwinst omtovert in een stevig verlies.

Wat is jouw acceptabele verlies?

Stel dat 1 klant per jaar jou zo’n geintje flikt, failliet gaat of zichzelf opheft, waardoor jij kunt fluiten naar je centen. Wat is voor jouw bedrijf dan een acceptabel verlies. Is dat 10.000 Euro? Dan is dat jouw kredietlimiet voor elke klant. Bij iedere order check je wat er nog open staat. Is het openstaande bedrag + het nieuwe orderbedrag inclusief BTW hoger dan 10.000 euro? Dan geef je aan dat het meerdere eerst moet worden betaald. Of de vervaldatums van de facturen nu verstreken zijn of niet. Als de order zelf al boven de 10.000 euro is, dan moet er sowieso een bedrag vooruit worden betaald. Moet van mijn creditmanager, zeg je er maar bij. Het gaat er daarna natuurlijk om of jij je rug recht kunt houden tegenover de klant. Die zal wellicht proberen om meer krediet te eisen (anders ga ik weg) of begint een charme offensief.

Op deze manier beperk je op een eenvoudige manier het kredietrisico tot een voor jouw bedrijf te behappen bedrag. Als je extra safe wilt zitten kan je ook rekening houden met 2 of meer klanten per jaar die niet betalen. Dan zou de kredietlimiet bijvoorbeeld 5.000 euro per klant worden.

Kredietrisico beheersen kan op meer manieren

Natuurlijk is er veel meer mogelijk. Je kunt een kredietrapport opvragen van iedere nieuwe klant en  per klant de kredietlimiet vaststellen. Je kunt een abonnement nemen en doorlopend mutaties op kredietlimieten gemeld krijgen. Je kunt een kredietverzekering afsluiten. Of je facturen via factoring gelijk uit laten betalen. Dat kost allemaal geld en heeft flink wat haken en ogen. Hou je van simpel, dan kan zo’n systematiek als hierboven het kredietrisico al flink beperken. Wel met de disclaimer dat geen enkel bedrijf hetzelfde is en je dus goed moet kijken wat voor jouw bedrijf een afdoende oplossing is.

Wil je meer weten over het beheersbaar houden van kredietrisico’s, debiteurenbeheer of (internationale) incasso, dan helpen we je graag verder.

Vrijblijvend advies over kredietrisico

Mail of bel 088-0440068 voor advies over uw debiteur of over een oplossing voor al uw klanten.

Kredietrisico
Toegevoegd door / april 11, 2023
brexit gevolgen creditmanagement

Is jouw debiteurenbeheer klaar voor de Brexit?

De Brexit beheerst al tijden het nieuws en is nog steeds erg actueel. De Belastingdienst stuurde in oktober opnieuw een brief naar alle ondernemers, waarin werd gewezen op douaneformaliteiten met niet-EU landen en de Brexit Impact Scan. Dat belooft wat. Nederland, België en Ierland staan te boek als de EU-landen die het meest te lijden gaan krijgen onder de Brexit. Vooral de sectoren chemie, agri-food, machinebouw, elektronica en automotive kunnen uitzien naar harde tikken. Bij een harde Brexit is de verwachting dat het land in een recessie zal belanden. Minder handel, diensten en investeringen. Het wordt risicovoller om zaken te doen. Of het nu een harde of een zachte Brexit gaat worden, in beide gevallen krijgt Nederland het zwaar te verduren. Een zachte Brexit geeft wel minder chaos en laat onze eigen economie iets minder hard krimpen dan bij een harde.

De schadelast van kredietverzekeraars is al verdubbeld

Hoe zit dat eigenlijk met het Brexit proof maken van je debiteurenbeheer en kredietrisico management? Je kunt natuurlijk een kaarsje aansteken en hopen dat de Britten alsnog verkiezen om bij de EU te blijven. De kans op een harde of zachte Brexit is meer dan 80%, dus lijkt het aan te raden om te gaan anticiperen op vertraging of het uitblijven van betalingen als gevolg van de Brexit.

