Dagvaarding ontvangen? Wat te doen.

Blog & Nieuws | Debiteurenbeheer Amsterdam

Dagvaarding ontvangen?

 • Wat te doen
 • Hoe verloopt de gerechtelijke procedure
 • Hoe kan ik extra kosten voorkomen
 • Kies de meest geschikte gemachtigde

U heeft een dagvaarding ontvangen omdat u een factuur niet heeft betaald of omdat iemand meent nog een bedrag van u tegoed te hebben. Wat moet u doen? Blijf altijd rustig ademhalen en raak niet in paniek. Het gaat maar om geld en u bereikt het meest als u rustig en beheerst nadenkt over de stappen die u kunt zetten. Neem wel het liefst dezelfde dag nog actie als u weet dat de vordering correct is. Het kan behoorlijk schelen in de kosten.  Negeren betekent automatisch een veroordeling, wat gepaard gaat met hoge kosten. In Nederland is de grootste kostenpost vaak het griffierecht, de vergoeding die de rechtbank ontvangt voor het behandelen van de zaak. Iedereen mag zich verweren tegen een vordering. Hou alleen wel in het achterhoofd dat de verliezende partij alle kosten voor zijn kiezen krijgt. Op een vordering van 500 euro kan dat zomaar 1.000 euro extra zijn. Je moet dus wel zeker weten dat je ook een punt hebt waarmee je de rechter kunt overtuigen.

1. De vordering wordt niet betwist c.q. is correct

Als u de vordering niet betwist (de vordering klopt) dan kunt u het best razendsnel contact opnemen met de gemachtigde van de eisende partij (incassobureau of advocaat) of de deurwaarder die de dagvaarding aan u heeft gegeven. Wellicht kunt u nog een (betalings)regeling treffen en zo voorkomen dat er daadwerkelijk een rechtszaak wordt gevoerd. Reageer zo snel mogelijk, want op het moment dat de deurwaarder of de gemachtigde de betekende dagvaarding naar een rechtbank stuurt zijn de griffierechten verschuldigd. Dat bedrag ligt bij de kantonrechter tussen de 231 en 972 euro. Deze kosten zijn voor de verliezende partij. Wanneer u het laat aankomen op een rechtszaak, dan zullen de kosten die u moet betalen alleen maar oplopen. Door een regeling te treffen met de eisende partij kunt u dit mogelijk nog voorkomen. Men is echter niet verplicht om een regeling aan te bieden en zal dat waarschijnlijk niet doen als u al eerder een betalingsregeling niet bent nagekomen. Wellicht wil een familielid, zakenrelatie of werkgever het bedrag voorschieten. De deurwaarder of gemachtigde kan voor u uitrekenen wat u op dat moment verschuldigd bent en mogelijkerwijs de betaling van griffierechten nog voorkomen. U kunt ook de rechter verzoeken om de vordering in termijnen te mogen betalen. Deze kan dat opnemen in het vonnis. U moet de regeling dan wel nakomen, anders gaat de deurwaarder alsnog aan de slag.

2. U bent het niet eens met de vordering en u heeft een dagvaarding ontvangen voor de kantonrechter 

De kantonrechter behandelt vorderingen tot 25.000 euro en huurzaken + arbeidszaken voor elk bedrag. Als u bent gedagvaard voor de kantonrechter heeft u geen advocaat nodig om verweer te voeren. U kunt zelf verweer voeren of een juridisch adviseur of incassobureau vragen om voor u als uw gemachtigde op te treden. Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, dan vraagt u of bijstand voor de onderhavige kwestie onder de dekking valt. In de dagvaarding leest u op welke datum de zaak voor het eerst dient. Wanneer u zelf verweer wilt voeren kunt u drie dingen doen:

 1. U meldt zich op de in de dagvaarding genoemde datum en op het genoemde tijdstip bij de rechtbank. U kunt dan mondeling uw verweer kenbaar maken. De griffier maakt dan een zogeheten conclusie van antwoord waarin uw verweer is opgenomen. Ik zou dit alleen doen als u niet in staat bent om een duidelijke brief te schrijven.
 2. U stuurt uiterlijk 2 werkdagen vóór de datum die in de dagvaarding staat vermeld een brief (schriftelijk verweer) naar de rechtbank. Dit schriftelijke verweer wordt de conclusie van antwoord genoemd. In die brief zet u duidelijk uw verweer uiteen. Als u het niet eens bent met dat wat in de dagvaarding staat, dan vermeldt u dat in de conclusie van antwoord en legt u ook uit waarom u het er niet mee eens bent. Daar waar mogelijk stuurt u bewijsstukken mee. In gewoon Nederlands: u schrijft een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de vordering. Een rechter kijkt of de vordering juridisch juist is en redelijk is. Dus hou het zakelijk.
 3. U vraagt vóór de datum die in de dagvaarding staat vermeld uitstel (maximaal vier weken) om een schriftelijke reactie in te dienen. Op deze manier krijgt u extra tijd om bijvoorbeeld advies in te winnen. Uiteraard is het belangrijk dat u de datum waarop het verweer ingediend moet zijn goed in de gaten houdt.

