Incassobemiddeling

Incasso via Debiteurenbeheer Amsterdam

Als klanten niet reageren op uw herhaaldelijke betalingsverzoeken, zij gemaakte afspraken niet nakomen en u komt er samen gewoon niet uit, dan is het tijd voor een andere aanpak. Die hoeft niet meteen keihard te zijn, zoals velen denken. Wij zien er juist de grootste uitdaging in om het maximale voor u eruit te halen met behoud van een goede klantrelatie. Dat levert u in de toekomst nog omzet op. Daarom bespreken we eerst hoe we het aanvliegen en welke ruimte u eventueel wilt geven aan uw klant. Hanteert uw klant naar uw mening verkeerde motieven, dan zal onze insteek steviger zijn en gericht op snelheid van betaling.

Zuidas verbouwing
Rechtbank Amsterdam

Drie fasen incassoproces

Minnelijke fase: wij bemiddelen en motiveren uw klant om de vordering alsnog te voldoen. Dat gaat vaak gepaard met heftige emoties van zowel schuldeisers als debiteuren. Wij temperen die emoties, scheiden hoofdzaken van bijzaken en dringen op een respectvolle manier bij uw klant aan op een eerlijk, zakelijk gesprek. Samen met uw klant zoeken we naar betalingsmogelijkheden en lossen we meningsverschillen over het geleverde op. Inclusief het rechercheren van contactgegevens en verhaalsmogelijkheden. Indien nodig bezoeken wij uw klant ook.

Het lukt ons opmerkelijk vaak om in de minnelijke fase al betaling te verkrijgen. Waar dat niet lukt, zullen wij met u de kans van slagen in een gerechtelijke procedure vaststellen.

Gerechtelijke fase

Bij vorderingen tot 25.000 euro en bij huurzaken stellen wij de dagvaarding op en laten deze betekenen door een gerechtsdeurwaarder. Wij begeleiden het proces tot het vonnis wordt verkregen, schriftelijk of in de rechtszaal. Voor spoedzaken (conservatoir beslag) en vorderingen boven 25.000 euro zetten wij ervaren advocaten uit ons netwerk in. Na ontvangst van het vonnis, gaan we over tot de executiefase.

Executie fase: ook in deze fase proberen we nog tot een regeling te komen met uw klant. Lukt dat niet, dan rest er niets anders dan een gerechtsdeurwaarder uit ons netwerk in te zetten voor beslaglegging. We maken vooraf afspraken over kostenplafonds en de inzet van ingrijpende executiemaatregelen. Onze missie is en blijft om de vordering te innen en daarbij twee bedrijven overeind te houden. Die van u en die van uw klant.

Internationale incasso

Wij zijn aangesloten bij Straetus International, een sterk groeiende opererende franchise incasso-organisatie voor bedrijven, met vestigingen in twaalf landen. Dat heeft vele voordelen. Wij kunnen onze collega’s in het buitenland direct inschakelen bij inning van vorderingen op uw buitenlandse klanten. Uw klant wordt dan in lokale taal telefonisch benaderd of bezocht. Ook is de kennis van de lokale rechtsgang voorhanden.

Heeft u buitenlandse klanten in andere landen dan waar wij gevestigd zijn? Dan besteden wij zo nodig de inning van een vordering uit via ons internationale netwerk van incassobureaus en advocatenkantoren. In die gevallen geldt wel een incassoprovisie van twintig tot dertig procent van het geïnde bedrag.

Lees hier meer over internationale incasso.
incasso buitenland

Onze werkwijze

√  Binnen vier uur dienen wij vorderingen in via e-mail of online;

√  U heeft 24/7 inzage in de status van uw vordering via de Straetus online portal;

√  Uw debiteuren kunnen uw facturen online inzien, betalen of erop reageren;

√  Insteek is om uw debiteur als klant te behouden. Vorderingen worden door ons altijd op een zakelijke en ordentelijke manier afgehandeld;

√  Wij bestuderen het dossier en lossen meningsverschillen met uw debiteur of zijn rechtsbijstand/advocaat op zakelijke wijze op. Zonder eindeloos herhalen van standpunten;

√  U kunt bij ons een serviceabonnement afsluiten (vanaf 250 euro per jaar) of werken op basis van no cure no pay (u betaalt dan een provisie over het geïnde bedrag).

Klanten over Debiteurenbeheer Amsterdam

‘Ik werd door mijn klant volkomen genegeerd of hoorde argumenten waarbij de stoom uit mijn oren kwam. Ik ben steeds weer verbaasd dat het jullie wél lukt om tot een oplossing te komen en beveel jullie overal aan! Manager restaurant en conferentiecentrum’
‘Ook voor aannemers is communiceren met klanten soms lastig. Mijn klant wilde het meerwerk pertinent niet betalen en daar zocht ik hulp voor. Alles is tot op de bodem uitgezocht en in een keurige brief vervat, waarna betaling en excuses van mijn klant volgden. Daar leer ik ook weer van! Eigenaar aannemersbedrijf’

Neem contact met ons op

    Open chat
    Chat direct !
    Hallo,
    Hoe kan ik u helpen?