Kredietverzekeraars melden ten aanzien van het V.K. al een verdubbeling van het aantal claims en het uitgekeerde schadebedrag. Kredietverzekeraars verwachten een golf aan faillissementen door de Brexit. Die zijn natuurlijk ook niet gek en nemen hun maatregelen om de schadelast te beperken. Aan een kredietverzekering heb je niet veel meer als de kredietlimieten van bedrijven (in bepaalde sectoren) uit het V.K. vallen als een baksteen. Ga je dan onverzekerd zaken doen of stel je omzetverwachtingen bij?

Hou rekening met het domino effect

Ook al zou je niet rechtstreeks zaken doen met bedrijven uit het VK, door het domino effect kan Brexit jouw bedrijf ook raken. Het domino effect is simpel gezegd dat als jouw klant zijn centen niet krijgt van zijn klanten, hij jou ook niet meer kan betalen. Zo worden bedrijven zomaar meegesleept in de financiële ellende van een ander. Het enige wat je ze kan verwijten is dat kredietrisico’s niet zijn onderkend en/of dat daar onvoldoende op is geanticipeerd.  Welke van jouw klanten en leveranciers zijn afhankelijk van Engelse toeleveranciers en klanten?

Wat gebeurd er als een groot deel van de vloot van een Nederlands transportbedrijf die namens de Nederlandse agri-foodsector in het VK bezorgen lange tijd hinder ondervind aan de grens? De omzet van het transportbedrijf en hun klanten zakt in, klanten betalen de facturen niet en de betalingen aan leveranciers komen daardoor ook in de verdrukking. Dat kán zomaar eindigen met een faillissement.

Denk bijvoorbeeld ook aan bedrijven met projecten in het V.K. die ernstige vertraging oplopen. Engelse toeristen die door de recessie besluiten thuis te blijven. Zo kan je zomaar geconfronteerd worden met de gevolgen van de Brexit.

Hoe anticipeer je op de Brexit

Een goed bezette debiteurenafdeling met adequate werkprocessen en systemen is een open deur, maar is altijd en dus ook bij iets ingrijpends als de Brexit extra van belang. Breng niet alleen klanten en leveranciers in kaart die zijn gevestigd in het V.K., maar kijk ook naar alle grotere klanten en leveranciers elders. Zitten daar bedrijven tussen met grote klanten, leveranciers of andere belangen in het VK? Als je dat zelf niet weet of kunt vinden, vraag het dan op de man af. Hebben jullie klanten of leveranciers in het VK en hoe anticiperen jullie dan op de gevolgen van de Brexit? Pas de kredietlimiet maar aan als je daar geen goed gevoel bij krijgt. Monitor de externe kredietlimieten en het betalingsgedrag nog intensiever dan gebruikelijk. Moeten we wellicht minder gaan leveren en naar alternatieve afzetmogelijkheden zoeken? Debiteurenbeheer zal extra intensief moeten plaatsvinden. Vraag door als je hoort ‘we hebben het even niet’ en schakel nog sneller incassobureaus in. Dat kan het verschil maken tussen alsnog betaald krijgen of je vordering kunnen indienen bij een curator.

Voor het samenstellen van dit artikel is gebruik gemaakt van publicaties van ABN AMRO, de Belastingdienst, Euler Hermes en Atradius. Niet bekend met het managen van kredietrisico’s en debiteurenbeheer of wil je daar meer handvatten voor hebben? Volg dan één van onze workshops als ‘Op krediet of niet’ en ‘Resultaatgericht debiteurenbeheer’

De informatie van de Belastingdienst over de Brexit is te vinden op deze pagina.