3. U bent het niet eens met de vordering en u heeft een dagvaarding ontvangen voor de rechtbank

In dit geval heeft u maar één optie: zo snel mogelijk een advocaat inschakelen. Voor procedures bij de rechtbank geldt verplichte procesvertegenwoordiging. Alleen een advocaat kan verweer voor u voeren. U mag dit niet zelf doen. Schakelt u geen advocaat in, dan zal de vordering die de eisende partij heeft ingesteld worden toegewezen, tenzij de rechtbank oordeelt dat de vordering ongegrond of onrechtmatig is. Hou altijd in het achterhoofd dat een advocaat u altijd een rekening stuurt, of u nu wint of verliest. De tarieven kunnen fors zijn, gemiddeld vraagt een advocaat 250 euro per uur. U moet dus ook zelf in de gaten houden dat er geen uren worden verbrand voor een kansloze missie, terwijl u misschien beter een pragmatische oplossing kunt voorstellen aan de andere partij. Ik ben bereid om bedrag X te betalen als u de zaak van de rol laat halen. Een charme offensief heeft vaak meer effect dan met de poot stijf gaan vechten. Hoe meer u de andere partij schoffeert, hoe kleiner de kans dat deze u nog een voordelige uitweg wil bieden.

Als u een particulier bent met een laag inkomen en weinig vermogen, dan kijkt de advocaat of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De beslissing daarover van de Raad voor Rechtsbijstand heet een toevoeging. Wij zien in de praktijk advocaten weer naar ons toekomen als de toevoeging achteraf wordt ingetrokken omdat het inkomen toch hoger bleek dan toegestaan. Er moet dan toch ineens bv. 10.000 euro worden betaald aan advocaatkosten. Pas dus op.

Kan ik de kosten van een advocaat verhalen op de tegenpartij?

Nee. Als vergoeding voor de gemachtigde van de eisende partij kent de rechter een post toe die ‘salaris gemachtigde‘ wordt genoemd. Iedere handeling als dagvaarding opstellen, schriftelijke reactie opstellen, bij een comparitie aanwezig zijn levert punten op. Op basis van de hoogte van de vordering wordt de waarde van een punt bepaald. Punten x tarief = salaris gemachtigde. Meestal is dat een paar honderd euro. Als u een advocaat meeneemt voor 250 euro per uur legt u er fors op toe. De gedaagde partij krijgt helemaal geen vergoeding toegekend voor de gemachtigde. Het levert u alleen wat op als deze de vordering weet te verminderen of de eis geheel van tafel krijgt, voor zover dat de kosten van de gemachtigde overstijgt. Daarom moet je je, bij een zaak die voor de kantonrechter dient, altijd afvragen of je een gemachtigde nodig hebt en uit welke tariefklasse deze moet komen. Een (HBO)juridisch adviseur of medewerker van een incassobureau kan de zaak wellicht ook klaren voor een fractie van de kosten. Maak altijd afspraken over het aantal uren dat aan een zaak mag worden besteed. Uiteindelijk is alles een rekensommetje. Wat verwacht u op te halen of af te wenden en wat kunt of wilt u daar maximaal aan kwijt zijn. Hoe groot is de slagingskans.

In de dagvaarding staat (meestal op de eerste of de tweede pagina) op welke datum en op welk tijdstip u moet verschijnen. Hier vindt u ook of u bij de rechtbank of bij de kantonrechter moet verschijnen.

Als ik nu snel de hoofdsom betaal aan de schuldeiser, ben ik er dan vanaf?

Een vaak voorkomend misverstand is dat een debiteur denkt dat de zaak wordt stopgezet bij de rechtbank indien hij de hoofdsom betaald aan de schuldeiser. U bent meestal ook wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. De advocaat of gemachtigde geeft door aan de rechtbank dat u (een deel van) de hoofdsom heeft betaald en verzoekt de rechter om het overig gevorderde (rente en kosten) toe te wijzen. Let wel dat daar dan ook nog betekeningskosten, griffierechten en salaris gemachtigde bij komt. Dan kan om een fiks bedrag gaan. Als u alsnog wilt betalen na ontvangst van de dagvaarding, vraag dan de gemachtigde of advocaat om aan te geven wat u precies moet betalen om de zaak van de rol te laten halen bij de rechtbank.

