Gerechtelijke incasso

Wat is gerechtelijke incasso?

Uw debiteur is niet bereid om tot een oplossing te komen. Of uw debiteur weigert te accepteren dat zijn argumenten om niet te betalen geen stand zullen houden bij de rechter. U kunt dan een vonnis gaan halen bij de rechtbank. Dat begint met het opstellen en uitreiken van een dagvaarding. De bevoegde rechtbank behandelt de zaak als de debiteur verzet aantekent of spreekt anders een verstekvonnis uit. Blijft de debiteur weigeren te betalen, dan kan een gerechtsdeurwaarder daarmee beslag leggen. De deurwaarder executeert dan het vonnis. De debiteur betaald uiteindelijk de meeste proceskosten als griffierechten, betekening van dagvaarding en vonnis. De eiser moet deze kosten wel eerst voorschieten. Wordt de vordering niet toegewezen of betaald de debiteur uiteindelijk niet, dan blijven de kosten voor de schuldeiser.

Wanneer gerechtelijke incasso?

Wij gaan niet zomaar over tot dagvaarden. We kijken eerst of de vordering ‘hard’ genoeg is. Zal de rechter de vordering ook toewijzen. Daarnaast speelt de vraag of de debiteur ook ‘verhaal’ biedt. Is het bedrijf nog actief en is er vermogen. U heeft er niets aan als de debiteur onderweg failliet gaat of zijn BV opheft. Op basis van het bovenstaande kunt u bijvoorbeeld besluiten om ons nog een tijdje door te laten gaan met het minnelijke incassotraject. Wellicht staat de debiteur er over een paar maanden financieel beter voor. Wij kunnen ook voorstellen om eerst beslag te leggen op banktegoeden of bezittingen, zodat er zekerheid is dat er na vonnis ook betaald wordt. Wij treden als gemachtigde op in zaken die worden behandelt door de kantonrechter (rechtbank, sector kanton), met een hoogte tussen 500 en 25.000 euro. Huurzaken onbeperkt, dus ook boven 25.000 euro.

Voordelen van gerechtelijke incasso via Debiteurenbeheer Amsterdam

  1. Eerst assessment van kans op succes – toewijzing van de vordering en verhaalsmogelijkheden

  2. Zeer hoge succesrate – 99 van de 100 zaken worden gewonnen

  3. Lage kosten – bedrag voor opstellen dagvaarding/begeleiden procedure en laag uurtarief bij verzet

  4. Actief betrokken bij executie van het vonnis – aansturen van de behandelend deurwaarder

  5. Menselijke benadering – Executietraject on hold indien alsnog gemaakte afspraken met Debiteurenbeheer Amsterdam worden nagekomen.

Wat kost gerechtelijke incasso?

Als het besluit is genomen om te gaan dagvaarden, schiet u een bedrag voor waaruit de griffierechten en deurwaarderskosten worden betaald. Deze kosten worden verhaald op de debiteur. U betaald ook een vast bedrag voor het opstellen van de dagvaarding en onze begeleiding van de procedure. Gaat de debiteur in verzet, dan rekenen wij een uurtarief, afhankelijk van de complexiteit van de zaak. Indien gewenst kunt u een no cure no pay afspraak met ons maken. Zo kunnen wij vrijwel iedere ondernemer zijn recht laten halen.

Bespreek de mogelijkheden

Wilt u vrijblijvend een afspraak maken, een vraag stellen of uw debiteur laten dagvaarden? Neem dan gerust contact op met uw incassopartner André de Bruin, op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur via 088 – 044 00 68. Of stuur een e-mail naar amsterdam@straetus.nl.

Klanten over Debiteurenbeheer Amsterdam

‘Ik werd door mijn klant volkomen genegeerd of hoorde argumenten waarbij de stoom uit mijn oren kwam. Ik ben steeds weer verbaasd dat het jullie wél lukt om tot een oplossing te komen en beveel jullie overal aan! Manager restaurant en conferentiecentrum’
‘Ook voor aannemers is communiceren met klanten soms lastig. Mijn klant wilde het meerwerk pertinent niet betalen en daar zocht ik hulp voor. Alles is tot op de bodem uitgezocht en in een keurige brief vervat, waarna betaling en excuses van mijn klant volgden. Daar leer ik ook weer van! Eigenaar aannemersbedrijf’
Open chat
Chat direct !
Hallo,
Hoe kan ik u helpen?