Vorderingen België

Verjaring vorderingen België

Verjaring betekent dat een vordering niet langer in rechte afdwingbaar is, het wordt een zogenaamde ‘natuurlijke verplichting‘. Ook reeds verjaarde vorderingen kunnen alsnog geïncasseerd worden in België, want de debiteur moet zelf een beroep doen op verjaring. Veel debiteuren doen dat niet, zo blijkt uit de praktijk. In handelszaken start de verjaringstermijn met lopen aan het einde van de levering van goederen of diensten of op de vervaldag van de factuur. Daarnaast zijn er voor commerciële vorderingen in België wettelijk bepaalde verjaringstermijnen, namelijk 10 jaar voor contractuele verplichtingen en 5 jaar voor niet-contractuele verbintenissen (denk hierbij aan schade aan derden).

incasso belgie
Incassobemiddeling in België | Debiteurenbeheer.amsterdam.

Afwijkende verjaringstermijnen België

Er zijn daarnaast nog een aantal afwijkende verjaringstermijnen in België:

√  Levering aan een consument, met uitzondering van voedsel: 1 jaar
√  Indexatie van een huurprijs in een huurovereenkomst: 1 jaar
√  Restaurants, hotels: 1 jaar
√  Vordering uit hoofde van geneeskundige behandeling: 2 jaar
√  Krediet verleend aan consument door financiële instelling: 10 jaar
√  Rente op opeisbare schulden: 5 jaar
√  Kosten van een advocaat of expert: 5 jaar
√  Mobiele telefonie: 5 jaar
√  Openbare nutsvoorzieningen: 5 jaar
√  Scholen, met uitzondering van kostscholen: 5 jaar (kostscholen 1 jaar)
√  Verzekeringsovereenkomst: 5 jaar

Verjaring gestuit door starten gerechtelijke procedure

In België wordt de verjaring (in tegenstelling tot Nederland) niet gestuit door een zogenaamde stuitingsbrief door de schuldeiser zelf. In België wordt de verjaring gestuit door het starten van een gerechtelijke procedure, een beslag of een schrijven van een incasso advocaat. Gewone aangetekende brief door de cliënt zelf stuitte verjaring niet.

Voordelen incasso België op een rij

√  Zeven eigen vestigingen in België

√  Procedures in het Nederlands of het Frans

√  Eigen incassospecialisten Belgisch recht

√  Samenwerking met lokale Belgische incasso advocaten en deurwaarders

√  Eén vast contactpersoon in Nederland

√  Een effectieve, lokale aanpak

√  Snelle en korte lijnen en 24/7 inzage via onze website

Rechtsgebieden

Onze opdrachtgevers hebben te maken met allerlei soorten vorderingen. We kunnen u helpen bij het incasseren van alle civielrechtelijke vorderingen op debiteuren in België. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

•  Handelsovereenkomst
•  Arbeidsrecht
•  Agentuurovereenkomst
•  Transport
•  Schades en onrechtmatig handelen
•  Bouwrecht
•  Huur en verhuur
•  Koop en verkoop
•  Horeca

We werken voor opdrachtgevers rechtstreeks, maar ook voor tussenpersonen, zoals advocatenkantoren en accountantskantoren.

En wat bieden wij nog meer?

  √  Debiteurenbeheer in België

  √  Incassoprocedures in België

  √  Juridische bijstand

  √  Bemiddeling in en hulp bij het treffen van onderhandse regelingen (ook schikkingen)

  √  Coördinatie bij het ten uitvoer laten leggen van vonnissen in België

Direct starten met incasso in België

Heeft u wat te vorderen in België? Of een geschil met een Belgische debiteur? Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 088-0440068 of stuur ons een e-mail. Onze professionals kunnen uw zaak beoordelen en u alles vertellen over de mogelijkheden van incasso in België.

Klanten over Debiteurenbeheer Amsterdam

‘Ik werd door mijn klant volkomen genegeerd of hoorde argumenten waarbij de stoom uit mijn oren kwam. Ik ben steeds weer verbaasd dat het jullie wél lukt om tot een oplossing te komen en beveel jullie overal aan! Manager restaurant en conferentiecentrum’
‘Ook voor aannemers is communiceren met klanten soms lastig. Mijn klant wilde het meerwerk pertinent niet betalen en daar zocht ik hulp voor. Alles is tot op de bodem uitgezocht en in een keurige brief vervat, waarna betaling en excuses van mijn klant volgden. Daar leer ik ook weer van! Eigenaar aannemersbedrijf’

Neem contact met ons op

    Open chat
    Chat direct !
    Hallo,
    Hoe kan ik u helpen?