debiteurenbeheer

Belgen hebben veel betere systematiek voor griffierechten

Belgen hebben een veel betere systematiek rond griffierechten

De Belgische griffierechten (rolrechten) van de rechtbank van koophandel zijn voor vorderingen tot 25.000 euro van 100 naar 165 euro gegaan. Dat is een flinke stijging, maar niks vergeleken met de Nederlandse griffierechten. Op een TV van de Wehkamp van 500 euro komt nog eens 486 euro griffierechten. Naast de 75 euro van die verfoeide partij die getracht heeft om een gerechtelijke procedure te voorkomen (incassobureau) en 100 euro voor de gerechtsdeurwaarder voor het betekenen van de dagvaarding. Daarnaast nog het salaris voor de gemachtigde en uiteraard rente.

Op een vordering van 12.500 euro wordt 986 euro griffierechten opgeplust door de rechtbank, ook als de griffier alleen een verstekvonnis hoeft te typen.

Griffierechten hef je achteraf van de verliezende partij

Het mooiste komt nu: de Belgische griffierechten worden sinds 1 februari 2019 geheven van de verliezende partij als een belasting achteraf. De eiser hoeft dus geen griffierechten voor te schieten en dat na vonnis te incasseren bij de debiteur. De rechtbank stuurt simpelweg een rekening naar de verliezende partij en int dat als een belasting. Dat is heel logisch omdat de verliezende partij veroordeeld wordt tot betaling van de proceskosten. Belasting innen is veel goedkoper voor de belastingplichtige dan inning door een commerciële deurwaarder. Het maakt bovendien de weg vrij om -als je dan nog wil differentiëren c.q. armlastige personen wilt ontzien- de griffierechten daarop aan te passen.

Nederlandse systeem slaat nergens op

De systematiek in Nederland is pervers en slaat helemaal nergens op. Het tarief wordt onder meer bepaald door de rechtsvorm van de eisende partij (natuurlijk persoon/eenmanszaak of niet-natuurlijk persoon/vof-BV-NV), dat moet worden voorgeschoten door de eiser die dat vervolgens moet innen van de gedaagde/verliezende partij. De verliezende partij betaalt, zonder dat hij of zij daar invloed op heeft, zomaar een paar honderd euro meer of minder griffierechten vanwege de rechtsvorm van de eiser. Dat is onrecht.

De eisende partij loopt in Nederland bovendien het debiteurenrisico op de voorgeschoten griffierechten. Ook al wint hij de procedure, als de debiteur failliet gaat of in de schuldsanering komt heeft hij dubbel verlies. De overheid wentelt zo haar debiteurenrisico af op de (niet betaalde) ondernemer. Twee keer onrecht.

We hebben nu besloten om de Nederlandse tarieven iets meer te gaan differentiëren naar hoogte van de vordering. Dat is slechts tientjeswerk en laat de onlogische systematiek c.q. het onrecht bestaan. Onze kleingeestige centenklopperij heeft al geleid tot torenhoge griffierechten die we laten voorschieten door de verkeerde partij, namelijk de hardwerkende gewone ondernemer die zijn omzet graag betaald wil zien.

Ik zou zeggen: de Belgen hebben het licht gezien, nu wij nog!

Wilt u meer weten over incasso in Nederland en daarbuiten, kijk op onze site.

Griffierechten ook betalen als er geen rechter aan te pas komt

Nagekomen bericht: ik sprak met een hele aardige mevrouw van De Rechtspraak over een debiteur die alsnog betaalde vóór de datum van de rolzitting op de dagvaarding. ‘Dan moeten de  griffierechten toch betaald worden meneer. Helaas, ik maak de regels niet’. Dus ook al blijven de handelingen van de rechtbank beperkt tot het sturen van een nota voor de griffierechten en komt er geen rechter aan te pas, dan nog int de overheid de volledige griffierechten (die dus via de schuldeiser ook betaald moeten worden door de debiteur). Over overheidsgeldwolverij gesproken.

 

Open chat
Chat direct !
Hallo,
Hoe kan ik u helpen?