Kan ik bezwaar maken tegen kosten van het minnelijke incassotraject?

De meeste incassobureaus en deurwaarders hebben het belang van hun klant én het maatschappelijke belang hoog in het vaandel staan. Sommige incassobureaus en deurwaarderskantoren hebben echter de nare gewoonte om wél de kosten van het minnelijke incassotraject in rekening te brengen, terwijl zij daar geen tijd voor nemen en bijna niets voor doen. Ze halen de schuldeiser over om direct te gaan dagvaarden en steken de minnelijke incassokosten alvast in de zak. Zo wordt iedereen op juridische kosten gejaagd die mogelijk voorkomen hadden kunnen worden. Als u kunt laten zien dat er 2 dagen na de eerste brief al wordt gedagvaard, dan kunt u mogelijk met succes bezwaar maken tegen de in rekening gebrachte incassokosten. Garantie op succes is er niet. Als u zelf heeft aangegeven niet te willen betalen, dan gaat deze vlieger uiteraard niet op.

De minnelijke incassokosten ofwel buitengerechtelijke incassokosten zijn geregeld in de wet WIK (Wet Incasso Kosten). U kunt hier uitrekenen hoeveel dat is. 15% over de eerste 2.500, 10% over de tweede etc. Als het om een overeenkomst gaat tussen 2 ondernemers, dan kan de leverancier daar vanaf wijken in zijn algemene voorwaarden. Bijvoorbeeld 15% over de hele hoofdsom met een minimum van 500 euro en 18% rente in plaats van de wettelijke 8%. Kijk daarom altijd goed in de voorwaarden!

Hoe verloopt de procedure verder bij de kantonrechter?

Op de op de dagvaarding aangegeven datum en tijd wordt de zaak voor het eerst bekeken door de kantonrechter. Deze kijkt of u in de zaal zit om persoonlijk verweer te voeren en kijkt of u per brief heeft aangegeven dat u bezwaar maakt tegen de vordering. Is beide niet het geval, dan wordt u bij verstek veroordeeld. De vordering wordt dus toegewezen en een deurwaarder komt het vonnis bij u bezorgen. U heeft daarna nog zes weken de tijd om aan te geven dat u de dagvaarding niet heeft gezien en alsnog in verzet wilt komen. Blijft u alles negeren, dan bent u na die zes weken de haas van de deurwaarder. Hij of zij kan dan op u schieten met loonbeslagen, bankbeslagen, beslag op auto, inboedel en dergelijke. Iedere actie kost u een paar honderd euro extra. U kunt uiteraard ook op ieder moment de in het vonnis genoemde bedragen voldoen of daar weer een regeling voor treffen.

Geeft u wel aan bezwaar te willen maken tegen de vordering, dan beslist de rechter of de zaak schriftelijk wordt afgehandeld of middels een comparitie.

Comparitie of schriftelijke afhandeling van de zaak door de kantonrechter

Een comparitie is een bijeenkomst in de rechtszaal. Voorin de rechter en de griffier, links de eiser en eventueel zijn gemachtigde en rechts de gedaagde en eventueel zijn gemachtigde. De gemachtigde van de eiser houdt eerst een praatje, daarna die van de gedaagde. Als een partij geen gemachtigde heeft doet u dat uiteraard zelf. De rechter stelt vervolgens een aantal vragen en stelt voor dat beide partijen op de gang zelf onderhandelen. Als partijen dat doen en eruit komen, dan wordt er direct een overeenkomst opgesteld door de griffier. Beide partijen ondertekenen dit en dan is de zaak klaar. Als partijen niet willen onderhandelen of er niet uitkomen, dan doet de rechter na vier weken uitspraak. U moet dan het vonnis afwachten.

Als de rechter besluit om de zaak schriftelijk af te handelen, dan krijgt de eisende partij de gelegenheid om een conclusie van repliek te schrijven op de conclusie van antwoord van de gedaagde partij. Daarop mag de gedaagde dan weer reageren, waarop de rechter een besluit neemt en het vonnis op de post doet.

Kan ik nog in hoger beroep gaan tegen het vonnis?

Ja dat kan. De vordering moet dan wel hoger zijn dan 1.750 euro. De appèlgrens wordt dat genoemd. U kunt dan een advocaat vragen om binnen 3 maanden na de datum van het vonnis een hoger beroep dagvaarding (appèldagvaarding) op te laten stellen. Maak een hele goede kosten/baten afweging!

Hoe ziet de eindafrekening eruit?

Als uw verweer niet wordt erkend, dan kunt u zomaar een veelvoud van de oorspronkelijke hoofdsom moeten afrekenen. Het is helaas een feit: een deurwaarder kan van een factuur van een tientje zo duizend euro maken. Er is geen minimum drempel voor een schuldeiser om gerechtelijk te gaan en een deurwaarder verdient per handeling, ongeacht de hoogte van het bedrag. Een vonnis bevat soms meer dan 10 bedragen. Die moet u zelf allemaal optellen om te komen tot het bedrag dat u moet aftikken met de deurwaarder. Hier volgt een opsomming:

 • Hoofdsom (de oorspronkelijke vordering van de schuldeiser)
 • Wettelijke rente tot datum dagvaarding (2% voor consumenten, 8% voor ondernemers)
 • Buitengerechtelijke incassokosten (volgens wet WIK of algemene voorwaarden)
 • De griffierechten
 • Betekeningskosten dagvaarding (meestal zo’n 100 euro)
 • Salaris gemachtigde (van de eiser, volgens een puntensysteem)
 • Wettelijke rente van datum dagvaarding tot aan de dag van betaling)
 • Een stelpost voor de betekening van het vonnis (nasalaris, meestal zo’n 100 euro)

Als u besluit om daarna ook nog eens kat en muis te gaan spelen met een gerechtsdeurwaarder, dan kunnen de kosten heel rap oplopen. Een loonbeslag of bankbeslag kost enkele honderden euro’s. En de rente loopt door. Een vonnis verjaard pas na 20 jaar en de verjaringstermijn kan door de deurwaarder worden gestuit.

Notariële akte als alternatief indien u niet ineens kúnt betalen

Als u een hoog bedrag moet betalen en u wilt dat alsnog in termijnen betalen, dan kunt u ook aan de schuldeiser voorstellen om dat notarieel vast te leggen. Dat is een redelijk simpele overeenkomst met een ritje naar een notaris. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten (200 a 300 euro) en u geeft de schuldeiser toch de zekerheid van een vonnis. In het document geeft u aan dat u de vordering erkent en staat de schuldeiser toe dat u deze in termijnen voldoet. De schuldeiser hoeft niet nog eens naar de rechter als daar niet aan wordt voldaan. De notaris kan op verzoek een grosse verstrekken van de overeenkomst, waarmee een deurwaarder de inning over kan nemen.

Tot slot

Heeft u een dagvaarding ontvangen over een geldvordering en wilt u advies over wat u kunt doen? Neem dan contact met ons op.

Straetus Amsterdam treed niet alleen op als gemachtigde van eisers in kantongerechtzaken, maar soms ook als gemachtigde van gedaagden. Bijvoorbeeld als een leverancier niet levert wat is afgesproken en u betaald de rekeningen niet meer. U wordt dan gedagvaard door uw leverancier. U wilt in verzet gaan en de overeenkomst ontbinden. Wellicht (een deel van) het reeds betaalde bedrag terug ontvangen of schade claimen die u heeft gelopen omdat er niet (op tijd) werd geleverd. Als u een advocaat te duur vindt, dan kunt u ons inzetten als gemachtigde.

Waarin wij ons onderscheiden is dat we niet met wankele zaken naar de rechter gaan. We besteden veel aandacht aan het opstellen van een kraakheldere dagvaarding met het volledige verhaal, zodat er geen spelt tussen te krijgen is. Daardoor worden veel zaken alsnog voldaan zonder dat de rechter er aan te pas komt. In verweerzaken is onze score van toewijzing van de vonnissen bijna 100%.

Omdat wij geen advocaat zijn mogen wij zelf bepalen welke afspraken wij met onze klant maken. Bijvoorbeeld een uurtarief (85 per uur), vast bedrag voor de gehele procedure of een succes fee. Dat laatste is een percentage van de vordering als u de procedure wint. Zo kan ook de ondernemer met een kleine beurs zich toch bijstand permitteren.

Is de zaak dermate complex of gaat het om een belang groter dan 25.000 euro (niet zijnde huur of arbeid), dan verwijzen wij door naar een advocaat uit ons netwerk die gespecialiseerd is in uw type zaak.

Een eerste telefonisch consult of een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor is altijd gratis. Bel 088-0440068.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*

Open chat
Chat direct !
Hallo,
Hoe kan ik u helpen?